Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Kostel svaté Kunhuty na Hlíně
 
        Staré farní zápisy říkají, že kostel na Hlíně byl již v roce 1208, tedy 27 let po založení kounického kláštěra a je pravděpodobné, že kounický klášter Rosa Coeli měl na zdejší kostel vliv a pravomoc. Farní budova bývala naproti kostelu a po zániku fary, asi kolem roku 1590, byla přeměněna na myslivnu. Zánik hlínské fary souvisel se vzrůstem nekatolických náboženských vyznání v kraji.
 
 
        Kostel byl poté spravován světskou šlechtickou vrchností, kdy se na majetku kounického panství vystřídali mimo jiné král Ferdinand I., knížata Ditrichštejnovi a hrabata Herbersteinovi.
       Od roku 1656 je teda Hlína přifařena do Kounic, při nichž zůstává až do roku 1787, kdy byla přidělena k lokální faře v Neslovicích. V té době byl již kostel hlínský tak zpustlý, že byl roku 1793 zbořen a nynější filiální kostel, zasvěcený svaté Kunhutě, na to vystavěn nákladem 1 828 zlatých a vysvěcen 24.9.1794. Původní, starý kostel stával asi o 15 až 20 metrů níže na jihozápad, v místech, kde dnes stojí kříž z roku 1852.
 
-         Obraz svaté Kunhuty nad hlavním oltářem je z roku 1746 a namaloval jej malíř Josef Mayer.
-         Nejcennější památkou interiéru je dřevořezba svaté Kateřiny z 80. let 15. století. V roce 2000 byla středem zájmu na výstavě Velká Morava v Brně. Dnes je uložena v církevním depozitáři, aby se předešlo jejímu odcizení.
-         V roce 1996 při vloupání do kostela byly zde odcizeny dvě dřevořezby andělů klečících u svatostánku.
-         Věž kostela je 23 metrů vysoká.
 
 
Zvony kostela svaté Kunhuty
        V minulosti byly ve věži místního kostela dva zvony, větší o váze 240 kg a menší o váze 150 kg. Ve světových válkách o zvony kostel přišel. V první světové válce byl přímo ve věži kostela rozbíjen na kusy těžší ze zvonů. Kolem roku 1930 si občané pořídili nový zvon, náhradou za sebraný zvon v 1. světové válce. Zaplatil jej velkostatkář pan Uhlíř ze Špidlen. Tehdy stál zvon 20 000 korun.
        Ve druhé světové válce byly sebrány oba dva zvony. Po válce byl jeden z původních zvonů neporušený vrácen, protože se nehodil na výrobu zbraní, obsahoval hodně stříbra. V době, kdy byl kostel bez zvonu, sestrojil místní zámečník provizorní zvonění z nárazníku železničního vagonu.
        V roce 1997 navrhnul kostelník pan Jan Vašulín pořídit zvon druhý. I když se zdála předpokládaná cena 100 000 korun velmi vysoká, podařilo se peníze získat. Přispěli věřící, občané, rodáci, obec i soukromé firmy. Zvon vážící 219 kg ulila známá zvonařská dílna z Brodku u Přerova. Zvon byl slavnostně vysvěcen 20. června 1998 a poté byl vyzdvižen do věže kostela pomocí autojeřábu. Oba zvony jsou vybaveny elektrickým zařízením na samočinné zvonění.
 
 

 

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies