Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Obec Hlína u Ivančic -> Co se děje na Hlíně - AKCE -> Rok 2018 na Hlíně - Akce

 

Akce na Hlíně - rok 2018 

Vánoční zpívání 24.12.2018

Ani letos občané Hlíny neporušili dlouholetou vánoční tradici a nasáli trochu vánoční atmosféry při zpívání vánočních koled před Kostelem sv. Kunhuty na Hlíně, kde se společně setkali a vzájemně si popřáli krásné vánoční svátky. Nechyběl ani teplý svařák či ovocný čaj.

Adventní koncert v Kostele sv. Kunhuty na Hlíně 9.12.2018

Již po třinácté se v Kostele svaté Kunhuty na Hlíně konal tradiční adventní koncert. Druhou adventní neděli, tedy 9. prosince 2018, se opět zaplnily lavice hlínského kostela nejen místními lidmi, aby se společně mohli zaposlouchat do příjemných melodií a písní. Úvodním slovem všechny přítomné přivítala a popřála všem krásný adventní čas a Vánoce paní Gabriela Nosková, a pak už se kostelem rozléhala téměř hodinu příjemná a krásná hudba se zpěvem, kterou si tentokrát připravilo hned několik souborů. Nejprve se představila čtyřmi písněmi Scholka dětí neslovické farnosti, a poté se střídal sbor Cecilia ze ZUŠ Oslavany s vystoupením žáků na zobcové flétny. Jako poslední nezapomněl vystupujícím poděkovat a přítomným lidem popřát krásné vánoční svátky i pan farář Jiří Paleček.

Průvod andělů se slavnostním rozsvícením vánočního stromu 2.12.2018

V neděli 2. prosince 2018 se poprvé na Hlíně konala akce, která přilákala mnoho místních občanů. O půl páté odpoledne se před budovou obecního úřadu shromáždil zástup několika desítek andílků, čertíků, ale i spoustu dalších lidí, kteří společně v průvodu s mnoha světýlky v lucerničkách vyrazili k procházce naší obcí. Za zvuku vánočních koled z místního rozhlasu prošli téměř celou obec, a poté dorazili k vánočnímu stromu, který letos poprvé stál před místním kostelem. Krásným přáním hezkého adventu a vánočních svátků nás přivítal pan místostarosta Ing. Miroslav Pacholík, který si poté k sobě sezval všechny děti, které mu pomohly odpočítávat  rozsvícení vánočního stromu. Dětem se počítání povedlo, protože stromeček opravdu rozsvítily. Poté se všichni sešli v místním pohostinství, kde nedočkavě čekali na příchod Mikuláše s andělem a čerty. Miuláš si podle knihy hříchů volal jednotlivé děti, které zazpívaly písničku, nebo zarecitovaly básničku. Všichni si odnesli balíček sladkostí, který pro ně připravil obecní úřad.

Vítání občánků na Hlíně 3.11.2018

Je to jako pohádka,
   když se začne život děťátka.
   Přinese lásku, radost i smích,
   stane se pokladem rodičů svých.
  
   Ať děťátko má všeho dost,
   v životě jen pro radost.
   Zdraví, štěstí, veselosti,
   jak v dětství, tak v dospělosti.
  
   Rodičům ať radost dělá,
   budoucnost ho čeká skvělá.
   Celý život bez nesnází,
   ať ho úspěch doprovází. 

V sobotu 3. listopadu 2018 se na Obecním úřadě Hlína konalo již po osmé Vítání občánků. Slavnostním vítáním provázela místostarostka paní Jana Vašulínová, hlavní slovo a slavnostní řeč pak pronesl starosta obce pan Miloš Dostalý.
Celkem jsme do stavu občanů hlínských přivítali čtyři děti. Celou sváteční atmosféru ještě umocnilo vystoupení děvčat Veroniky Nesvačilové a Zuzany Noskové, které zazpívaly písničku Vítej na světě a Lucky Chaloupkové a Katky Chaloupkové, které zahrály na flétnu. Po slavnostním úvodu byly předány věcné a peněžité dary dětem a rodičům, kdy každé dítě obdrželo od obce Hlína finanční částku 1.500 korun, pamětní knížku, kytici květin pro maminky a plyšovou hračku pro děti. Na závěr se uskutečnil přípitek všech rodičů s představiteli obce. A pak už se jen fotilo v kolébce i na křesle. Krásné fotky si zde mohli na památku pořídit rodiče, vítaní občánci i jejich sourozenci, ale i prarodiče.

 V tento sváteční den jsme přivítali:
Amálii Hoškovou s rodiči Pavlou a Tomášem Hoškovými
Hynka Černušáka s rodiči Lindou a Alešem Černušákovými 
Matěje Dostalého s rodiči Ilonou a Martinem Dostalými
Tomáše Uje s rodiči Renatou a Kamilem Ujovými 

Blahopřejeme všem dětem a jejich rodičům a přejeme jim hodně lásky a zdraví, spokojené dětství a radost ze života. 

Rozmarýnové hody na Hlíně

Závěr měsíce srpna patří na Hlíně tradičně hodovému veselí. Přípravných prací je spousta a pracovní nasazení vrcholí v sobotu, kdy se za pomoci stroje staví u kostela hodová mája. Na place nechyběla i střelnice a kolotoč a také byly přistaveny i obecní skákací trampolíny včetně skákacího nafukovacího hradu zapůjčeného od Mikroregionu Ivančicko.
Nedělní ráno zahajuje mše svatá se svěcením rozmarýn, vína, piva i koláčů. Nedělní dopoledne pak patří stárkům, kteří obchází dědinu a zvou na hody. V letošním roce stárkovali: Klára Smetanová a Dominik Zoufalý, Martina Nesvačilová a Petr Mezník, Alena Sehnalová a Dominik Dvořák.

