telefon +420 723 095 552

email urad@obec-hlina.cz

Obec
Hlína
u Ivančic
znak Hlína

Menu

! info modul

Od 2.3.2024 je rozhledna Vladimíra Menšíka opět OTEVŘENA , soboty, neděle a svátky vždy od 10.00 do 17.00 hod.

 

Je neděle 29.dubna 2007 a obec Hlína se probouzí do svého velmi významného dne. Po dlouhém čekání se v tento den konečně otevírá nově postavená rozhledna, která se jmenuje "ROZHLEDNA VLADIMÍRA MENŠÍKA NA HLÍNĚ".  Pro některé místní občany je budíček velmi brzy ráno, protože je čeká dlouhý a náročný den, což se pozdějších hodinách potvrdilo.  Spousta práce již byla provedena v pátek a sobotu za hojné účasti místních občanů, ale přece jen jsou věci, které dopředu udělat není možné.

V osm hodin se otevírají okenice rozhledny a první zájenci vystupují na ochoz, kde sice trochu fouká, ale zdá se, že jsou spokojeni.  Také prostor kolem rozhledny, který pořadatelé připravily se začíná pomalu zaplňovat.

V 9.30 hodin je naplánován začátek doprovodného programu otevření rozhledny, který bude trvat až do večerních hodin. Po celý den tímto programem provázel pan Igor Kučera. Jako první se na připravené podium nachystal Ivančický pěvecký sbor pod vedením pana Jana Horkého. Jedná se o soubor amatérský, který zpíva pro radost sobě i těm kdo jsou ochotni příjímat krásu nejjednoduššího nástroje, lidského hlasu. Zazpíval písně lidové a také dvě písně Ivančického autora p. Novotného.

Po pěveckém souboru z Ivančic nastoupila na podium dechová hudba Sivická kapela pod vedením kapelníka pana Petra Filipa a se zpěváky Věrou Bláhovou a Jaroslavem Tauberem. Celou hodinu potom zněla kolem rozhledny krásná moravská lidová hudba.

V 11.10 hodin se vyměnili účinkující a své umění předvedl přítomným divákům  Divadelní soubor Karla Hegra ze Strání po vedením pana Stanislava Popelky. Tento soubor velice aktivně spolupracuje s místním ochotnickým souborem a ve svém vystoupení se zaměřil na ukázky krajových zvyků a tanců a také ukázky z divadelních představení.

Jako další účinkující se představili členové Divadelního kroužku při SDH Hlína, kteří pod vedením svého režiséra pana Jozefa Sliackého zapívali několik písní ze známých operetek, které byly sehrány v minulosti v přírodním divadle na Hlíně. Zazpívali také některé písně z operety  "Na tý louce zelený", kterou se chystají uvést v červenci jako pozvání na toto představení.

To již bylo po poledni a prostor kolem rozhledny se poměrně dosti zaplnil. A bylo to znát kaké v oklí obce, kde nezůstalo volné ani jedno místo na zaparkování . Přijíždějící účastníci tak museli zaparkovat svá vozidla tam, kde ještě nějaké to místo bylo a zbytek cesty urazit pěšky. Tato situace ovlivnila také fronty u stánků a před vchodem do rozhledny, které v tu dobu se více a více prodlužovaly. Obsluhující personál - mimochodem místní dobrovolníci - se měl co otáčet, aby stíhal obsluhovat a doplňovat zboží.

Dopolední program se trochu prodloužil a tak se oficiální část otevření rozhledny zpozdila. Většina pozvaných osobností již byla na místě a tak mohli nastoupit na podium. Moderátor pan Kučera postupně zval k mikrofonu jednotlivé zúčastněné. Jako první vystoupil starosta obce Hlína pan Dostalý Miloš, Který ve svém proslovu poděkoval všem, kteří se zasloužili o výstavbu rozhledny a především však občanům obce Hlíny za to, že přijali rozhlednu za svou a pomáhali, kde bylo třeba. Po té moderátor pozval k mikrofonu pana Josipa Kulaše, který zastupoval společnost YVISO s.r.o.a která rozhlednu postavila a ten starostovi obce Hlína předal symbolický dřevěný klíč od dveří do rozhleny a popřál rozhledně mnoho spokojených návštěvníků. Dalším v pořadí byl starosta města Ivančice pan MUDr. Vojtěch Adam, který ve svém proslovu připoměl osobnost herce Vladimíra Menšíka, ivančického rodáka po kterém je rozhledna pojmenovaná. Po zástupci města Ivančice, které se výrazně podílelo na realizaci stavby vystoupil zástupce KČT Ivančice a především hlavní iniciátor a zpočátku i organizátor pan Mgr.Josef Flíček, který poděkoval všem kdo se jakoukoliv měrou zasloužily o to, že tato rozhledna byla dokončena a předána do užívání veřejnosti. Po té se ujal slova významný host, který přijal pozvání, pan Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje. Ve svém vystoupení ocenil úsilí a nadšení stavitelů rozhledny, kteří přes všechny potíže stavbu dokončili, ale také že velkou hodnotu má to, že se zapojili lidé z KČT, města Ivančice a obce Hlína. Samozřejmě, že mezi pozvanými nechyběl zástupce rodiny Vladimíra Menšíka a tak syn Petr Menšík ve svém proslovu vyjádřil doměnku, že otec by byl jistě hrdý na to, že se tato rozhledna jmenuje právě po něm.

Obec Hlína a tato rozhledna měla v tento den také tu čest, že se jejího slavnostního otevření zůčastnila delegace členů prazidia Evropské asociace turistických klubů (EWV-EWV-FERRP).  Tato delegace pod vedením jejího prezidenta ing.Jana Havelky a v doprovodu předsedy KČT PhDr. Jana Stráského slovy  těchto dvou pánů pozdravila přítomné a popřála rozhledně spoustu spokojených návštěvníků. Ing. Havelka také přítomným sdělil, že tato rozhledna je v České republice otevřena v pořadí jako 222.

Po skončení koncertu pan Pavel Novák ještě uspořádal autogramiádu pro přítomné zájemce a na podiu se již připravovala na své vystoupení skupina Boins z Modřic a po ní skupina Wokno z Oslavan. Obě tyto skupiny jsou zaměřeny na skladby ve stylu country a velmi přispěli k pohodové náladě všech přítomných.

V 19 hodin moderát pan Igor Kučera zakončil celý doprovodný program a prostor kolem rozhledny se začal vyprazdňovat. Nekrátila se však fronta zájemců na vyhlídkový ochoz rozhledny. I když již nebyla tak dlouhá, přesto se stále muselo čekat. Rozhledna byla uzavřena až se začalo šeřit, protože pro noční provoz není uzpůsobena. Po uzavření bylo oznámeno,  že v tento den se na ochoz rozhledny vystoupilo 1 820 zájemců. Z pohledu pořadatelů jsme v žádném případě s takovým počtem nepočítali a velmi příjemně nás překvapil. A to máme informace o tom´že se ještě spousta zájemců nedostala. Jaký byl celkový počet účastníků tohoto dne nelze přesně říci, ale odhady se pohybují kolem 3 000.  Pro toto číslo hovoří další skutečnosti jako je prodej občerstvení, propagagačních materiálů atd. A to ještě nebyl závěr.  Prostor kolem rozhledny se začal opět zaplňovat kolem 21 hodiny, kdy se začali scházet první diváci na závěrečný okamžik celého dne a to slavnostní ohňostroj. Již od dopoledních hodin připravoval pan Habáň toto večerní představení a tak v půl desáté mohlo vypuknout opravdu krásné představení. Hasiči a pořadatelé již byli připraveni a tak za doprovodu hudby se rozehrál koncert světelných efektů, který sledovalo spousta diváků na místě, ale také v širokém okolí obce Hlína.

Byla to opravdu jak se říká ta pověstná třešnička na dortu tohoto dnes již památného dne, dne jaký obec Hlína ve své historii snad nikdy nezažila. Z mého pohledu, tedy pohledu starosty obce Hlína, jsem nesmírně hrdý na to jací občané v naši obci žijí a jak se dokázali postarat, aby tento významný den mohl takhle proběhnout. Vážím si a děkuji všem těm desítkám spoluobčanů, kteří se svém volném čase neváhali příjít a pomoci. Dokázali, že jim není lhostejné kde žijí a že přijali tuto novou rozhlednu po počátečních rozpacích za svou. Odměnou za to jim pak byl ten nebývalý a neuvěřitelný zájem účastníků , pochvalná slova za organizaci oslav a především pak spousta poděkování za tuto stavbu.  Je to pro nás všechny ocenění za to, že cesta na kterou jsme se před šesti roky vydali nebyla zbytečná.

Užitečné odkazy

 

 

stažený soubor

kudyznudy RGB 

BLOND1 

banner klesti 

logo

mikroregion ivancicko

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

664 91, Hlína 19, pošta Ivančice | +420 546 421 129 | urad@obec-hlina.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Hlína u Ivančic | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.