telefon +420 723 095 552

email urad@obec-hlina.cz

Obec
Hlína
u Ivančic
znak Hlína

Menu

! info modul

Od 2.3.2024 je rozhledna Vladimíra Menšíka opět OTEVŘENA , soboty, neděle a svátky vždy od 10.00 do 17.00 hod.

Vážení spoluobčané, jelikož již více jak rok není vydáván obecní zpravodaj "Hlínské rozhledy", kde jste byli v pravidelném čase informováni o dění v obci, rozhodl jsem se zřídit tuto část na webových stránkách, abych Vám alespoň touto cestou poskytl základní informace o důležitých událostech, jejich vývoji a případném řešení. Všechny tyto zaležitosti jsou projednávané na veřejných zasedáních zastupitelstva, kde v poslední době účast veřejnosti není nikterak velká. Snad tedy alespoň zde získáte potřebné informace pokud se o dění v obci zajímáte. Pokusím se aktuálně doplňovat a nyní níže uvádím ty nejdůležitější v současné době.  Miloš Dostalý - starosta obce
 

Dětské hřiště za obecním úřadem

Pokračujeme v úpravách prostranství za obecním úřadem k vytvoření sportovního a odpočinkového prostředí. V loňském roce bylo vybudováno víceúčelové hřiště, které se již využívá, koncem roku k němu přivedena elektřina a zřízeno umělé osvětlení pro častější využití. V letošním roce zastupitelstvo předpokládá realizaci dětského hřiště a další terénní úpravy  dle zpracované studie. Za tímto účelem byl vypracován projekt a podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Celý projekt je předběžně vyčíslen zhruba kolem 750 000,- Kč a čekáme na to zda nám bude schválena dotace. V každém případě obec disponuje s dostatkem finančních prostředků na realizaci této akce pro případ, že by jsme dotaci nezískali. Výběrové řízení požadovalo, aby realizace proběhla v letošním roce do konce měsíce srpna. Tak snad vše poběží podle plánu a na podzim si již děti budou moci nového prostředí užívat.

 

Chodník kolem hlavní silnice

 Po dlouhé době a různých bezvýsledných jednáních ve snaze zajistit stavební povolení, ale především územní rozhodnutí na tuto akci se zastupitelstvo rozhodlo, že vzhledem ke stále se zvyšující hustotě provozu na komunikaci bude tuto situaci řešit vybudováním zpevněné komunikační plochy podél zahrad na obecním pozemku, tedy dostatečně vzdálené od ochranného pásma komunikace druhé třídy. V první etapě navážeme na chodník od hospody a povede až k obchodu Hoškových. Věřím, že tak alespoň částečně vyřešíme bezpečnost při chůzi kolem této komunikace. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a finančně se pohybujeme kolem půl milionu. V oblasti bezpečnosti dopravy jsme také požádali správní úřad o vydání rozhodnutí o změně dopravního značení na příjezdu do obce od Neslovic. Zde se předpokládá značkami snížení rychlosti před odbočkou k rozhledně na 50 km/h. Toto opatření by mělo napomoci k bezpečnějšímu příchodu návštěvníků na rozhlednu. I tato záležitost se dá vyjádřit finančně a to – projekt úpravy značení a správní řízení 12 000,-Kč, realizace asi 30 000,-Kč.

 

Nádrž na Paloučkách

 Zde uvedu, že v obci zřízený veřejný vodovod není svou vydatností určen k hašení požárů. V oblasti požární bezpečnosti má tedy obec povinnost vodu k hašení zabezpečit jinak, například požární nádrží. Při poslední kontrole nám bylo vytknuto, že voda v této nádrži nesplňuje požadavky HZS JMK a nám vyvstala povinnost nádrž vyčistit a pokusit udržet náplň nádrže čistou. O vyčištění byli požádání místní hasiči a ti především zásluhou Aleše Musila celou akci provedli. Udržení vody nádrže lze buď chemicky a nebo přírodní cestou. Zvolena byla ve spolupráci s organizací rybářského svazu Ivančice přírodní cesta a do nádrže nasazen druh ryb, který se o to postará. Zde je však nutné zdůraznit, že nasazené ryby se nesmí krmit, aby úspěch akce byl co největší. Na místě byly s tímto požadavkem umístěny tabulky a s nad budou dodržovány. No a možná se tam v létě i vykoupeme.