V nedělní podvečer hrála kapela Blučiňanka, v pondělí hrála při druhé zábavě k tanci a poslechu skupina Bez kofeinu. V úterý svobodní stárci předali hody ženatým, kterými byli pánové Jiří Smetana, Tomáš Hošek a Pavel Dvořák, vše opět za hudebního doprovodu kapely Blučiňanka. Večer se pak již tradičně konalo zábavné představení hlinských žen a dívek. To vše, za velké účasti návštěvníků a mohutného potlesku.

Den dětí na Hlíně 3.6.2018

Děti zažily odpoledne plné zábavy a úsměvů na Dětském dnu, který pořádaly místní maminky za podpory obce Hlína. Tradiční akce pro kluky a holky tentokrát na téma Z pohádky do pohádky. Na trase od rozhledny přes lesní divadlo si nejprve děti vyrobily s Makovou panenkou a Motýlem Emanuelem Večerníčkovu čepici, která je provázela celou trasou. Přes silnici je převedl vodník a poté už se mohli samy vydat na pohádkové dobrodružství. Nejprve na ně čekaly dvě babičky, které jim z knihy pohádek vykouzlily trasu, které se musely držet a hned je vyzkoušely, jak znají pohádkové dvojice. První pohádka byla O červené řepě, kdy se s dědou a vnučkou přetahovaly o řepu. Na dalším stanovišti na ně čekal Rumcajs s Mankou, kde děti střílely na žaludy. Na daším stanovišti pomáhaly Červené karkulce a myslivci zašívat vlkovi břicho. Na pátém stanovišti pomáhaly babičce vylákat liščata z nory. Sněhurce se zase zatoulalo všech sedm trpaslíků a Otesánek zapomněl, co vlastně snědl. I s tím si děti skvěle poradily a potom na ně čekala ježibaba z Perníkové chaloupky, kde jí děti loupaly perníčky. Po čarodějnici se dostali na zámek, kde krásná Zlatovláska poztrácela korálky a děti jí je pomohly nasbírat. Jako poslední úkol pro děti měli připravený králíci Bob a Bobek, kteří cvičili svou ranní rozcvičku. Po absolvování celé trasy byl pro děti v cíli připravený diplom a ohýnek, na kterém si opekly špekáček.

Den matek na Hlíně

Každý rok druhou květnovou neděli slavíme Den matek, který je jakýmsi poděkováním našim maminkám za to, jak se o nás starají.  Obec Hlína uspořádala oslavu tohoto svátku v neděli 13.5. v Pohostinství u Hošků, kde měly hlínské děti připravené pásmo pro maminky. Větší děti zahrály na hudební nástroje, ti menší maminkám zarecitovaly básničku, nebo zazpívaly písničku. Přítomné maminky a babičky měly úsměv na tváři a radostně tleskaly všem dětem. Každá žena dostala květinu a také kávu se zákuskem. Nechybělo ani přáníčko, které vyrobily děti ve výtvarném kroužku. K tanci a poslechu hrála Leny. Ženy si tuto oslavu patřičně užily a odcházely spokojeně domů.

Hlavní poděkování patří všem dětem, které maminky potěšily svým vystoupením!

Pálení čarodějnic na Hlíně

Pálení čarodějnic nebo také filipojakubská noc je český lidový svátek, a proto hlínské maminky ve spolupráci s obcí Hlína uspořádaly v pondělí 30. dubna za obecním úřadem pálení čarodějnic pro děti. Nejprve děti společnými silami vyrobily čarodějnici, která byla následně upálená na hranici. Děti měly možnost vytvořit si čarodějnici z vařečky, kterou si odnesly domů. Po konání čarodějného odpoledne bylo zajištěno občerstvení v podobě špekáčků.

 

Zabíjačkové hody na Hlíně

Zimní měsíce jsou tradičně spojené se zabíjačkou, a proto v sobotu 24. února uspořádali hlínští dobrovolní hasiči u hasičské zbrojnice Zabíjačkové hody. Během nich měla široká veřejnost možnost ochutnat a zakoupit si čerstvé vařené zabíjačkové speciality jako jitrničky, jelítka, tlačenku, zabíjačkovou polévku, zabíjačkový guláš, škvarky, ovar, sádlo a další z pěti vepřových půlek zakoupených k této příležitosti. Mimo jiné se mohli návštěvníci zahřát teplými nápoji.

Masopustní rej v obci Hlína

Po roce opět dorazilo do hlínských ulic masopustní veselí. V sobotu 3. února se zhruba 20 místních obyvatel převléklo do nejrůznějších masek - včela, včelař, rybář, kovboj, Elsa z Ledového království, muzikanti, řezník a mnoho dalších a sešli se před Pohostinstvím u Hošků, odkud za hudebního doprovodu prošli masopustním průvodem obcí Hlína se zastávkami u jednotlivých domů, kde tancovali, zpívali, dováděli a za jejich úsilí byli pohoštěni. Večer se konala v Pohostinství u Hošků masopustní zábava s bohatou tombolou.

Novoroční výšlap

Jak již je tradicí, v první den nového roku si hlinští obyvatelé vyšli k pomníčku tragicky zesnulého letce npor. letectva Rostislava Minkse z 20. stíhacího a bombardovacího leteckého pluku Náměšť nad Oslavou, kde 15. března tragicky zahynul ve věku 25 let. Nejen, že si udělali krásnou procházku, ale u pomníčku nezapomněli zapálit i svíčku.

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies