Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Obec Hlína u Ivančic -> Co se děje na Hlíně - AKCE -> Archiv -> ROK 2014 na Hlíně - AKCE

Akce na Hlíně -  rok 2014

Vánoční zpívání na Hlíně 24.12.2014

Zpívání na Štědrý den u Kostela sv. Kunhuty na Hlíně - 24.12.2014 - I bez sněhové nadílky, s troškou dobrého moku na zahřátí a s radostí si přišli mnozí hlínští občané zazpívat a popřát krásný štědrý den.

Adventní koncert na Hlíně 14.12.2014

Již po deváté se v Kostele svaté Kunhuty na Hlíně konal tradiční adventní koncert. V neděli 14. prosince 2014 se opět zaplnily lavice místního kostela lidmi, aby se společně mohli zaposlouchat do příjemných melodií a písní, které na Hlínu přijel tentokrát zazpívat a zahrát chrámový sbor CECILIA z Oslavan.. Úvodním slovem všechny přítomné přivítala a popřála všem krásné Vánoce paní Gábina Nosková a pak už se kostelem rozléhala téměř hodinu příjemná a krásná hudba se zpěvem.

Mikulášská besídka 7.12.2014

Tradiční průvod andílků obcí v letošním roce pro změnu vystřídala Mikulášská besídka pro děti a jejich rodiče i prarodiče, která se konala v pohostinství paní Koudelné. Pro děti zde byly připraveny soutěže, tanec a písničky . Některé děti dokonce přišly v kostýmech čertíků a andílků a společně všichni očekávali příchod Mikuláše s čertem, který dětem přinesl plný koš sladkých balíčků. Nakonec se dočkaly všechny děti a nebály se ani čerta a radostně odříkaly básničku nebo zazpívaly písničku.

Vítání občánků 30.11.2014 

V neděli 30. listopadu 2014 se na Obecním úřadě Hlína konalo již po čtvrté Vítání občánků. Slavnostním vítáním provázela místostarostka paní Jana Vašulínová, hlavní slovo a slavnostní řeč pak pronesl starosta obce pan Miloš Dostalý. Celkem jsme do stavu občanů hlinských přivítali tři děti, jeden chlapec a dvě dívky.Celou sváteční atmosféru ještě umocnilo vystoupení děvčat Veroniky Nesvačilové a Zuzany Noskové, které recitovaly básničky a písničky. Po slavnostním úvodu byly předány věcné a peněžité dary dětem a rodičům, kdy každé dítě obdrželo od obce Hlína finanční částku 1.500 korun, pamětní knížku, kytici květin pro maminky a plyšovou hračku pro děti a novou medaili  Obce Hlína . Na závěr se uskutečnil přípitek všech rodičů s představiteli obce. A pak už se jen  fotilo v kolébce i na křesle. Krásné fotky si zde mohli na památku pořídit rodičové, vítaní občánci i jejich sourozenci
 

 A koho všeho jsme v tento sváteční den přivítali?

Mínu Aboulaiche s rodiči Janou a Mustafou Aboulaiche
Václava Hlavoně s rodiči Evou a Miroslavem Hlavoňem
Elišku Musilovou s rodiči Anežkou Kilhofovou a Alešem Musilem

Blahopřejeme všem dětem a jejich rodičům a přejeme jim hodně lásky a zdraví, spokojené dětství a radost ze života.

Drakiáda na rozhledně 5.10.2014 

Třetí svatba na rozhledně Vladimíra Menšíka 

Tradiční rozmarýnové hody 24.8. - 26.8.2014

Ukázka z Tradičních rozmarýnových hodů

Konec měsíce srpna je každoročně na Hlíně ve znamení tradičních rozmarýnových hodů. Hody začínají již v sobotu stavěním máje beze strojů a techniky jen za pomoci silných mužů a stejného počtu ráhen a několika podpěrných žebříků. Sváteční neděli 24.srpna zahájí hody stárkové a stárci v 9.00 hod. příchodem do kostela a potom již mají stárci pilno s obcházením dědiny a zvaním na hody. V letošním roce stárkovali: Lucie Požárová a Robert Duda ml.,Daniela Dostalá a Tomáš Hošek , Nikola Vávrová a Marek Smetana.

V nedělní podvečer hrála kapela Polánka, v pondělí hrála při druhé zábavě k tanci a poslechu skupina No Problem. V úterý svobodní stárci předávají hody ženatým, kterými byli pánové Michal Bažant, Vladislav Vašulín a Jaromír Obdržálek, vše opět za hudebního doprovodu kapely Polánka. Večer se pak již tradičně koná zábavné představení hlinských žen a dívek. Tentokráte ženy nastoupily na plac převlečené za břišní tanečnice za doprovodu orientální hudby. To vše, za velké účasti návštěvníků a mohutného potlesku. Po představení žen se také prodávaly lístky na výhru hodové máje. Šťastný los a výhra hlinské máje se usmály na pana Jiřího Noska. 
 

