Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

 Provozní řád multifunkčního hřiště

 
Tento řád vydává obec Hlína za účelem zajištění řádného provozování hřiště pro rozvoj tělovýchovy, sportu a využívání volného času.
 
 
                                                            Čl. I
                                                  Využívání hřiště
 
1. Zřizovatelem víceúčelového hřiště je obec Hlína.
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (volejbal, nohejbal, tenis, malá kopaná, streetball), případně v zimním období k bruslení.
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat provozní dobu nebo předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku. Viz čl. č. III.
5. Prvořadou povinností každého uživatele hřiště nebo kterékoliv jeho části je řídit se provozním řádem a dobrými mravy.
 
 
                                                            Čl. II
                                                Provoz a správa hřiště
 
1.   Hřiště je v provozu v průběhu celého kalendářního roku, pokud to počasí dovolí.
                   Provozní doba:  1. 4. – 30. 9. od 8.00 hod do 20. 00 hod
                                             1. 10. – 31. 3. od 8.00 hod do 18. 00 hod
                  V období bruslení bude hřiště otevřeno do 22. 00 hodin.
2. Hrací doba na hřišti při obsazení celého hřiště (např. při tenisu) je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit.
3. Během roku je možno dohodnout prodloužení provozní doby nebo rezervaci hřiště se     správcem  nebo zřizovatelem hřiště.
4. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškození.
5. V případě vzniku nebo zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neprodleně nahlásit správci hřiště.
 
 
                                                              Čl. III
                                  Dodržování bezpečnosti, hygieny a ochrany majetku
 
1. V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování.
2. V této souvislosti je v celém prostoru víceúčelového hřiště zakázáno:
 •         vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty
 • vstupovat podnapilým osobám
 • vstupovat v nevhodné obuvi – kopačky s kovovými hroty, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi                        (blátem,   štěrkem, antukou)
 • vstupovat dětem do osmi let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 15ti let
 • vjíždět na kole a kolečkových bruslích
 • kouřit
 • konzumovat alkohol, jídlo a omamné látky
 • používat nebo odhazovat žvýkačky v celém areálu
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • manipulovat s otevřeným ohněm
 • odpalovat pyrotechniku
 • manipulovat s ostrými předměty
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze za hrazením.
4. Uživatelé hřiště nesmějí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí.
5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště.
      Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. 
      Za volně odložené věci si zodpovídá návštěvník sám.
 
 
                                                                    Čl. IV
                                           Nedodržování ustanovení provozního řádu
 
1. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé. Správce a členové zastupitelstva obce mají právo a povinnost vyzvat uživatele hřiště k jeho dodržování, nebo je z prostor víceúčelového hřiště vykázat.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.
 
Porušení návštěvního řádu řeší přestupková komise MěÚ Ivančice.
 
 
Děkujeme vám, že návštěvní řád dodržujete!
 
Důležitá telefonní čísla
150 HASIČI                                                    158 POLICIE
155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA                       112 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS
 
 
 
 
 
 
 
Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies