Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

AKCE na Hlíně - archiv - roky 2006-2010

__________________________________________________________________

Prosincové akce na Hlíně - Mikulášská diskotéka s nadílkou

a Adventní koncert v kostele sv. Kunhuty, zpívání na Štědrý den u kostela

________

Zpívání na Štědrý den u Kostela sv. Kunhuty na Hlíně - 24.12.2010 - I bez sněhové nadílky, s troškou dobrého moku na zahřátí a s radostí si přišli mnozí hlínští občané zazpívat a popřát krásný štědrý den.

 

Již po páté se v Kostele svaté Kunhuty na Hlíně konal tradiční adventní koncert. V neděli 12. prosince 2010 se po mši svaté se opět zaplnily lavice místního kostela lidmi, aby se společně mohli zaposlouchat do příjemných melodií a písní, které na Hlínu přijel zazpívat a zahrát pěvecký sbor učitelů a dětí ze Základní umělecké školy v Oslavanech. Úvodním slovem všechny přítomné přivítala a popřála všem krásné Vánoce paní Gábina Nosková a pak už se kostelem rozléhala téměř hodinu příjemná a krásná hudba se zpěvem.

 

Tradiční průvod andílků obcí v letošním roce pro změnu vystřídala Mikulášská diskotéka pro děti a jejich rodiče i prarodiče, která se konala na obecním úřadě. Pro děti zde byly připraveny soutěže, tanec, písničky i občerstvení. Některé děti dokonce přišly v kostýmech čertíků a andílků a společně všichni očekávali příchod Mikuláše s čertem, který dětem přinesl plný koš sladkých balíčků. Nakonec se dočkaly všechny děti a nebály se ani čerta a radostně odříkaly básničku nebo zazpívaly písničku.

 

 

 

 

Poslední repríza divadelního představení Nejkrásnější válka

Nejkrásnější válka“ se rozloučila s prázdninami
V neděli 29. srpna 2010 se na rozloučení s prázdninami uskutečnilo v prostorách lesního divadla
na Hlíně poslední představení divadelního muzikálu „Nejkrásnější válka“. Toto představení
shlédlo přibližně 200 osob.
Všechna odehraná představení tohoto muzikálu (bez představení na poslední chvíli odloženého
vzhledem k nepříznivému počasí), uskutečněná v prostředí hlínského divadla a také v zámeckém
parku v Dukovanech v měsících červenci a srpnu navštívilo téměř 2 000 diváků.
Těšme se spolu, co si pro nás hlínští divadelnící připraví na příští rok.

 

_____________________________________________________________________

 Netradiční svatba v netradičním prostředí
Dávno minula doba, kdy se oddávalo jen v kostelech a na úřadech. Dnes si můžete
dovolit svatební obřad téměř kdekoliv, dle vašeho přání, gusta, zájmů, tradice nebo prostě
náhodného nápadu. Hlínští již zažili dvě svatby na rozhledně Vladimíra Menšíka a v letošním
srpnu je čekala další netradiční svatební novinka.
Budoucí manželé Dobrovodští, tedy slečna Jana Faltýnková z Brna a pan Jiří Dobrovodský
z Prštic, mají v oblibě přírodu, tramping a vůbec les a jeho krásy. Proto je asi
nadchlo i prostředí hlínského lesního divadla, které, jak nám sdělili, několikrát navštívili
a nakonec si ho vybrali pro svůj velký den.
Říci jeden druhému sladké ano při svatební obřadu se těmto dvěma lidem opravdu
podařilo na jevišti lesního divadla a to ve čtvrtek 26. srpna 2010 v 11 hodin. Oddávajícím
byl místostarosta města Ivančice pan Jaroslav Pospíchal a matrikářka paní Bc. Michaela
Leitnerová. Po svatebním obřadu se zde konala i slavnostní hostina a vlastně i svatební
noc, protože všichni svatební hosté i novomanželé zde pořádně oslavovali a poté zde přenocovali
do druhého dne ve stanech nebo i pod širákem.
Obecní úřad Hlína i firma Madrev nepožadovali žádné poplatky za umožnění této
akce, pouze možnost využití fotografií z jejich svatby a zveřejnění jejich jmen na webových
stránkách obce Hlína a v médiích. Vždyť právě takováto akce přispívá k větší medializaci
a návštěvnosti naší malebné obce.
Popřejme tedy mladým novomanželům jen to dobré v jejich novém společném životě.
Věříme, že na Hlínu a její lesní divadlo určitě nezapomenou a budou nadále jeho pravidelnými
návštěvníky.

________________________________________________________________________________________________

Nejkrásnější válku v neděli 8. srpna navštívilo více jak 800 diváků

V neděli 8. srpna se na Hlíně odehrálo další představení v přírodním divadle. Po velmi úspěšné premiéře a dvou dalších opakováních v červenci, která byla poznamenána deštěm, bylo toto představení uskutečněno za velmi pěkného počasí, s návštěvností více jak 800 diváků. K 550 platícím divákům musíme připočítat dalších 300 diváků, kteří zde uplatnili lístky z červencových představení, která nebyla sehrána kvůli deštivému počasí.
Herci a herečky hlínského divadla opět předvedli skvělou podívanou, plnou divokého humoru, veselých scének, pěkných písní, to vše v pečlivě upraveném a nazdobeném jevišti přírodního divadla.
Na závěr představení vystoupil na pódium senátor MUDr. Tomáš Julínek, který hlínským ochotníkům předal šek na 10 000 korun z Nadačního fondu Dobrá volba. Peněžní částka byla darována jako příspěvek na podporu kulturní činnosti v obci Hlína, na činnost divadla v lesním prostředí. Děkujeme panu MUDr. Tomáši Julínkovi!


 

 

 

Hlínské rozmarýnové hody

Na  Hlíně v sobotu začaly tradiční rozmarýnové hody ...Rozmarýnové hody na Hlíně

Konec měsíce srpna je každoročně na Hlíně ve znamení tradičních rozmarýnových hodů. Hody začínají již v sobotu stavěním máje beze strojů a techniky jen za pomoci silných mužů a stejného počtu ráhen a několika podpěrných žebříků. Ve sváteční neděli 22. srpna již mají stárkové a stárci pilno s obcházením dědiny a zvaním na hody a koná se i první muzika. V letošním roce stárkovali: Daniela Dostalá a Ondřej Havlík, Lucie Požárová a Milan Hošek ml., Tereza Mezníková a Petr Hošek.
V nedělní podvečer hrála kapela Venkovanka, v pondělí hrála při druhé zábavě k tanci a poslechu skupina Dreams. Nejvíce návštěvníků zavítalo na hlínský kopeček u kostela v úterý, kdy svobodní stárci předávají hody ženatým, konkrétně pánům Miloši Dostalému, Milanu Hoškovi st. a Vladislavu Vašulínovi, vše opět za hudebního doprovodu kapely Venkovanka. Večer se pak již tradičně koná zábavné představení hlínských žen a dívek. Tentokráte ženy nastoupily na plac převlečené za důchodkyně s berlemi a holemi a poté odhodily šat babiček a stařen a předvedly taneční kreaci na známou spartakiádní píseň Michala Davida Poupata, v bílých tričkách a trenýrkách všech barev. To vše, za velké účasti návštěvníků a mohutného potlesku. Ve středu se samozřejmě dopíjelo a dojídalo u hasičky a také se prodávaly lístky do tomboly na výhru hodové máje. Šťastný los a výhra hlínské máje se usmály na pana Jaromíra Obdržálka. Hlínská máje byla následně skácena.
 

 

ve fotografiích Jana Rybníčka

 

______________________________________________________________________________________:

 

Nohejbalový turnaj na Hlíně

 

V sobotu 7. srpna 2010 se na hlínském hřišti za obecním úřadem uskutečnil tradiční nohejbalový turnaj. Počasí bohužel této akci nepřálo, a tak všechna družstva musela hrát za značně deštivých podmínek. Předávání cen však již proběhlo v suchu, tedy na obecním úřadě. První, nejcennější trofej vítěznou si odneslo hlínské družstvo Kryšpíni, na druhém místě skončili borci z Hodonína Baklažáni a třetí příčku obsadila opět Hlína a to družstvo Nekopnem si.
Blahopřejeme všem vítězům i poraženým a děkujeme pořadatelům této akce
!
 

 

_________________________________________________________________________________________________

Hlínským ochotníkům nepřálo počasí, ale zato mají ty nejlepší diváky – fanoušky!

    

Premiéra divadelního muzikálu Nejkrásnější válka v podání hlínských herců a hereček proběhla v neděli 4. července odpoledne za krásného počasí. Na premiéru přijelo nebo přišlo a zaplnilo celé hlediště 610 dospělých diváků a 40 dětí. Hlínští ochotníci opět předvedli, že jsou skvělými herci, zpěváky i tanečníky, zkrátka že prostě „umí“! Divadelní představení dominovaly veselé scénky, písně, tance, to vše ve velmi precizně připraveném přírodním jevišti.
V pondělí 5. července se uskutečnilo další představení tohoto muzikálu, tentokrát večerní představení, které začínalo v půl sedmé večer. Návštěvnost byla opět skvělá, již půl hodiny před představením bylo zaplněno celé hlediště. Bohužel, ke smůle hlínských, nepřálo jim znovu počasí. Právě půl hodiny před začátkem představení se strhla velká bouře, trvalý silný déšť, který nemilosrdně zmáčel natěšené diváky, smutné herce i barevné kulisy. Celému spolku herců i hereček bylo do pláče, když déšť neustával a postupně odjížděli zklamaní diváci. Návštěvníkům divadla bylo oznámeno, že o své představení nepřijdou a prostřednictvím webových stránek obce Hlína byli informováni o tom, zda-li bude či nebude představení v náhradním termínu, tedy následující den, kdy by mohli uplatnit již zakoupené vstupenky a shlédnout tak vytoužené představení.
Příští den se hlínští rozhodovali, zda-li představení sehrají a bedlivě sledovali vývoj počasí. Nakonec se na internetových stránkách obce objevila zpráva, že představení bude odehráno v úterý 6. července v 15 hodin.
Před třetí hodinou odpolední se tedy již do třetice zaplnilo lesní hlediště dychtivými diváky a všichni s malými obavami vzhlíželi k obloze, zda-li bude počasí na jejich straně či nikoli.
Všechno ale v životě nejde hladce a štěstí, alespoň co se týká počasí, nebylo rozhodně na straně hlínských. Půl hodiny po představení se nad Hlínou opět přehnala bouřka. Hlínští ale hrát nepřestali i když při déletrvajícím dešti a silném větru postupně odcházeli domů, do sucha a tepla návštěvníci divadla. Ale ne všichni! Z téměř pěti set diváků zůstala po bouřce a dešti v lesním hledišti téměř padesátka nadšenců, kterým ani déšť či vítr nevadil. A hlínští hráli pro těchto padesát lidiček tak, jako by se na ně dívalo tisíc diváků v přeplněném hledišti. Déšť postupně zaplavil i aparaturu a tak se nakonec hrálo a zpívalo bez mikrofonů a hudba se pouštěla z autorádia, z rychle přistaveného vozidla. Vytrvalí fanoušci, kteří zůstali až do konce tedy nepřišli o nic a vychutnali si báječné představení s maximálním nasazením všech hlínských ochotníků, kteří bez ozvučení svými hlasy překonávali vítr a svým nadšením dokázali, že zvládnou i nemožné. Sehráli Nejkrásnější válku za bouřlivých podmínek s velkým aplausem a tím nejlepším publikem!!!

Díky vám všem, byli jste báječní a skvělí fanoušci – diváci! A o tom, že je to pravda vás přesvědčí třeba verš, který poslali do diskuse na web obce pár minut po představení jedni manželé – citujeme:


„AČ ZAHNALY NÁS DVAKRÁT DEŠTĚ – FANDÍME VÁM, PŘÍJDEM JEŠTĚ!!!“

 

 

 

 Soutěž hasičských družstev na Hlíně

V sobotu 12. června 2010 se uskutečnila soutěž družstev dobrovolných hasičů, kterou na Hlíně pořádalo SDH Hlína. Celkem se soutěže zúčastnilo 9 mužských družstev, z toho dvě družstva A a B reprezentovala Hlínu a 6 ženských družstev, kde Hlína byla opět zastoupena ženským družstvem doplněným jednou mužskou posilou.
A výsledek napínavého utkání musel v případě mužů rozhodnout los, a to u družstva Nových Bránic a Mělčan, která měla stejné časy a los byl na straně Nových Bránic, které si odnesly cenu za první místo. Na druhém místě tedy skončily Mělčany a na třetím místě Ketkovice. V soutěži žen obsadilo hlínské družstvo první místo, na druhém skončily Moravské Bránice a třetí cenu si odnášely ženy ze Silůvek.
Velmi významnou návštěvou, která na Hlínu zavítala a přišla se podívat i na hasičské závody, byl senátor MUDr. Tomáš Julínek, který se na hasičských závodech velmi dobře bavil a také se ujal předávání cen vítězům.
 

 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Den dětí u rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně

 

V neděli 6. června 2010 se odpoledne konala další akce nejen pro hlínské děti a to tradiční den dětí u rozhledny. Akce, kterou pořádal Obecní úřad Hlína, se účastnilo asi čtyřicet dětí, které po celé odpoledne bavila skupinka klaunů se zábavným programem od společnosti BIANCA – AGENCI. Na děti zde čekaly taneční hry, olympiáda - různé soutěže, sportovní hry a další. Pro všechny soutěžící děti byly připraveny drobné odměny. 


 

S úsměvem na rozhlednu Vladimíra Menšíka na Hlíně

 

V sobotu 5. června dopoledne byl v Ivančicích u hřbitova zahájen již druhý ročník cyklozávodu s názvem S úsměvem na rozhlednu Vladimíra Menšíka. Startovalo 40 závodníků, z tohoto počtu zde byli i tři závodníci z Hlíny, pánové Milan Podlipný, Martin a Vladislav Vašulín. Závodníci vyjeli z Ivančic a přes Jakuba zamířili k hlínské rozhledně. V obci Hlína již na přijíždějící závodníky čekali místní občané a mocně je povzbuzovali. Cílovým místem byla samotná rozhledna, kde se uskutečnilo vyhodnocení a předání ocenění a také zde na závodníky a fandící návštěvníky čekalo občerstvení.
Hlínský závodník Vladislav Vašulín svým sportovním výkonem získal 3. místo v kategorii nad 50. let. Blahopřejeme!

 

 


 

 Den dětí na ranči u Šnyrchů

Manželé Šnyrchovi již podruhé uspořádali pro děti z Hlíny zajímavou akci u příležitosti oslavy svátku dne dětí. Na jejich hlínském ranči se v sobotu 5. června 2010 dopoledne konalo ježdění na koních. Asi desítka dětí měla příležitost si zajezdit na koních a nakonec si to mohli vyzkoušet i zájemci z řad rodičů. To, že se to dětem moc líbilo dokazují následující fotografie.

 

 

 

Oslava svátku Dne matek na Hlíně

Neděle 9. května 2010 odpoledne patřila na Hlíně všem ženám - maminkám, které jako každoročně oslavily svůj Den matek v pohostinství paní Koudelné. Tentokráte se organizace celé akce ujaly paní Gábina Nosková a Jana Aboulaiche, které s některými místními dětmi připravily krátké pásmo básniček a písní.
Všechny ženy přivítal úvodním slovem místostarosta Ing. Miroslav Pacholík a poté pět děvčat a jeden chlapec předvedlo svoje vystoupení pro všechny návštěvnice akce. Nechyběly pěkné básničky, písničky a poté zahrála na klavír i Kristýna Pulgretová. Během této slavnostní akce byly oceněny výherkyně soutěže „O nejoriginálnější velikonoční výzdobu“, kterou vyhlásil místní zpravodaj Hlínské rozhledy. Oceněné ženy, Miroslava Kocábová, Dana Vodáková a dvě dívky, Veronika a Martina Nesvačilová byly příjemně překvapeny cenami, které za nejlepší velikonoční dekorace svých domů získaly.
Všechny ženy maminky dostaly jako občerstvení kávu a zákusek a také pěkné přání a růži, jako poděkování, za to že jsou ženami, které rozdávají život, lásku a radost.
Po skončení hlavní části programu začal pan Priehoda bavit všechny přítomné svojí hudbou, která hrála k tanci a poslechu.
Poděkování patří zejména organizátorkám akce paní Gábině Noskové, Janě Aboulaiche a Obecnímu úřadu Hlína a také všem dětem, které si pěkné vystoupení připravily.

 

_________________________________________________________________________________________

4. Košt slivovice a ostatních pálenek na Hlíně

 

V sobotu 27. března 2010 se v pohostinství paní Koudelné na Hlíně konal tradiční košt slivovice a ostatních pálenek. Velký zájem o tuto akci potvrdilo vysoké množství přihlášených vzorků do soutěže, kterých bylo celkem 31 a také doslova plná hospoda lidí a to nejen z Hlíny.
Mimo tradiční slivovici a meruňkovici soutěžily i vzorky vínovice, třešňovice a hruškovice. Všechny soutěžní vzorky ochutnávalo a hodnotilo 17 hodnotitelů, kteří udělovali známky jako ve škole, od jedničky po pětku. Známky se pohybovaly v průměru od 1,64 po 4, většina vzorků, tedy 22 z 31, obdržela průměrné známky 1,8 – 2,8. První dvě vítězná místa měla známky hodnocení okolo 1,64 a celkově lze hodnotit, že dodané vzorky byly velmi dobré chuti a kvality.
Na třetím místě se umístila slivovice od pana Obdržálka, druhé místo obsadila meruňkovice dodaná paní Janou Vašulínovou, kterou do soutěže poslal její bratr Luboš Rosendorf a vítězná byla meruňkovice pana Martina Dostalého. Vítěz obdržel krásný soudek a skleničky na slivovici.
K poslechu hrála příjemná cimbálová muzika a všichni se velmi dobře bavili.
Připomeňme jenom výsledky z předchozích let po všechny čtyři ročníky konání této akce vždy zvítězila meruňkovice, zvláště pro svoji jemnější a voňavější chuť. Letošní vítěz Martin Dostalý vyhrál se svojí meruňkovicí i v prvním ročníku této soutěže v roce 2007.

 

 ______________________________________________________________________________________

 

Masopust na Hlíně


Masopustní veselí ovládnulo v sobotu 13. února po poledni i naši obec. Asi dvacet masek se postupně sešlo u bývalé budovy obecní školy a společně za hudebního doprovodu se vydalo na průvod obcí. Složení masek bylo letos doslova mezinárodní, k vidění tu byl šejk, Mexičan, ruské ženy, indiánka, dále i Červená Karkulka nebo obecní pohůnek s vozíkem a mnohé další masky. Neplánovaně se k průvodu masek přidala i Horkovic ovce, které se pestré masky očividně zalíbily. Masky prošly celou obcí, tancovaly, zpívaly a dováděly, v některých domech byly i pohoštěny.
Večer se pak konala v místním pohostinství paní Koudelné masopustní zábava s bohatou tombolou, kde k hlavním výhrám patřil cizokrajný opeřenec, sladký dort i dárkové pivní balení. K tanci i poslechu hrál v téměř plné hospodě opět pan Priehoda.
Masopustní průvod obcí má svoji bohatou historii a patří k tradičním akcím, které stojí za to, aby se v životě obce uchovaly. Škoda jen, že vícero občanů a chalupářů neotevřelo svoje příbytky a nepohostilo jak se patří veselé masky….


 

Sbor dobrovolných hasičů poděkoval svým členům a divadelnímu kroužku za činnost v uplynulém roce uspořádáním příjemného výletu

 

SDH Hlína uspořádal pro své členy a jejich rodinné příslušníky 23.ledna 2010 zájezd jako poděkování za činnost a práci spojenou s pořádáním společenských akcí, především divadelního představení v přírodě a tradičních rozmarýnových hodů. Jak již bylo na valné hromadě sboru hasičů řečeno slovem starosty sboru, loňský rok byl velmi úspěšný pro celou organizaci jak na poli požární činnosti, tak také při ostatních pořádaných akcích za což patří všem, kteří se podíleli, poděkování. Výbor SDH se proto rozhodl uspořádat tuto akci. Organizačními záležitostmi byli pověřeni Aleš Musil a Martin Dostalý, kteří postupně navštívili ostatní členy s nabídkou účasti. Celkem se přihlásilo 65 zájemců z řad oslovených. Z obce Hlína se odjíždělo zájezdovým autobusem v 16.00 hodin směrem do Rajhradu u Brna, kde byla objednána prohlídka Rajhradských klášterních sklepů, spojená s ochutnávkou vín v těchto sklepech skladovaných. Ta se velmi vydařila a po téměř dvou hodinách zajímavého a poutavého vyprávění pana sklepmistra a ochutnávání vzorků vín se autobusem výprava přesunula do vinného sklepa v Horních Věstonicích. Zde všechny čekalo velmi pěkně vyzdobené prostředí, společná večeře a posezení při dobrém vínu. K poslechu a později i zpěvu hrála cimbálová muzika z Lednice. Kolem jedné hodiny se všichni spokojení, asi i trochu zmrzlí, protože venku bylo téměř 20 stupňů pod nulou vydali autobusem zpět k domovu. 

 

_______________________________________________________________________________________

 

Odvoz sněhu z obce k rozhledně

Letošní nadílka sněhu je opravdu veliká. Mnohé obce a města v naší republice musely do boje se sněhem povolat i těžkou techniku a sníh odvážet.
Hlínští pamětníci říkají, že se nikdy sníh z obce neodvážel, tak jako tomu bylo na počátku roku 2010, kdy obec Hlína musela objednat neslovickou firmu MIKO, která sníh z obce svážela k rozhledně Vladimíra Menšíka.
Podívejte se s námi na několik fotografií se sněhovou nadílkou.

Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010Odvoz sněhu z obce 2010

_______________________________________________________________________________________

NOVOROČNÍ PROJEV STAROSTY OBCE HLÍNA

Drazí spoluobčané,


dovolte mi Vás pozdravit a popřát Vám šťastný a úspěšný nový rok. Věřím, že i pro Vás je tento den nejen svátkem a odpočinkem po silvestrovských oslavách, ale i chvílí k zamyšlení nad rokem, který skončil i nad rokem, který je před námi. Dnešním dnem nám tedy začal nový rok 2010 a věřte, že i přes všechny úskalí, problémy, radosti i pocity štěstí, které vám nový rok přinese, vždy záleží hlavně na vás, jak jej prožijete a zvládnete.
Ale dovolte mi ještě trošku zavzpomínat na rok minulý, neboť i přes všechny příznaky a dopady finanční a hospodářské krize, byl rok 2009 velmi úspěšným rokem pro naši obec a to nejen po stránce kulturní a společenské, ale také po stránce investiční, kdy jsme dokončili řadu slíbených oprav a výstaveb v naší obci.
Podařilo se nám vybudovat zpevněnou cestu na místní část Paloučky, dále chodníky na Kozích horkách a od autobusové zastávky k hlavní silnici. Rekonstruovali jsme zeď na odpadním dvoře a také provedli výměnu oken a dveří na objektu bývalé obecní školy a na hasičské zbrojnici. Opravena byla také socha svatého Josefa, investováno bylo i do nového bezdrátového obecního rozhlasu a také do nově zřízeného pracoviště Czech Pointu. To vše s investicí z obecního rozpočtu v částce téměř 1 500 000 korun.
Zájmu turistů se těšila i naše rozhledna, na kterou během roku 2009 vystoupilo celkem 11 000 návštěvníků, kteří s velkým zájmem sledovali nádherný rozhled, kterým se může pochlubit jen málokterá obec.
Po celý rok vás informovaly o dění v obci nejen naše internetové stránky, ale také nový obecní zpravodaj Hlínské rozhledy, který si získal velkou oblibu.
V pozadí nezůstala ani kulturní a společenská aktivita naší obce. Uskutečnila se řada tradičních každoročních akcí. Divadelní spolek opět zazářil se svojí pohádkou Mrazík a snad nejvíce v tomto roce proslavil naši obec.
Aktivní tak byly opět všechny spolky, které nejvíce pomáhají udržet kulturní, společenské a sportovní tradice v naší obci, za což jim patří poděkování. A nejen jim, ale i všem, kteří vždy přispějí pomocí, radou, prací i nápadem k tomu, aby všechny akce, pořádané v naší obci neupadly v zapomnění, aby se zdařily, každým rokem uskutečňovaly a také k nim přibývaly i nové aktivity.
Milý občané, nesněte o minulosti či budoucnosti, protože v životě nejde nic hladce. Pochopte, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, že díky nim rosteme a dozráváme. I přes to, co nás čeká a nemine v novém roce 2010 vám všem moc přeji, aby těch překážek a neúspěchů bylo co nejméně, aby vám nechybělo zdraví, láska, štěstí, radost, dobří přátelé, aby se vám dařilo a dostávali jste jen dobré zprávy. A naší malé obci Hlína moc přeji, aby nadále vzkvétala a rostla, a aby se nám všem zde dobře žilo.

Krásný Nový rok 2010 vám přeje váš starosta Miloš Dostalý

Hlína 1.1.2010

______________________________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO SE DĚJE NA HLÍNĚ rok 2009 - akce 

ADVENTNÍ KONCERT

Již po čtvrté se v Kostele svaté Kunhuty na Hlíně konal tradiční adventní koncert. V neděli 6. prosince se po mši svaté zaplnily všechny lavice místního kostela a dosti lidí postávalo i u vchodových dveří, aby se společně mohli zaposlouchat do příjemných melodií a písní, které na Hlínu přijel zazpívat a zahrát pěvecký sbor učitelů a dětí ze Základní umělecké školy v Oslavanech. Úvodním slovem všechny přítomné přivítala a popřála všem krásné Vánoce paní Gábina Nosková a pak už se kostelem rozléhala téměř hodinu příjemná a krásná hudba se zpěvem.

Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009 Adventní koncert 2009Adventní koncert 2009

 

POCHOD andělů s nadílkou MIKULÁŠE

V páteční podvečer 4. prosince 2009 vyšel od bývalé obecní školy na Hlíně tradiční průvod andílků a andělů s lucerničkami, který prošel obcí a zakončen byl opět v budově bývalé školy. Mikulášská nadílka se odehrála ve třídě školy, kde na usměvavé děti již čekal Mikuláš, který s sebou přinesl koš plný sladkých balíčků, které dětem rozdával. 

Průvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou Mikuláše

 

Průvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou MikulášePrůvod andílků 2009 s nadílkou Mikuláše

 

 

DRAKIÁDA - 4. ročník u rozhledny na Hlíně

Desítky dospělých a dětí vzhlížejících k oblakům a tahajících za tenké provázky, nebe plné barevných létajících draků, slunečné počasí a celkem silný vítr, dobrá nálada, spousta přihlížejících návštěvníků nejen z Hlíny, pár draků zamotaných ve větvích stromů a pár draků, kteří „nahlíželi“ až k vrchnímu ochozu rozhledny… tak takto by se ve zkratce dala popsat atmosféra již čtvrté hlínské drakiády pořádané u rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně.
Nedělní pěkné počasí přilákalo hodně zájemců, kteří společně pouštěli draky a taky soutěžili o nejvyšší vzlet draka. Nakonec si hlavní cenu z drakiády, sladký dort za nejvyšší vzlet draka odnesla Zuzanka Nosková z Hlíny.

 Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Drakiáda u rozhledny 2009Zuzanka s hlavní cenou - dortem

ROZMARÝNOVÉ HODY NA HLÍNĚ 2009

Hlínské rozmarýnové hody, to není jen veselí a tanec. Vše začíná již několik dní předem, kdy se uklízí a zdobí celá vesnice, zejména pódium pro muzikanty  a "plac" kolem obecní máje. Také je třeba dovézt z lesa hodovou máji. A k tomu je zapotřebí hodně ochotných rukou...

Kácení a dovoz hodové májeKácení a dovoz hodové májeKácení a dovoz hodové májeKácení a dovoz hodové májeKácení a dovoz hodové májeKácení a dovoz hodové májeKácení a dovoz hodové májeKácení a dovoz hodové májeKácení a dovoz hodové máje

V sobotu se již tradičně staví hodová máje. Výška hodové máje byla 28 metrů. Při stavbě máje za nepříliš příznivého a deštivého počasí musel v závěrečné fázi vypomoci i traktor, neboť namoklá máje a promočená lana klouzala a máji se nedařilo zcela usadit. Vše se ale zvládlo za pomoci mnoha ochotných mužů.

stavění hodové máje stavění hodové máje Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009stavění hodové máje stavění hodové máje stavění hodové máje stavění hodové máje stavění hodové máje Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009stavění hodové máje stavění hodové máje stavění hodové máje stavění hodové máje Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009stavění hodové máje

A takto vypadalo hodové veselí od neděle do úterka. Pěkné počasí, spousta diváků a tanečníků i tradiční a nezapomenutelná noční scénka místních žen a dívek. Podívejte se s námi na několik fotografií z hlínských hodů.

 

stavění hodové máje hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle

Stárci a stárkové byli: Daniela Dostalá, Markéta Horková, Lucie Požárová, Tomáš a Milan Hoškovi a Ondra Havlík. Pro nemoc stárkové Markéty Horkové byla tato vystřídána od pondělka Kristýnou Pulgretovou.
V neděli a v úterý hrála k tanci a poslechu a doprovázela po obci stárky kapela Doubravěnka. Při pondělní zábavě hrálo Duo Leszczynski. Nedělní návštěvnost večerní zábavy byla 283 lidí, v pondělí přišlo 115 a v úterý při poslední zábavě bylo na Hlíně 194 platících návštěvníků. Při pěkném počasí se spoustou diváků se opět rozmarýnové hody skvěle vydařily. Poslední večer hodových oslav připravily již tradičně před půlnocí ženy a dívky zábavný program. Tentokráte na téma „sadbové brambory“. Ženy a dívky oblečené do pytlů na brambory a s patřičnými nápisy byly dovezeny na vlečce traktoru převlečenými pracovníky „JZD“ a vyloženy. I tato akce byla podpořena velkou diváckou návštěvností.
Ve středu dopoledne se dopíjelo a stárkující již bez krojů připravovali topinky s vajíčky a bramboráčky.
Velké poděkování patří celé stárkující mládeži a také všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu hodů, pomáhali s přípravami, obsluhou a zabezpečovali chod celého tak náročného dění, zejména pak děkujeme SDH Hlína. Málokterá obec se může pochlubit tak pestrými a dlouhými hodovými oslavami a hlavně stále tak aktivními a ochotnými občany.

hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle hodové veselí - neděle Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009rRozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009hodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýRozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009Rozmarýnové hody na Hlíně - srpen 2009

Hodová máje byla skácena ve čtvrtek 27. srpna 2009 v podvečerních hodinách. Máji pokácel místostarosta Miroslav Pacholík.

hodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterýhodové oslavy - pondělí, úterý 

 Foto: Jan a Liduška Rybníčkovi, Gábina Nosková, Radek Čech

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Čtvrtý ročník nohejbalového turnaje se odehrál v sobotu 8. srpna 2009 na hřišti za obecním úřadem.Do turnaje se přihlásilo celkem devět družstev, zajištěno bylo jako obvykle občerstvení i velmi pěkné ceny pro vítěze. Nejcennější trofej si odneslo družstvo z Medlova - Fox, na druhém místě skončili hlínští a jejich družstvo s názvem Nekopnem si, třetí byl Medlov – Bobíci a na čtvrtém místě bylo družstvo z Veselky.

 Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009

Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009Nohejbalový turnaj Hlína 2009

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MRAZÍK v lesním divadle na Hlíně - červenec - srpen 2009 - přejděte na: Divadlo v lesním prostředí 2009

SOUTĚŽ HASIČSKÝCH JEDNOTEK 13.6.2009 A OSLAVA 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH HLÍNA

Soutěž družstev dobrovolných hasičů na Hlíně v sobotu 13. června 2009 byla spojena i s oslavou 85. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci.V jednu hodinu po poledni se konalo slavnostní zahájení a nástup družstev, přítomné přivítal starosta hlínských hasičů Richard Nesvačil a starosta obce Hlína Miloš Dostalý. Pan Sliacky hovořil o historii hasičů v obci a po slavnostních projevech byla předána čestná uznání SDH za záslužnou činnost a také medaile. 

 

 

Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009

Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009


Samotná soutěž jedenácti družstev mužů a šesti družstev žen se rozpoutala po druhé hodině za velké účasti povzbuzujících návštěvníků. K vidění byly i dvě soutěžní družstva hasičů – dětí. SDH Hlína reprezentovala celkem čtyři družstva, jedno družstvo žen, nově ve žlutých tričkách s logem hasičů z Hlíny, tradičně dvě družstva mužů A,B a také další družstvo soutěžící jako smíšené C (ženy i muži) v kategorii muži.

Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009


V kategorii mužů zvítězili hasiči z Kounic, druhé místo získali hasiči z Ketkovic, na třetím místě skončili hasiči z Hlíny, družstvo B. V ženském klání se staly vítězkami ženy a dívky ze Silůvek, druhé byly Ketkovické hasičky a třetí hasičky z Moravských Bránic. Družstvo hasičů z Hlíny A skončilo na čtvrtém místě, hlínští hasiči C, smíšené družstvo žen a mužů obsadilo  šesté místo. Družstvu hlínských hasiček tentokrát nepřálo štěstí a skončily na šestém místě, ale zato jim to v nových žlutých dresech moc slušelo.

Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009


Na všechny vítěze čekaly krásné poháry a další ceny. Soutěžící, návštěvníci i fandové se pak mohli dobře najíst a napít, pobavit, prohlédnout si vystavenou hasičskou techniku a fotovýstavku z činnosti sboru.
Během předávání cen byla vyhlášena i hasiči pořádaná okrsková výtvarná soutěž pro děti, kdy na druhém místě se umístila pětiletá Zuzanka Nosková z Hlíny, která namalovala ve hlínském výtvarném kroužku obrázek týkající se činnosti hasičů, a za tento byla oceněna 2. místem v této soutěži.

Hlína - soutěž hasičů 13.6.2009


Blahopřejeme hasičům i hasičkám z Hlíny za  dobré umístění v soutěži a blahopřejeme i malířce Zuzance!

ROK 2008 na Hlíně

 

DEN DĚTÍ U ROZHLEDNY

Nedělní odpoledne 7. června 2009 patřilo na Hlíně všem dětem. U rozhledny Vladimíra Menšíka se konala historicky první oslava svátku všech dětí. Společnost Bianca Agency uspořádala pro děti soutěžní,  sportovní i taneční zábavné odpoledne, které se všem moc líbilo.  Děti tancovaly, cvičily, házely na cíl, skákaly v pytlích, chodily na lyžích i na chůdách a plnily hravě i další soutěže. Soutěžemi prováděli děti zkušení a veselí klaunové. Za každou soutěž bylo dítě odměněno smajlíkem a poté nastřádané smajlíky děti měnily ve "směnárně" za  nejrůznější cukrovinky.  Na akci přišlo během celého odpoledne více jak 300 lidí a soutěžilo téměř padesát dětí. Mnozí návštěvníci rozhledny spojily soutěžní odpoledne i s návštěvou rozhledny. Akce skončila až ve večerních hodinách. A připomeňme, že v tento den byly dokonce z rozhledny vidět i Alpy...více najdete na: Rozhledna- fotky rozhledny -pohledy z rozhledny

Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009Den dětí u rozhledny 7.6.2009

 

DĚTI  Z HLÍNY OSLAVILY SVÁTEK DĚTÍ V KOŇSKÉM SEDLE

V sobotu 5. června dopoledne uspořádali manželé Šnyrchovi pro děti z Hlíny příjemnou projížďku na koních. Všichni přítomní si nejprve vyslechnuli povídání o koních, o práci s nimi a o tom, jak se na koni vlastně jezdí a poté následovaly zdarma jízdy pro všechny děti. Škoda jen, že přišlo tak málo zájemců.... Ale určitě se takováto akce bude  opakovat.

oslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koníchoslava dne dětí na koních

 

OSLAVA SVÁTKU DNE MATEK 

V neděli 10. května se v pohostinství paní Koudelné na Hlíně konala tradiční oslava svátku všech maminek. Přítomné ženy přivítal místostarosta obce Ing. Miroslav Pacholík a poté následovalo pásmo písniček a básniček, které zazpívaly, zahrály a zarecitovaly místní děti. Připraveno bylo i občerstvení a milá kytička pro každou maminku, kterou předávali zastupitelé obce. K příjemnému posezení nechyběla ani hudba a na závěr vystoupily se svojí „pozvánkou“ na pohádkový muzikál i ženy a dívky z hlínského divadelního spolku.Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009Oslava svátku Dne matek na Hlíně -květen 2009

VELIKONOČNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ - ženáči proti svobodným

To, že se téměř všude chodí na červené velikonoční pondělí na pomlázku neboli mrskut, to známe všichni, je to tradice. Ale na Hlíně mají navíc na velikonoční pondělí jednu specialitu. Mladíci i mužové, kteří chodí po Hlíně a vyplácejí ženy a dívky, se v podvečer sejdou za obecním úřadem a utkají se ve fotbalovém zápase.

Tentokrát hráli ženatí proti svobodným. Po dvou polovinách zápasu byl stav utkání nerozhodný 3:3, proto došlo na prodloužení, kdy ženatí dali gól a výsledek utkání tedy skončil 4:3 pro ženaté. To, že byl zápas dramatický a že místní muži do něj dali vše, bylo znát během celého utkání, které mocně povzbuzovalo velké množství fanoušků. Zápas se neobešel ani bez zranění jednoho z hráčů, který si během utkání zpřetrhal vazy a byl odvezen na pohotovost. Dobrá nálada, dobré pití a výborný sportovní výkon, tak by se dal charakterizovat závěr velikonočního pondělního večera. 

Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009 Velikonoční fotbal: ženáči - svobodní 2009  

KOŠT SLIVOVICE A JINÝCH PÁLENEK na Hlíně a VÝSTAVA K SOUTĚŽI VESNICE ROKU 

V sobotu 28. března 2009 se konal již třetí ročník koštu slivovice a dalších ovocných pálenek. Místem konání byl opět obecní úřad. Novinkou při této akci bylo to, že sál obecního úřadu zaplnily výstavní panely, které všem návštěvníkům připomněly velmi významnou soutěž Vesnice roku 2008, které se obec Hlína účastnila a byla oceněna za divadlo v přírodním prostředí. Výstavní panely pak mapovaly život, tradice a památky ve všech obcích přihlášených do této soutěže za Jihomoravský kraj.
Takže návštěvníci soutěžního koštu slivovice si zároveň mohly prohlédnout tuto výstavu a podívat se i na zajímavosti jiných obcí a zároveň si připomenout výjimečnost naší malé a krásné obce Hlína.
Koštu slivovice a ostatních pálenek se celkem účastnilo 18 vzorků destilátů, které posuzovalo 13 hodnotitelů. Na akci přišlo téměř třicet lidí a o dobrou zábavu nebyla nouze. Jako obvykle hodnotící komise musela ochutnat všechny soutěžní vzorky a oznámkovat je jako ve škole od jedničky do pětky a také přidat i slovní komentář, který leccos napověděl o kvalitě pálenky, její vůni a chuti. Mezi destiláty byla nejvíce zastoupena slivovice, dále pět vzorků tvořila meruňkovice a vždy po jednom vzorku byl calvados, třešňovice, hruškovice, malinovice, vínovice až z daleké Itálie a špendlíkovice.

A jaký byl výsledek? První místo získala meruňkovice od pana Zdenka Havlíka, druhé místo si odnesli Bumbálkovi za svoji slivovici a na třetím místě skončila malinovice od paní Jany Vašulínové.
Vítěz Zdeněk Havlík dostal jako ocenění opletený demižonek, který paní Táňa Podlipná, jenž vede výtvarný kroužek na Hlíně, dozdobila ruční malbou švestek.
 

Pohled na soutěžní vzorky a cenu za 1.místo (opletený demižón uprostřed)     Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008Košt slivovice a výstava Vesnice roku 2008

MASOPUSTNÍ REJ v ulicích Hlíny a večerní zábava s tombolou

V sobotu 7. února 2009 po poledni se na Hlíně konala již podruhé akce  s názvem Masopustní rej. Celkem dvacet dospělých i dětí v maskách postupně procházelo ulicemi obce za hudebního doprovodu skupiny DREAMS. Průvod masek již tradičně doprovázela i řada občanů bez masek. V průvodu jste mohli potkat nejrůznější zvířecí figury, postavy ženicha a nevěsty, zloděje, servírek, vodníka i pravěkých lidí a dalších.  V některých domácnostech maskám i hudebníkům otevřeli a jak se patří je i pohostili. Nechyběla dobrá nálada, zpěv, tanec a dokonce i téměř jarní počasí.

Večer pak byl zakončen v místním pohostinství paní Koudelné taneční zábavou za hudebního doprovodu na elektronické klávesy pana Priehody. Nechyběla ani bohatá tombola.

 

NOVOROČNÍ PROJEV STAROSTY OBCE HLÍNA - 1.ledna 2009

Vážení občané hlínští, milí sousedé,
dovolte mi, abych vás všechny přivítal a pozdravil v Novém roce 2009 a tak trochu krátce zavzpomínal na rok minulý, který se opět stal velmi důležitým a významným rokem pro naši obec.
V uplynulém roce se znovu konalo nesčetné množství společenských akcí, a jsem velmi rád, že každým rokem přibývá nějaká nová akce a z těch původních se pomalu stávají akce tradiční, bez kterých si již dění v naší obci nedovedu představit. Obec Hlína se velmi významně účastnila dvou soutěží a to soutěže o Vesnici roku 2008 a také soutěže, ve které se utkaly webové stránky obcí a měst. Neopomněli jsme ani na oslavu prvních narozenin naší rozhledny, a také jsme na rozhledně oddali první novomanželský pár. Velkého ohlasu a úspěchu získalo divadlo v přírodním prostředí, se svojí výjimečnou a kouzelnou hrou Noc na Karlštejně. K větší prezentaci naší obce jsme také vydali DVD dokument o životě a tradicích v naší obci a před Vánocemi vyšlo první vydání nového zpravodaje naší obce s názvem Hlínské rozhledy.
Také jsme začali velmi intenzívně pracovat na změně vzhledu naší obce, zejména jejího centra, kde proběhla oprava silnice, chodníků, nájezdů a další práce budou pokračovat i v roce 2009, kdy dokončíme rekonstrukci autobusové zastávky, v přípravě je cesta na Paloučky a prodloužení Křenové a další celkové úpravy, tak aby co nejvíce sloužily všem občanům.
Lidé si většinou dávají na Nový rok nejrůznější předsevzetí a pak se celý rok snaží tato předsevzetí úspěšně i neúspěšně plnit. I já jsem vyslovil jedno předsevzetí nebo spíše přání a to aby to v naší malé obci pořád takto žilo, aby naše akce neupadly v zapomnění, abychom znovu uskutečnili naše divadlo, rozmarýnové hody a další a další pěkné akce, a abychom byli pořád tak optimističtí, společenští a neváhali podat pomocnou ruku pro dobrou věc a hlavně, aby pro nás všechny nebylo těžké přejít naši ulici a navštívit souseda….
Rok 2008 je již minulostí, ale zapomenout na něj se jen tak nedá a já bych ještě jednou vám všem chtěl poděkovat za vaši aktivitu a pomoc při všech pořádaných akcích, zejména pak Sboru dobrovolných hasičů, spolku žen Babinec a Ochotnickému spolku neboť všechny tyto tři spolky jsou tím hlavním a velkým tahounem při pořádaných akcí, ale chtěl bych také poděkovat i všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a všem těm, kteří naše akce podpořili svojí účastí.
Vážení spoluobčané, přeji vám, abyste si v novém roce 2009 užili každou chvíli a abyste udělali za každé situace to nejlepší, protože nezáleží na tom, kolik máme, ale jak si to užíváme. Ať jste hlavně zdraví a plni energie, ať máte někoho, kdo vás obejme a neopouští vás štěstí, radost a pohoda…. zkrátka ať je to pro vás rok úspěšný a splní se vám i některé vaše sny.

Krásný nový rok přeje Váš starosta Miloš Dostalý

 

ROK 2008 na Hlíně - AKCE

ADVENTNÍ KONCERT 

Již po třetí zpíval pěvecký sbor z Oslavan v kostele sv. Kunhuty na Hlíně. Dřívě známý sbor pod jménem Dětský chrámový sbor z Oslavan nyní přijal nové jméno Pěvecký sbor Cecília a opět pod vedením paní Jindry Kovandové zpíval a hrál krásné vánoční písně. Byl to úžasný zážitek na který se přišlo a přijelo podíval spousta lidí nejen hlínských. A můžeme konstatovat, že pěvecký sbor je stále rok od roku lepší a lepší!

ANDĚLÉ NA HLÍNĚ

Již tradiční akce opět prosvítila předvánoční Hlínu. Na obecním úřadě se sešlo několik andělů a andílků a společně se vydali na pochod obcí s rozsvícenými lucerničkami a pochodněmi, za zvuku příjemné hudby. Po skončení průvodu se v prostorách bývalé obecní školy sešly všechny děti s Mikulášem, který dětem naděloval balíčky se sladkostmi. Krásnou atmosféru umocnilo i osvětlení svíčkami a krásně vyzdobená místnost.

DRAKIÁDA III. ročník u hlínské rozhledny

V sobotu 18.10.2008 po poledni, i přes to, že právě končily volby do zastupitelstev krajů, na Hlíně u Rozhledny Vladimíra Menšíka se sešlo několik dětí a dospěláků, kteří pouštěli společně draky. Do povětří se vzneslo asi 10 draků nejrůznějších variací. Děti mezi sebou soutěžily o nejoriginálnějšího draka. Vítězem se stal Vítek Polcar se svým drakem - netopýrem, který, jak nám Vítek prozradil, byl zakoupen v létě v Itálii od prodavače černocha. Vítěz si odnesl kromě sladkostí i celý oříškový dort. Ostatní soutěžící dostali balíček cukrovinek a společně se podělili o dort čokoládový.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ – Hlína srpen 2008

V sobotu 9. srpna 2008 se na Hlíně odehrál již tradiční nohejbalový turnaj. Na hřišti za obecním úřadem se utkalo celkem 10 soutěžních družstev, které předvedly výborné sportovní zápasy. Domácí družstva opět obhájila svoji loňskou skvělou kondici. Loňští výherci družstvo Kryšpín se umístilo na třetím místě a na druhém místě skončilo další družstvo z Hlíny FC Nekopnem si. První místo získalo družstvo z Medlova. 

  

 

 Divadelní představení NOC NA KARLŠTEJNĚ - červenec, srpen 2008

Divadelní představení Noc na Karlštejně, které sehrál ochotnický kroužek při SDH Hlína v přírodním prostředí na Hlíně mělo obrovský úspěch. Již půl hodiny před začátkem představní byla místa pro sedící zaplněna téměř zcela a u vstupu se stále tvořila dlouhá fronta dalších návštěvníků, jejichž vozidla parkovala kde jen bylo trochu možné. Kapacita míst k sezení byla záhy vyčerpána a tak spousta lidí musela celé představení stát anebo si sednuli na zem, někteří dokonce řekli při pohledu na tolik lidí, že přijedou až na další divadlo v srpnu. A není divu, vydáno bylo více jak 900 vstupenek pro platící diváky a k tomu musíme ještě připočítat velké množství neplatících dětí, které zde také byly. Návštěvnost tedy rozhodně zaznamenala rekord, tolik diváku ještě hlínské divadlo nikdy nezažilo.

A hra samotná? Herci a herečky společně předvedli, že zvládnou s přehledem i tak známou a dosti náročnou divadelní hru, jakou bezesporu Noc na Karlštejně je. Krásné a dobově sladěné kostýmy, vyzdobená scéna jeviště, úsměvné a humorné scénky a milé písničky, to je vše, co si mohl každý divák vychutnat. Samozřejmě nechybělo tradiční občerstvení, pivo a klobásky přímo z udírny, což na málokterém divadle najdete.

Divadelní představení velmi diváky pobavilo, velký úspěch měl i příjezd převlečeného koně na jeviště, který vezl krále a poté i královnu. Herci si prostě poradili se vším a dokázali, že divadlo v přírodě prostě „UMÍ“!

Závěrečný potlesk a nadšení diváků nebralo konce a šťastní herci a herečky se usmívali radostí i štěstím, že už to mají za sebou a že se vše podařilo. Poté už následovaly jednotlivé gratulace a také focení dětí třeba s královnou Eliškou anebo s králem Karlem IV.

Co říci na závěr? Všichni herci a herečky i další neherci jako zvukaři, kamera, nápověda a další a další, kteří pomáhali s přípravami divadla, si zaslouží velké poděkování. Malá obec Hlína opět dokázala jak dokáže být „velká“, když se její lidé dají dohromady pro dobrou věc. Nezbývá než vás všechny, kteří jste neviděli a chcete vidět anebo kteří jste již viděli a znovu chcete vidět naše divadlo, pozvat vás na Hlínu v neděli 3. srpna 2008, kdy budeme opět Noc na Karlštejně hrát. A navíc pro vás připravujeme ještě jedno noční představení, termín dáme včas vědět!

Takové bylo zákulisí divadla do kterého jsme nahlédnuli. Herci a herečky se nekolikrát převlékali a potili a potili, neboť teploty dosahovaly letních 30 stupňů. Všechny účinkující dokonale naličila paní Táňa Podlipná a těsně před zahájením představení všem přišel popřát i starosta obce Miloš Dostalý, který sice letos nehrál, ale jinak také  pravidelně hraje divadlo. Nápověda paní Věrka Hošková pak už vběhla do svého úkrytu pod jevištěm, zazvonil třikrát zvoneček a na Hlíně začala Noc na Karlštějně .

A to už se díváte na obecenstvo, naše milé diváky, je jich tu více než 900! Fronty u vstupu, přeplněné hlediště, taková byla atmosféra divadla v přírodě ... Nechybělo ani tradiční pohoštění ...

 

A to už jsou záběry z celého představení. A bylo se na co dívat, posuďte sami anebo se raději přijďte podívat!

 

DEN DĚTÍ a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Hlíně 

V neděli 1. června 2008 se konal na Hlíně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a to na Obecním úřadě Hlína, v budově bývalé obecní školy a na hasičské zbrojnici a také oslava DNE DĚTÍ – zábavné odpoledne na hřišti za obecním úřadem s pohoštěním. 

Letošní oslava svátku dětí byla netradičně spojena s další novou akcí a to dnem otevřených dveří a jak se ukázalo, byl tento nápad velmi dobrý. Na obě dvě akce se dostavily desítky lidí včetně dětí, které během soutěžního odpoledne vyzkoušely skoky v pytlích, kreslení křídami, pexeso, střelbu vodními bombami a trefování pet lahví balónem. Jejich soutěžní zápolení bylo náležitě odměněno drobným dárkem a sladkostmi a poté malým pohoštěním, opékáním buřtů. Vše se odehrálo na nohejbalovém a dětském hřišti u obecního úřadu.

Na své si přišli i návštěvníci dne otevřených dveří. Mohli shlédnout novou výzdobu obecního úřadu, kde byly také vystaveny dokumenty, kroniky a písemnosti o obci Hlína a jejím životě, do kterých bylo možné nahlédnout. Stěny zasedací místnosti úřadu zdobily obrázky, které připravily děti ve výtvarném kroužku a také nádherná nástěnná mozaika s motivem kostela na Hlíně. Na hasičské zbrojnici bylo kromě výstroje a výzbroje hasičů k vidění i jejich nově zrekonstruované zázemí, příjemné posezení s barovým pultem a krbovými kamny. Poslední budova, do které bylo možno nahlédnout byla bývalá obecní škola, dnes budova, kde se nachází místní lidová knihovna s internetem pro veřejnost a dále s místností, kde se pravidelně schází spolek hlínských žen Babinec a děti z výtvarného kroužku. Všechny místnosti školy zdobily opět kresby dětí, měly zde na několika nástěnkách malou výstavu svých děl. Pečlivě upravená knihovna pak lákala svými knihami příchozí návštěvníky, aby zde v chládku poseděli a začetli se do některé z nabízených knížek.