Den dětí na Hlíně u rozhle

V neděli 1. června 2014 uspořádaly maminky za podpory Obecního úřadu Hlína u rozhledny akci k oslavě Dne dětí. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, které obsluhovaly pohádkové víly a skřítci.

stanoviště 1: Skřítek Polníček je hrozně smutný, protože se mu ztratili kamarádi zajíčci. Naštěstí jsou tady děti, které se na chvilku promění v zajíčky a určitě Polníčkovi rády pomohou.

stanoviště 2: Víla Stopařka si hrála s lesními zvířátky na stopovanou a teď se jí všechny schovala. Jenže po sobě zanechala stopy a tak je děti mohou lehce najít :)

stanoviště 3: Veverčák je neposedný skřítek, který pořád někde skáče, běhá, leze. Jenomže spadl z dubu a nemůže jít odpoledne na závody všech skřítků Veverčáků, takže ho děti musí nahradit J. On jim dá za odměnu něco ze svých zásob na zimu.

stanoviště 4: Víla Poletucha si hrála s motýly na louce a všichni jí uletěli. Naštěstí jsou děti tak šikovné, že je všechny pochytaly a daly jim ta správná křidýlka...

stanoviště 5: Víla Šišinka sbírala Hejkalovi na zimu šišky na zimu, jenže po cestě zakopla o bludný kořen a všechny šišky rozsypala. Děti jí je pomůžou do koše zpátky naházet, aby chudák Hejkal v zimě neumrzl:).

stanoviště 6 : Studánková víla je nešťastná. Vyschla jí studánka a zvířátka nemají z čeho pít. Šikovné děti pomohou víle nanosit znovu vodu do studánky.

stanoviště 7: Hejkalovi utekla zvířátka z lesa a on je teď strašně smutný, že je v lese sám a opuštěný, pomůžete mu je děti v lese najít???

stanoviště 8: Víla Meduňka byla v lese na bylinkách pro nemocného skřítka Kapradinku, ale našla tam jenom stíny bylinek a tak by je potřebovala najít a děti jí určitě rády pomohou J

Pohádkové bytosti dětem nabídnuly rozmanité úkoly, které děti s nadšením plnily a při splnění úkolu dostaly děti na každém stanovišti odměnu. Stanoviště byla rozprostřena od rozhledny a pokračovala až do lesa směrem k divadlu. Jakmile měly děti splněné úkoly mohly si na rozhledně v tvořivé dílničce nabarvit plátěné sáčky a sádrové odlitky, které dostaly jako odměny. Po ukončení akce se kvůli nepříznivému počasí museli rodiče i s dětmi přesunout do místního pohostinství, kde se odehrálo pro děti loutkové divadlo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem kdo se podílel při přípravách dětského dne.dny Vladimíra Menšíka 1.6.2014 

Den Matek na Hlíně 11.5.2014

Nedělní odpoledne 11. května 2014 patřilo všem maminkám, které společně v Pohostinství paní Koudelné oslavily svůj Svátek matek.
Hlinské děti secvičily pásmo básniček, písniček a tanečního vystoupení, které na pódiu v místním pohostinství směle a s úsměvem předvedly. Zaplněná místnost všemi maminkami a babičkami, zkrátka všemi ženami matkami radostně tleskala. Přítomným ženám popřál i starosta Miloš Dostalý a každá žena dostala karafiát a také kávu se zákuskem a chlebíček. Nechybělo ani  přáníčko, které pro každou maminku připravily děti ve výtvarném kroužku.  K tanci a poslechu pak hrál pan Leszczynski a nálada byla veselá.
Poděkování patří nejen všem dětem, která maminky potěšily svým vystoupením, ale  slečně Tereze Mezníkové, která celé pásmo s dětmi nacvičila

Čarodějné odpoledne pro děti 30.4.2014

Ve středu 30.4. se za obecním úřadem konalo čarodějné odpoledne pro děti, kterým všechny přítomné děti provázela čarodějnice Agáta a děti ji měly za úkol pomoct složit čarodějnické zkoušky, které se skládaly ze sedmi různých úkolů. Na konci je čekala sladká odměna a  každý dostal balíček "kouzelného" lektvaru. Potom si všechny děti vyrobily čarodějnici, kterou si společně upálily a celé odpoledne bylo ukončeno opékáním špekáčků. Počasí nám přálo a na hřišti za obecním úřadem se sešlo přes dvacet dětí.

  

Košt slivovice 15.3.2014 

Masopustní rej masek na Hlíně 22. a 23.2.2014 

V sobotu 22.února 2014 se za příznivého počasí sešlo na Hlíně několik nadšenců  k masopustnímu průvodu obcí. Asi dvacet masek, procházelo od 14. hodiny odpolední obcí, za hudebního doprovodu harmoniky a tuby. K vidění byly různorodé masky, vodníci, trpaslík, skot, sněhulák, Simpsnovi hokejista pirátka a jiné. Masky tancovaly, zpívaly a v některých domech byly i pohoštěny.
Největší návštěvnost však měla večerní zábava s tombolou ve zmíněném pohostinství, kdy k tanci a poslechu hrálo Duo Leszczynski a všichni se skvěle bavili.
 V neděli se pak od 15. hodiny v místním pohostinství paní Koudelné konal karneval pro děti, tedy hodinka zábavy, her, soutěží a sladkých odměn pod vedením slečny Terezy Mezníkové.

Tříkrálový koncert 4.1.2014 

Novoroční výšlap 1.1.2014

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies