telefon +420 723 095 552

email urad@obec-hlina.cz

Obec
Hlína
u Ivančic
znak Hlína

Menu

! info modul

Od 2.3.2024 je rozhledna Vladimíra Menšíka opět OTEVŘENA , soboty, neděle a svátky vždy od 10.00 do 17.00 hod.

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

1) Správce:

Obec Hlína  IČ00488135 dresa :Hlína ev. č. 19, 664 91 Ivančice

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. et. Bc. Marek SIGMUND
kontaktní údaje – CSS DSO Mikroregionu Ivančicko Ivančice, Zemědělská č. 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti ObceHlína  (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci Obce) je Obci přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne Obci ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

4) Při zpracování osobních údajů u Obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5) Osobní údaje jsou u Obce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Obce.

6) Pokud jsou u Obce zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u Obce jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Obci poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

  • Svá práva vůči Obci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Obec Hlína  dne 15.5.2018

Miloš Dostalý

Starosta obce

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů níže v příloze.

Jednotlívé výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb. za jednotlivé roky níže v příloze.

 

Užitečné odkazy

 

 

stažený soubor

kudyznudy RGB 

BLOND1 

banner klesti 

logo

mikroregion ivancicko

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

664 91, Hlína 19, pošta Ivančice | +420 546 421 129 | urad@obec-hlina.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Hlína u Ivančic | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.