telefon +420 723 095 552

email urad@obec-hlina.cz

Obec
Hlína
u Ivančic
znak Hlína

Menu

! info modul

Od 2.3.2024 je rozhledna Vladimíra Menšíka opět OTEVŘENA , soboty, neděle a svátky vždy od 10.00 do 17.00 hod.

ATT00024

 

Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně – historie stavby

V roce 2001 se dohodlo město Ivančice, obec Hlína a Klub českých turistů, že společně postaví na Hlíně rozhlednu. Stavba se měla financovat ze sbírek, darů občanů a sponzorů. Rozhledna měla nést jméno ivančického rodáka Vladimíra Menšíka a proto se dosti spoléhalo na pomoc umělců, mezi něž Menšík patřil.

Pozemek pro rozhlednu koupila obec Hlína, i když by si rozhledna zasloužila lepší místo, ale problémem se stala neústupnost jednoho z vlastníků pozemku. Obec přispěla částkou 80 000,- Kč. Celkový rozpočet na rozhlednu v roce 2001 činil 1 milion korun.

27. května 2001 se uskutečnil slavnostní akt, představení a symbolický poklep základního kamene budoucí rozhledny, na které se dostavilo více než 200 účastníků a také významné osobnosti. Projekt rozhledny vytvořil architekt Ing. Čuhel V. z Tišnova, základní kámen pak pan Malcher z Ivančic.

Byla připravena vysokozdvižná plošina, která zájemce vyzvedla do výše 20 metrů, aby si udělali představu o výšce rozhledny a hlavně o tom, co z ní bude vidět. Mezi dalšími přítomnými byl předseda brněnské oblasti KČT Ing. Havelka a zástupce KČT Mgr. Josef Flíček a poslankyně Parlamentu ČR paní Stránská. Velké pozornosti se těšilo vyprávění syna Vladimíra Menšíka, Petra Menšíka. Nechyběli ani starostové města Ivančice Ing. Roman Sládek a starosta Hlíny Jozef Sliacký. Již na této akci se předseda KTČ vyjádřil, že stavba rozhledny může trvat roky, než se podaří sehnat potřebný obnos peněz.

Smlouva o vybudování rozhledny ze dne 17.7.2001, kterou chtěli společně vybudovat město Ivančice, obec Hlína, jako investoři a KČT jako tichý společník, se však stala minulostí. Zdlouhavá jednání zastupitelů města a obce nepřispívala mnohdy k žádoucímu rychlému jednání. Z těchto důvodů požádala obec Hlína město Ivančice o odstoupení ze smlouvy, s tím, že rozhlednu dobuduje sama obec, neboť rozhledna se staví na pozemku, který obec Hlína vlastní.

Klub českých turistů, spolu s představiteli města Ivančice a obce Hlína, uspořádali v letech 2002, 2003 a 2004, vždy v měsíci září, pochod a setkání u budoucí rozhledny, kdy informovali přítomné o vývoji stavby a hlavně o získaných finančních prostředcích. Prvního setkání se zúčastnilo asi 150 příznivců, kteří si mohli za 50 korun zakoupit pohlednici s leteckým snímkem Hlíny, která je současně vstupenkou na budoucí rozhlednu.

Na setkání v roce 2003 již přišlo mnohem méně návštěvníků, přítomnost místních byla mizivá.

Na další setkání v roce 2004, na kterém bylo asi 50 příznivců, sdělil pan Mgr. Flíček z KČT, že příští setkání již určitě bude na rozhledně. S výstavbou se mělo začít na jaře 2005 a otevřena měla být v září 2005.

Postupně vznikla smlouva mezi obcí Hlína a firmou IVYSO, která se pustila do realizace stavby. Nebývale vstřícného postoje se starosta obce Hlíny Miloš Dostalý dočkal od majitele firmy IVYSO pana Josipa Kulaše. Jeho gesto nepotřebuje komentáře: „Žádný splátkový kalendář, žádné termíny, zaplatíte až budete mít!“

Náklady na stavbu rozhledny od roku 2001 vzrostly až na 2 miliony korun. Dne 16. května 2005 se začalo se stavbou betonového nosného podstavce rozhledny. Samotná rozhledna se zatím tvořila ve výrobní hale.

A nastal den „D“ – pro rozhlednu - 24. srpna 2006 a na místo, kde má stát Menšíkova rozhledna se sjíždějí lidé z Hlíny i z okolí a netrpělivě vyčkávají na příjezd jeřábů a nákladních plošin s částmi rozhledny. Jeřáby rozhlednu postupně usazují na betonový podstavec. Stavbě rozhledny přihlížejí i starosta Ivančic MUDr. V. Adam a starosta Hlíny Miloš Dostalý. Nechybí tu ani architekt rozhledny Ing. Čuhel. Nakonec přijíždějí i média, Česká televize a novináři deníku Blesk a Právo.

Krátce po postavení rozhledny v roce 2006, se zde konalo páté a poslední setkání, u zatím veřejnosti nepřístupné rozhledny. Sešlo se zde asi na dvě stě příznivců. Všichni vyjádřili spokojenost s tím, že rozhledna Vladimíra Menšíka stojí a vyjádřili velké díky firmě IVYSO. Slavnostní otevření rozhledny bylo naplánováno na neděli 29. dubna 2007.

Ale tím ještě vše neskončilo. Pro obecní zastupitelstvo nastaly další povinnosti, které bylo nutné do otevření rozhledny pro veřejnost zvládnout. Zejména řádně rozhlednu zkolaudovat, připravit požární a provozní řád, doladit interiér rozhledny a v budoucnu také postupně zvelebovat okolí rozhledny. V plánech činnosti obecního zastupitelstva je vytvoření klidové a odpočinkové zóny u rozhledny, místa pro občerstvení turistů a zpevnění přístupových ploch. To vše bude stát ještě hodně peněz a hodně úsilí, ale důležité je, že téměř po sto letech (přesněji po 96 letech) od postavení nejstarší rozhledny na Hlíně, tu máme novou rozhlednu. Od původní staré rozhledny se sice značně liší svým vzhledem, ale žijeme v 21. století a důležité je, že výhled do krajiny bude podobně nádherný, jako jej popisovali naši předkové před téměř 100 lety.

Základní údaje

Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně

Nadmořská výška: 447,5 m

Majitel rozhledny: obec Hlína

Projektant: Ing. Arch. Vladimír Čuhel

Autor základního kamene: Ludvík Malcher

Stavební dozor: Ing. Janíček Josef

Stavba jednotlivých částí rozhledny: firma IVYSO, Ivančice,

majitel Josip Kulaš, stavbyvedoucí Ing. Pavel Drahozal

Stavba betonového podstavce rozhledny: pan Drybčák

Přeprava rozhledny na místo určené: Miroslav Šaur, Brno

Postavení rozhledny na místě: Autojeřáby Tomáš Novotný, Brno a TRIPROX Ivančice

 

Zajímavosti

 

 • Rozhledna Vladimíra Menšíka byla postavena téměř po sto letech (po 96 letech) od stavby původní rozhledny.
 • Rozhledna je 22 metrů vysoká a na vyhlídkový ochoz nás dovede 96 schodů.
 • Řada místních obyvatel míní, že by se Rozhledna Vladimíra Menšíka měla jmenovat spíše Rozhledna na Hlíně, tak jak se jmenovala původní rozhledna na Hlíně.
 • Poklepem na základní kámen rozhledny Vladimíra Menšíka dne 27. května 2001 se započala stavba rozhledny, postavena byla až 24. srpna 2006, následovalo dokončení opláštění, zábradlí a celkové doladění interiéru. Otevření veřejnosti bude až 29. dubna 2007. Oproti tomu, původní Rozhledna na Hlíně se započala stavět 3. března 1910 a slavnostně otevřena byla již 1. května 1910!
 • Málokdo také ví, že z obce Hlína jsou vidět Alpy. Tato možnost se naskýtá jen několikrát do roka, a tak mnoho lidí není ve správný čas na správném místě. Vidět Alpy se nejčastěji podaří v zimních měsících, kdy se prudce střídají teplotní rozdíly. K vidění jsou dva vrcholy v pohoří Totes Gebirge – Mrtvé hory, asi 40 km před známým ledovcem Dachstein. Vzdálenost je úctyhodná asi 240 km. Jedná se o vrcholy Groos Priel 2523 m a Rabestein 2100 m. Druhé pohoří, které je z Hlíny vidět, je Schneeberg – Sněžná hora s nejvyšším vrcholem Klosterwapen 2076 m.
 • Spotřeba dřeva – 34,74 m3
 • 4 ks lepených sloupů o rozměrech 20cm x 20cm a délce 15 m
 • 8 ks lepených sloupů o rozměrech 16cm x 16cm a délce 15 m
 • 144 ks – vodorovná příčle vnější – 160 x 160 x 1500 mm
 • 96 ks - šikmá vzpěra 120 x 160 x 1500 mm
 • 84 ks - schodišťový stupeň 200 x 50 x 1100 mm

Poděkování

 

 

Klubu českých turistů Ivančice

Od počátku se prostřednictvím pana Mgr.Josefa Flíčka a pana Ing. Moravce aktivně zapojoval a byl hlavním organizátorem činnosti, která byla nutná před započetím výstavby. Získal povolení od KÚ JMK a založil sbírku na výstavbu rozhledny, po celou dobu trvání sbírky vedl její účetnictví. Spolupodílel se na propagaci a získávání dárců na konto sbírky. Po převedení akce na obec Hlínu nadále velmi aktivně spolupracoval při propagaci, přípravě slavnostního otevření a dalšího provozu rozhledny, za což jim patří poděkování.

 

Finance získané KČT Ivančice:

výtěžek ze sbírky povolené KÚ JMK 434 806,- Kč

příspěvky firem, společností, jednotlivců 150 000,- Kč

příspěvky členů KČT Ivančice 16 208,- Kč

celkem: 601 014,- Kč

 

Městu Ivančice

Město Ivančice a jeho zástupci – bývalý starosta ing.Roman Sládek, současný starosta MUDr.Vojtěch Adam a současný místostarosta Jaroslav Pospíchal se od počátku snažili v rámci svých možností udělat maximum pro to, aby se rozhledna postavila. Právě odbory MěÚ Ivančice byly hlavním organizátorem při přípravě projektové dokumentace, územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a nakonec výběrového řízení na zhotovitele stavby. Město Ivančice věnovalo ze svých lesů dřevo v hodnotě 50 000,- Kč na zpracování a po ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci v roce 2005 potom finanční částku 200 000,- Kč ve prospěch obce Hlína na stavbu rozhledny. I když došlo k ukončení smlouvy o spolupráci Ivančice i nadále aktivně spolupracují s obcí Hlína na zabezpečení slavnostního otevření, propagaci a budoucím provozu rozhledny, za což jim patří poděkování.

Firmě IVYSO

Majitel ivančické firmy IVYSO pan Josip Kulaš se bez dlouhého rozmýšlení pustil do stavby rozhledny, aniž by měl od obce Hlína dostatečný obnos peněž. Rovněž musíme ocenit i velmi dobrou spolupráci se stavbyvedoucím firmy IVYSO panem Ing. Pavlem Drahozalem. Firma také provedla řadu prací na rozhledně, které obci neúčtovala, ale věnovala je jako sponzorský dar. Děkujeme.

Vyjmenovat všechny osoby a firmy, které ke stavbě přispěly, by bylo zdlouhavé a také bychom nedocenili právě ony anonymní dárce, kteří si zakoupili třeba jen pohlednici podporující stavbu rozhledny nebo přispěli do kasiček během pravidelných setkání u rozhledny. Pokud zavítáte na naši rozhlednu, můžete se v jejích prostorách nejen setkat s řadou zajímavých materiálů ze života pana Vladimíra Menšíka, ale také zde můžete shlédnout listy, kde jsou uvedeni alespoň ti nejvýznamnější dárci, kteří pomohli obci Hlína realizovat tuto stavbu.

Nejen zastupitelstvo obce Hlína, ale i občané této obce děkují všem firmám, jednotlivcům i anonymním dárcům, kteří přispěli ve prospěch rozhledny ať již finančním darem, materiálem pro stavbu nebo další činností. Rozhledna ještě dosud není splacena, což je do budoucna hlavním úkolem obec Hlína.

Vaše přispění bylo velmi vítanou pomocí. Děkujeme.

Užitečné odkazy

 

 

stažený soubor

kudyznudy RGB 

BLOND1 

banner klesti 

logo

mikroregion ivancicko

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

664 91, Hlína 19, pošta Ivančice | +420 546 421 129 | urad@obec-hlina.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Hlína u Ivančic | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.