Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Obec Hlína u Ivančic -> Co se děje na Hlíně - AKCE -> ROK 2016 na Hlíně - Akce

Akce na Hlíně - rok 2016

 

Vánoční zpívání na Hlíně 24.12.2016

Adventní koncert na Hlíně 11.12.2016

Průvod andělů na Hlíně 5.12.2016

Vítání občánků 20.11.2016

V neděli 20.listopadu 2016 se na Obecním úřadě Hlína konalo již po šesté Vítání občánků. Slavnostním vítáním provázela místostarostka paní Jana Vašulínová, hlavní slovo a slavnostní řeč pak pronesl starosta obce pan Miloš Dostalý. Celkem jsme do stavu občanů hlinských přivítali tři děti. Celou sváteční atmosféru ještě umocnilo vystoupení děvčat Veroniky Nesvačilové a Zuzany Noskové, které recitovaly básničky a písničky. Po slavnostním úvodu byly předány věcné a peněžité dary dětem a rodičům, kdy každé dítě obdrželo od obce Hlína finanční částku 1.500 korun, pamětní knížku, kytici květin pro maminky , plyšovou hračku pro děti a novou medaili Obce Hlína . Na závěr se uskutečnil přípitek všech rodičů s představiteli obce. A pak už se jen fotilo v kolébce i na křesle.Fotky si zde mohli na památku pořídit rodičové, vítaní občánci i jejich sourozenci.

A koho všeho jsme v tento sváteční den přivítali ?
Viktora Chlubného s rodiči .
Anetu Sedlákovou s rodiči .
Marii Hlavoňovou s rodiči
Blahopřejeme všem dětem a jejich rodičům a přejeme jim hodně lásky a zdraví, spokojené dětství a radost ze života.

Tradiční rozmarýnové hody na Hlíně 2016

Konec měsíce srpna je každoročně na Hlíně ve znamení tradičních rozmarýnových hodů. Hody začínají již v sobotu stavěním máje, letos se však mája poprvé stavěla pomocí stroje. Sváteční neděli 21.srpna zahájí hody stárkové a stárci v 8.30 hod. příchodem do kostela a potom již mají stárci pilno s obcházením dědiny a zvaním na hody. V letošním roce stárkovali: Nikola Vávrová a Marek Smetana, Markéta Dudová a Martin Váňa, Martina Nesvačilová a Martin Pátek

V nedělní podvečer hrála kapela Blučiňanka, v pondělí hrála při druhé zábavě k tanci a poslechu skupina No Problem. V úterý svobodní stárci předávají hody ženatým, kterými byli pánové Martin Dostalý, Lubomír Vaňura a David Chaloupka, vše opět za hudebního doprovodu kapely Blučiňanka. Večer se pak již tradičně koná zábavné představení hlinských žen a dívek. To vše, za velké účasti návštěvníků a mohutného potlesku. Po představení žen se také prodávaly lístky na výhru hodové máje. Šťastný los a výhra hlinské máje se usmály na pana Richarda Nesvačila st. 

Den Dětí na Hlíně 4.6.2016

 

 Den Matek 8.5.2016

Hlínské děti oslavily s maminkami jejich svátek.

Nedělní odpoledne 8. května 2016 patřilo všem maminkám, které společně v Pohostinství paní Koudelné oslavily svůj Svátek matek.
Hlínské děti secvičily pásmo básniček a písniček, které na pódiu v místním pohostinství směle a s úsměvem předvedly. Zaplněná místnost všemi maminkami a babičkami, zkrátka všemi ženami matkami radostně tleskala. Přítomným ženám popřál i starosta Miloš Dostalý a každá žena dostala květinu a také kávu se zákuskem a chlebíček. Nechybělo ani přáníčko, které pro každou maminku připravily děti ve výtvarném kroužku. K tanci a poslechu pak hrála dechová hudba a nálada byla veselá.

Hlavní poděkování patří nejen všem dětem, které maminky potěšily svým vystoupením, ale také slečně Tereze Mezníkové, která celé pásmo s dětmi nacvičila a tuto příjemnou akci připravila.

 Košt Slivovice 12.3.2016

Košt slivovice na Hlíně se konal 12.3.2016, akce se zúčastnilo 33 lidí z toho bylo 21 hodnotících. Počet hodnocených vzorků bylo 22  slivovice, meruňkovice, třešňovice,hruška, mandle,broskev, špendlík aj.

Slivovice -7 vzorků, meruňkovice-7 vzorků, třešňovice-1 vzorek, hruška-1 vzorek, mandle-1 vzorek,špendlík-2 vzorky, broskev-1 vzorek, černý bez-1vzoerk a medovec-1 vzorek.
 

Výsledky:
1. místo - Vladislav Vašulín  - mandle
2.místo - Jaromír Kocáb - slivovice
3.místo - Nesvačil Richard - slivovice  

             

 Masopustní rej masek 30.1.2016

Tříkrálová sbírka a Tříkrálový koncert 3.1.2016

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies