telefon +420 723 095 552

email urad@obec-hlina.cz

Obec
Hlína
u Ivančic
znak Hlína

Menu

! info modul

Od 2.3.2024 je rozhledna Vladimíra Menšíka opět OTEVŘENA , soboty, neděle a svátky vždy od 10.00 do 17.00 hod.

Obec Hlína je zapojena do projektu Czech POINT. Občan tak nemusí cestovat na příslušné úřady a může si zajistit některé dokumenty, které byly dosud vydávány pouze specializovanými pracovišti.

Na pracovišti Czech POINT, které sídlí v budově obecního úřadu Hlína tak můžete získat následující doklady:

  • Výpis z Katastru nemovitostí

  • Výpis z Obchodního rejstříku 

  • Výpis z Živnostenského rejstříku 

  • Výpis z Rejstříku trestů.

Pracovní doba pracoviště Czech POINT je stejná jako pracovní doba – úřední hodiny administrativní pracovnice obce. Pracovnice obsluhující pracoviště Czech POINT zadá vaše požadavky na vyhotovení konkrétního výpisu a sdělí vám výsledný počet stran a cenu za výpis.


a) Žádost o výpis z Katastru nemovitostí ČR – může podat anonymní žadatel, k vydání výpisu je potřeba vědět:
 

1. katastrální území a číslo listu vlastnictví
2. nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
3. o výpis lze zažádat i podle seznamu bytových jednotek, v tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.


Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.


b) Žádost o výpis z Obchodního rejstříku ČR - může podat anonymní žadatel, k vydání výpisu je potřeba vědět IČ obchodní organizace.


Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.


c) Žádost o výpis ze Živnostenského rejstříku ČR - může podat anonymní žadatel, k vydání výpisu je potřeba vědět IČ obchodní organizace.


Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.


d) Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká a to pouze na základě písemné žádosti, kterou žadatel obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán.
Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

Obecní úřad Hlína v roce 2009 aktivoval i svoji datovou schránku. Tímto dnem byl zahájen plnohodnotný provoz datové schránky našeho úřadu. Informační systém datových schránek slouží ke komunikaci s orgány veřejné moci a k odesílání dokumentů od orgánů veřejné moci. Povinně jej musí od 1. listopadu 2009 používat právě orgány veřejné moci ke komunikaci mezi sebou, ke komunikaci s právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku, kterým byla datová schránka zřízena ze zákona, a i ke komunikaci se všemi, kterým byla zřízena datová schránka na základě jejich vlastní žádosti.

Další možnosti pracoviště Czech Pointu na obecním úřadě
Pracoviště Czech Point, zřízené v loňském roce na obecním úřadě, kromě základních výpisů také nabízí další možnosti jako:

  • Výpis z insolventního rejstříku

  • Výpis z bodového hodnocení řidiče

  • Výpis ze seznamu kvalifikovanýchdodavatelů

Potřebné doklady: OP, IČO organizace, ŘP apod.


Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Nosková – v úředních hodinách na obecním úřadě

Užitečné odkazy

 

 

stažený soubor

kudyznudy RGB 

BLOND1 

banner klesti 

logo

mikroregion ivancicko

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

664 91, Hlína 19, pošta Ivančice | +420 546 421 129 | urad@obec-hlina.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Hlína u Ivančic | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.