telefon +420 723 095 552

email urad@obec-hlina.cz

Obec
Hlína
u Ivančic
znak Hlína

Menu

! info modul

Od 2.3.2024 je rozhledna Vladimíra Menšíka opět OTEVŘENA , soboty, neděle a svátky vždy od 10.00 do 17.00 hod.

 • Oficiální název : Obec Hlína

  Důvod a způsob založení:

  Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

  Půvabná obec položená na temeni Hlínského kopce s nadmořskou výškou 449 m, jednoho z posledních výběžků Českomoravské vrchoviny, spadajícího do Dyjsko-Svrateckého úvalu, s pěkným výhledem na Pálavu a část jižní Moravy. Hlína je velmi starou osadou o čem svědčí i archeologické vykopávky. Byly zde nalezeny kamenné sekery a dláta svědčící o osídlení již ve starší a mladší době kamenné, železné šípy z doby železné a 1335 českých a moravských mincí z 11. století, které se našly zakopané na poli v roce 1865. Od roku 1206 zde byl kostel, který časem zpustl. Roku 1793 byl zbořen a vystaven nový kostel svaté Kunhuty. Hlína má jednu z nejstarších pečetí v okrese, pochází z roku 1600 a znázorňuje hrozen a kosíř.  

  Organizační struktura:

  Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva obce jsou výbory. Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby. 

  starosta

  Miloš Dostalý

         723 095 552        

  místostarosta

  Kamil Uj

        606 472 500                         

  místostarosta

  Bc.Richard Nesvačil

       724 291 156    

  předseda finančního výboru    

  Tomáš Hošek Dis.

    724 079 535      

   předseda kontrolního výboru

  Ing.Miroslav Pacholík

   602 565 850       

  člen zastupitelstva      

  Milan Hošek

               724 079 536               

  člen zastupitelstva

  Jaromír Kocáb

          607 907 903            

  člen zastupitelstva  

  Marie Čechová 

         723 479 046            

  člen zastupitelstva

  Ing. Jana Čechová 

  606 819 287   

  Kontaktní spojení:
  Sídlo: 664 91, Hlína 19, pošta Ivančice

  telefon: 546 421 129, 723 095 552, 546 410 205

  fax: 546 410 205

       OÚ Hlína - Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice

  web:

  www.obec.hlina.cz 

  správce webových stránek - Miloš Dostalý, Gabriela Nosková           

  kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  tel.:

  546 410 205, 723 095 552

  e-mail

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  e-mail, E-PODATELNA:

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  úřední hodiny 

  admin. pracovnice OÚ Hlína Bc. Gabriela Nosková  

  pondělí:  16:00 - 18:00

  středa:    8.30-11.30           13:00  -  18:00

  pátek:     16:00 - 19:00

  tel.: 546 410 205, 777 805 820

  Případné platby můžete poukázat : KB Brno venkov, 14824641/0100

  IČO : 00488135

  DIČ : CZ00488135

  Obec není plátcem DPH

  Rozpočet obce:

  Více na elektronické úřední desce obce Hlína 

   Žádosti o informace


  Lze podávat:.

  o       telefonicky na tel. číslech  723 095 552, 546 410 205

  o       elektronicky v el. podatelně - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  o       písemně na adresu Obecní úřad Hlína, Hlína ev.č. 19, 664 91 pošta Ivančice

  o       osobně: na OÚ Hlína v úředních hodinách

    Obec Hlína zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  o       na úřední desce: u obecního úřadu na Hlíně

  o       na internetové úřední desce: https://www.obec-hlina.cz/uredni-deska#scroll

  o       na Obecním úřadě Hlína  v úředních hodinách

      Pravidla poskytování dotací z rozpočtu obce Hlína

        -  znění pravidel

          -   žádost o poskytnutí dotace

        -   vzor smlouvy o poskytnutí dotace

  Příjem žádostí a dalších podání

  Podání lze učinit osobně v budově Obecního úřadu, elektronicky  v el. podatelně obce nebo písemně na adresu: Obecní úřad Hlína, Hlína ev.č. 19, 664 91 pošta Ivančice.

   Nejdůležitější předpisy:

      Obecní úřad jako orgán místní samosprávy se ve svém jednání řídí kromě jiných i předpisy a  zákony:

  • Zákon o obcích č.128/2000 Sb.
  • Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 256/1992 Sb. O ochraně osobních údajů v informačních systémech
  • Zákon č. 148/1998 Sb. O ochraně utajovaných skutečností
  • Zákon č. 509/1991 Sb. Občanský zákoník
  • Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
  • Zákon č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev v obcích
  • Vyhlášky OÚ Hlína

       Sazebník úhrad:

  • Hlášení v místním rozhlase: 50,- Kč
  • Poplatek za psa na 1 rok: 70,- Kč, důchodce: 50,-Kč
  • Poplatek za odvoz odpadu: 750,- Kč/rok, děti a mládež do 18 let 550,- Kč/rok
  • Nájem hrobového místa na hřbitově: hrob 40,- Kč/rok, dvojhrob 80,- Kč/rok, uvedené ceny platí na 10 let dopředu. Pronájem urnového místa 3.000,-Kč na 10 let dopředu.

       Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.:

            Je k nahlédnutí v odkaze: Vyhlášky, rozpočet - výroční zprávy

       Licenční smlouvy, organizace zřízené obci:

           Obec Hlína nevede žádné licenční smlouvy.Rovněž není zřizovatelem žádné z organizací.

          Opravné prostředky:

        Opravné prostředky proti rozhodnutí OÚ se podávají v odvolací lhůtě 15 dnů na OÚ Hlína.

        Úřad do 15 dnů rozhodne o odvolání.

        Rozhodnutí o odvolání není konečné a lze se proti němu odvolat ke KÚ Jmk.

      Formuláře:

       Jsou k vyzvednutí na OÚ Hlína nebo na MěÚ Ivančice.

       Potřebné formuláře lze také nalézt na portálu veřejné správy a dále na www.form.cz/.

      Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

      Informace lze získat přímo od pracovníků OÚ Hlína nebo na MěÚ Ivančice.

      A také na webových stránkách - portálu veřejné správy, Státní sociální podpora: 

      www.mpsv.cz/cs/2portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

Užitečné odkazy

 

 

stažený soubor

kudyznudy RGB 

BLOND1 

banner klesti 

logo

mikroregion ivancicko

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

664 91, Hlína 19, pošta Ivančice | +420 546 421 129 | urad@obec-hlina.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Hlína u Ivančic | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.