Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Obec Hlína u Ivančic -> Co se děje na Hlíně - AKCE -> Archiv -> ROK 2012 na Hlíně - AKCE

Akce na Hlíně - rok 2012

Vánoční zpívání 24.12.2012

Vítání občánků na Hlíně 15.12.2012

Andělé na Hlíně 2012

7.ročník DRAKIÁDY u rozhledny Vladimíra Menšíka

BABSKÉ HODY NA HLÍNĚ 2012

Každoročně se na Hlíně konají tradiční Rozmarýnové hody a to na konci měsíce srpna. V letošním roce byla menší změna a na Hlíně se uskutečnily pravé Babské hody. Zahajovalo se stavbou hodové máje v sobotu 25. srpna. V neděli 26. srpna se konala v Kostele sv. Kunhuty na Hlíně mše svatá, na kterou přišly krojované ženy a dívky. Po mši procházelo 13 párů žen a dívek v krojích obcí a v každém domě se zastavily a zvaly na hodové veselí.Odpoledne se na place pod májí tancovala česká beseda a večer se pokračovalo taneční zábavou, kdy po celý den i noc hrála dechová hudba Petrovanka.

V pondělí byla další pěkná zábava a to s hudbou skupiny Dreams. V oba dva dny se na Hlínu přišlo či přijelo podívat velké množství návštěvníků nejen místních, ale i z daleka. Ženám a dívkám to v krojích velmi slušelo a tak to byla opět velmi pěkná podívaná.Poděkování patří všem nadšencům, kteří se této akce účastnili a kteří pomohli s přípravami i samotným průběhem hodů.

Den dětí na Hlíně u rozhledny Vladimíra Menšíka

V neděli 3. června 2012 se na Hlíně u Rozhledny Vladimíra Menšíka uskutečnil tradiční Den dětí s velkolepou oslavou. Nejprve na děti čekalo překvapení v podobě živého hada, kterého přivezla na vystoupení s sebou tanečnice. S hroznýšem královským pak předvadla dynamický tanec. Po tanečním vystoupení si mohli všechni přítomní hada pohladil, potěžkat nebo, pro ty odvážnější, dát si hada kolem krku. Mnozí setkání s hadem využili a překonali svoje předsudky či strach.

Středisko volného času Ivančice připravilo na další část dne pro děti soutěžní zábavu a to v převlecích za zvířátka. Děti obsolvovaly soutěžní disciplíny na jednotlivých stanovištích, kde dostávaly razítka a ty pak po skončení vyměnily za balíčky sladkostí. K dobré náladě hrála veselá hudba a nechyběl ani skákací hrad a houpačka.

Trošku nás pozlobilo počasí, ale ti vytrvalí vydrželi až do konce a nevadil jim ani občasný déšť.

Den matek na Hlíně

Hlínské děti oslavily s maminkami jejich svátek.

Nedělní odpoledne 13. května 2012 patřilo všem maminkám, které společně v Pohostinství paní Koudelné oslavily svůj Svátek matek.
Hlínské děti secvičily pásmo básniček a písniček, které na pódiu v místním pohostinství směle a s úsměvem předvedly. Zaplněná místnost všemi maminkami a babičkami, zkrátka všemi ženami matkami radostně tleskala. Přítomným ženám popřál i místostarosta Mirek Pacholík a každá žena dostala růži a také kávu se zákuskem a chlebíček. Nechybělo ani malované přáníčko, které pro každou maminku připravily děti ve výtvarném kroužku. Účinkujících sedm dětí bylo také oceněno a to balíčkem sladkostí. K tanci a poslechu pak hrál pan Leszczynski a nálada byla veselá.
Hlavní poděkování patří nejen všem dětem, která maminky potěšily svým vystoupením, ale také paní Gábině Noskové a slečně Tereze Mezníkové, které celé pásmo s dětmi nacvičily a tuto příjemnou akci připravily.

Krátká videoukázka z vystoupení místních dětí.

6. ROČNÍK KOŠTU SLIVOVICE NA HLÍNĚ 2012

Košt slivovice na Hlíně se konal 24.3.2012, akce se zúčastnilo 52 lidí z toho bylo 23 hodnotících. Počet hodnocených vzorků bylo 31 z toho 28 pálenek - slivovice, meruňkovice, třešňovice,hruška, dalamašky, blumy.

Slivovice - 9 vzorků, meruňkovice - 12 vzorků, třešňovice - 3 vzorky, hruška - 2 vzorky, dalamaška - 1 vzorek, blumy - 1 vzorek
Nově:   Ořechovka - 2 vzorky , Višeň - 1 vzorek

Výsledky:

  1. místo - Dostalý Martin  - Meruňka 2008   1,3
  2. místo - Kocáb Jaromír - Meruňka    1,6
  3. místo - Hošek Milan - Ořechovka   1,6

Tabulka výsledků koštu slivovice

 

Masopustní rej masek na Hlíně 2012 

V sobotu 11.února 2012, navzdory velkým mrazům, i na Hlíně nezklamalo několik nadšenců a sešlo se k masopustnímu průvodu obcí. Asi patnáct masek, procházelo od 14. hodiny odpolední obcí, za hudebního doprovodu harmoniky, vozembouchu a trubky. K vidění byly různorodé masky, čertice i čert, kovbojové, tygr, Mexičanka, jeden člen týmu A JE TO, bílá paní, šerifka, zahradnice a další. Masky tancovaly, zpívaly a v některých domech byly i pohoštěny. Od 15. hodiny se v místním pohostinství paní Koudelné konalo masopustní veselí pro děti, tedy hodinka zábavy, her, soutěž a sladkých odměn pod vedením slečny Terezy Mezníkové.
Největší návštěvnost však měla večerní zábava s tombolou ve zmíněném pohostinství, kdy k tanci a poslechu hrálo Duo Leszczynski a skvělým moderátorem večera se stal Jakub Havlík.
Poděkování patří všem organizátorům a hlavně účastníkům této akci, zejména maskám, které vydržely i v tak malém počtu se veselit i při tak velké zimě. 

Novoroční výšlap 1.1.2012

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies