telefon +420 723 095 552

email urad@obec-hlina.cz

Obec
Hlína
u Ivančic
znak Hlína

Menu

! info modul

Od 2.3.2024 je rozhledna Vladimíra Menšíka opět OTEVŘENA , soboty, neděle a svátky vždy od 10.00 do 17.00 hod.

Myšlenka vybudování sportovního hřiště v obci se zrodila již okolo roku 2010, kdy obecní zastupitelstvo rozhodlo koupit pozemky za obecním úřadem. Realizací nákupu bylo rozhodnuto o dalším plánování využití tohoto prostoru. Představa je, že se zde vybuduje odpočinková a relaxační zóna pro obyvatele obce. V roce 2017 byl zadán úkol vypracovat projekt využití území paní ing. Bližňákové tak, aby zde byla sportovní část, herní prvky pro děti, venkovní posilovací prvky  i volno časové prostředí pro chvíle odpočinku a konání různých oslav.

 Zpracovaný projekt zastupitelstvo obce obdrželo na počátku roku 2018 a začaly práce na realizaci pracovně řečeno první etapy a to je vybudování víceúčelového sportovního hřiště. Další úpravy tohoto prostoru budou dle finančních možností obce probíhat v následujícím období. Požádali jsme stavební úřad o vyjádření k zamýšlené akci, bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele hřiště a také jsme zkusili požádat o finanční dotace. Naše úsilí bylo úspěšné a získali jsme podporu z Nadace ČEZ – oranžové hřiště ve výši 150 000,-Kč a dále z rozpočtu JMK  z dotačního titulu „Individuální dotace“ ve výši 250 000,-Kč. Ve výběrovém řízení na dodavatele podala nejvýhodnější nabídku společnost DEMICAR a to za cenu ve výši téměř 1 200 000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo všechny požadované dokumenty a v měsíci červenci se společnost Demicar pustila do stavby. Zhotovení trvalo zhruba jeden a půl měsíce a výsledkem je plocha o rozměrech 36x18 metrů s umělým povrchem na kterém jsou barevně vyznačeny plochy pro různé sportovní hry. Je možno zde hrát malou kopanou, házenou, tenis, nohejbal, odbíjenou a další sporty. Do budoucna je připraveno doplnění hřiště o umělé osvětlení a dosazení mantinelů pro zimní využití hřiště jako kluziště, pokud budou vhodné klimatické podmínky. Za tímto účelem, ale také pro použití při hasičských závodech byla provedena generální oprava vodárny na Paloučkách a přivedeno potrubí až ke kraji hřiště.

 Slavnostním otevřením a předáním do užívání, které proběhne 8. září při tradičním termínově posunutém nohejbalovém turnaji, bude hřiště předáno do užívání široké veřejnosti, tedy vám všem. Hřiště vzhledem k možnému poškozování a zneužívání bude uzamčeno a klíč od něho získáte u správců nebo na obecním úřadě. Jelikož ale nevíme, jaký bude zájem o využití, je na obecních internetových stránkách vytvořen rezervační portál, kde si na určitou dobu může každý z vás hřiště zamluvit. Pro ty, kteří přístup k internetu nemají, budou zveřejněna telefonní čísla, na kterých si rezervaci bude možno zjednat. Veškeré využívání nového hřiště je bez poplatku, tedy zdarma. Provoz na hřišti se řídí „Provozním řádem“, který je zveřejněn na těchto webových stránkách a také na informační tabuli u vchodu na hřiště.

 

thmblogo nadace cez 1

Starosta obce – Miloš Dostalý

 

 Několik fotografií z výstavby hřiště

 

Užitečné odkazy

 

 

stažený soubor

kudyznudy RGB 

BLOND1 

banner klesti 

logo

mikroregion ivancicko

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

664 91, Hlína 19, pošta Ivančice | +420 546 421 129 | urad@obec-hlina.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Hlína u Ivančic | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.