 

Plynofikace obce

Otázka plynofikace obce se diskutuje již mnoho let a zdá se, že její realizace je v nedohlednu. Obecní zastupitelstvo v minulosti dojednalo a také se finančně obec podílela na kapacitním zesílení plynového potrubí v Neslovicích, v části od regulační stanice do areálu bývalých kasáren, kde je možné obec Hlínu na plynovod připojit. Proč se nepokračovalo dále má celkem logické vysvětlení. Především výstavba plynovodů již několik let není podporována žádným dotačním titulem a když byla, tak jsme nesplňovali požadovaná kritéria. Jednalo se o rozpočet nákladů na jednoho obyvatele a nepřítomnost velkoodběratele v katastru obce. V neposlední řadě v době, kdy se o tom jednalo, byla vypsána anketa a v té občané výstavbu plynovodu nepodpořili. Tehdy dali přednost vodovodu.  Tolik úvodem k situaci a nyní ta informace nová. Obec Hlínu kontaktovala společnost, která se zabývá distribucí kapalného zemního plynu s nabídkou vybudovat rozvodnou síť po obci a dodat a umístit velko-objemovou nádrž a zabezpečit tak možnost připojení domácností i na tuto surovinu. Zastupitelstvo obce nyní zvažuje tuto nabídku, ale již nyní je jasné, že udělat takovéto rozhodnutí, i když nabídka je velmi lákavá, bude vyžadovat minimálně vyjádření Vás všech majitelů nemovitostí v obci o zájmu připojit se v závazné anketě, která se připojuje. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o nemalou finanční zátěž rozpočtu obce, tak si troufám říci, že by se o této akci mohlo rozhodovat i v místním referendu. Ale aby jste se s problematikou více seznámili připravuje zastupitelka paní ing.Jana Čechová informační leták do každé domácnosti v obci. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

 

Odpadní dvůr

Od dubna letošního roku mají obce ze zákona povinnost zabezpečit odběr bio odpadu po celý rok, ne jak bylo dříve od jara do podzimu. Za tímto účelem bude tedy na odpadním dvoře kontejner na bio odpad umístěn po celý rok. Druhou novinkou, kterou nám ukládá zákon v oblasti odpadů je povinnost od příštího roku zabezpečit odběr jedlých olejů. Jedlé oleje dosti negativně ovlivňují stav kanalizací a její průchodnost, proto bylo k tomu vydáno toto nařízení. Obecní úřad již s předstihem na tuto záležitost reaguje a před podpisem je smlouva se společností, která tento odpad vykupuje. Dá se tedy předpokládat, že již od měsíce května budete i Vy moci jedlé oleje odevzdat na odpadním dvoře. O technickém řešení budete včas informováni. 

 

Kanalizace

V současné době je podána žádost o vydání stavebního povolení.. Dále potom probíhá jednání o tom, zda by bylo možné při této akci využít výkopů k položení optického kabelu na možnost připojit k této službě všech domácností v obci. Zpracovává se studie proveditelnosti a jedná se společností, která by tuto akci provedla. V otázce hromadného povolení domovních přípojek jsme ve stádiu dokončení žádosti o stavební povolení. Vše nasvědčuje tomu, že Vás, kteří jste se k této akci připojili, budeme nuceni ještě jednou kontaktovat k doplnění projektu o Váš podpis na něm. Je to požadavek stavebního úřadu a pro nás jen zbytečná komplikace.

Užitečné odkazy

 

 

stažený soubor

kudyznudy RGB 

BLOND1 

banner klesti 

logo

mikroregion ivancicko

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

664 91, Hlína 19, pošta Ivančice | +420 546 421 129 | urad@obec-hlina.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Hlína u Ivančic | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.