Velké poděkování patří všem dospělým i dětem, kteří se na přípravě této akce podíleli, zejména pak paní Janě Vašulínové, Radce Havlíkové, Gábině Noskové, Táni Podlipné a Richardu Nesvačilovi ml.

FOTO  - den dětí

 

FOTO den otevřených dveří - hasičská zbrojnice - zázemí hasičů

FOTO - budova bývalé obecní školy - místní lidová knihovna s internetem a další místnost, kde se pravidelně schází výtvarný kroužek a Babinec, výstava prací dětí z výtvarného kroužku

FOTO - budova obecního úřadu, zasedací místnost, pracovna starosty a místostarosty a administrativní pracovnice úřadu

OSLAVA DNE MATEK NA HLÍNĚ

„Na co maminky nikdy nezapomenou a co si celý život schovávají? Nezapomenou na první pláč miminka, když poprvé spatří svět, na první sladké slůvko „mama“, na první krůčky, na první cestu do školy…. A doma mají dobře schovaný pramínek prvních vlásků, ty první botičky anebo první mléčný zub. Prožívaly s námi naše radosti i smutky, prohry i úspěchy. Bděly celou noc u postýlek, když jsme byly nemocní a měly škaredé sny. Jsou to naše mámy a ať už jsou jakékoliv, buďme jim vděčni za to vše a hlavně za to jejich rozhodnutí nás mít.“

I u nás na Hlíně, se již stalo tradicí, že místní děti připraví malé vystoupení pro všechny hlínské ženy - jejich maminky, babičky i tety. V letošním roce byla oslava svátku maminek trochu jinačí. O to se postaraly ženy jako Dana Vodáková, Milana Pulgretová a Miroslava Kocábová. V neděli odpoledne 18. května 2008 se pohostinství paní Koudelné zaplnilo ženami, které přivítal starosta obce pan Miloš Dostalý. Po jeho projevu následovalo vystoupení sedmi dětí z naší obce, které recitovaly básně a zpívaly písničky. Sestry Kristýna Pulgretová a Milana Šmídová zahrály na kytaru a elektronické klávesy a také zazpívaly. Poté Dana Vodáková, Miluška Šnyrchová a Milana Šmídová v převlecích za „dětičky“ předvedly malou estrádu s recitací básniček a přítomné tak velmi vtipně pobavily..

Děti po vystoupení předaly každé ženě-mamince kytičku karafiátů a malované přáníčko.  Nechybělo ani sladké pohoštění.

 

DRUHÝ HLÍNSKÝ KOŠT SLIVOVICE A OSTATNÍCH PÁLENEK 

V sobotu 22. března se na Hlíně uskutečnil již druhý hlínský košt slivovice a ostatních pálenek. Místem konání akce byla opět zasedací místnost obecního úřadu. Akci společně pořádal spolek žen Babinec a SDH Hlína za podpory Obecního úřadu Hlína.

Nejen místní občané, ale i mnozí další dali do soutěže celkem 25 vzorů slivovice a ostatních pálenek jako meruňkovice, hruškovice, trnkovice, kalvádos a další. Za účasti asi 40 lidí začala hodnotící akce, kterou zahájila paní Jana Vašulínová. Celkem hodnotilo 21 zájemců. Radka Havlíková pak roznášela postupně všech 25 soutěžních vzorků a nalévala do koštovaček hodnotitelům. Hodnotitelé ochutnávali a do výsledné listiny připisovali známku ke každému vzorku od 1 do 5 a také připojili slovní hodnocení barvy, chuti a vůně.

Výsledek však všechny překvapil. Vyhrála totiž velmi jemná a chutná meruňkovice. To by ale nebylo zase takovým překvapením. Nejednalo se však o meruňkovici domácí, nýbrž zakoupenou v obchodě u Prahy, která byla do soutěže dodána jen tak pro zpestření panem V. Vašulínem.

Celkové výsledky:

1. místo meruňkovice pana Vladislava Vašulína

2. místo meruňkovice pana Zdeňka Havlíka

3. místo meruňkovice pana Martina Dostalého

4. místo slivovice pana Zdeňka Havlíka

5. místo slivovice pana Radka Nováka

K dobré náladě a příjemnému posezení přispěla i hudba a občerstvení.

 

REJ MASEK NA HLÍNĚ

V sobotu 16. února 2008 naší obcí prošel průvod nejrůznějších masek. Obec znovu navázala na letitou tradici, kterou byly tradiční maškarní karnevaly pro děti a s tím spojené zábavy a veselice.

Již v loňském roce se konal maškarní bál pro děti, ale pořadatelé letošního Maškarního reje a průvodu po Hlíně, spolek žen Babinec, OÚ Hlína a Ochotnický kroužek při SDH Hlína, se rozhodnuli pro průvod masek celou obcí. V jednu hodinu po poledni se před budovou bývalé obecní školy začaly shromažďovat roztodivné masky zvířecích podob jako opice, tygříci, zajíci, prasátka, motýl, žába, kuře, pejsci a další, strašidel – kostlivce a čarodějnice, pohádkových postav jako Zoro mstitele, psa Škubánka, ale i další postavy kominíků, pacienta, cikánů, myslivců, nechyběl ani hasič a svářeč a medvědář i s medvědem. U budovy obecní školy již čekala řada občanů, kteří se přišli na masky podívat a někteří průvod také po celou dobu doprovázeli.

Průvod v čele s harmonikářem, který vyhrával a zpíval krásné lidové písničky, vyrazil směrem od školy nahoru k silnici na Dolní Kounice a po ní prošel  až k domu starosty, kde byla první zastávka a pohoštění. Poté masky pokračovaly po silnici na Kounice až došly na samý konec vesnice. Z některý domů vycházeli lidé, aby masky i harmonikáře pohostily ještě teplými koláčky, slanými dobrotami a na zahřátí také něco přidali. I když krásně svítilo sluníčko, počasí bylo velmi chladné. Průvod masek pak pokračoval zpět až k obchodu u Hošků a Přelískem do ulice V Dědině. Poté prošel ještě ulici Křenovou a nahoru k Řezáčům. Prochladlí účastníci maškarního průvodu pak pouť zakončili v místní hospodě, kde se konečně zahřáli. Pro děti zde bylo připraveno sladké pohoštění a malý dáreček. Harmonikář dále vyhrával a masky zpívaly a tancovaly. Děti pak dostaly nafukovací balónky a tak se dále bavily po svém. Hospoda byla zaplněna nejen maskami, ale také dalšími lidmi a dětmi, kteří přišli posedět a zazpívat si. Večer pokračovala akce v místním pohostinství zábavou s živou hudbou a s tombolou.

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2008

 Vážení občané

Dnem 1. ledna nám všem začal nový rok 2008. Rok 2007 je tedy již minulostí, ale pro nás, pro naší obec byl tento rok velmi významným mezníkem v historii. Podařilo se nám po řadě let příprav a práce dokončit stavbu a kolaudaci rozhledny a také naši rozhlednu slavnostně otevřít pro veřejnost. Nad očekávání byla právě ona návštěvnost rozhledny, která po třech měsících dosáhla čísla 10 000 návštěvníků, a která neutichla ani v chladných podzimních a zimních měsících a skončila loni na čísle 15 617 návštěvníků. Kromě toho se během roku konalo velké množství akcí pro širokou veřejnost, ať již tradičních anebo úplně nových akcí, které se velmi skvěle vydařily. To že jsme obec, ve které to pořád žije, jak říkají někteří lidé, se kterými hovořím, to je zásluhou především Vás všech. To, že stále přispíváte svojí pomocí, prací, nápady i připomínkami, to že se akcí účastníte i to že o tom všem mluvíte. Poděkování patří nejen Sboru dobrovolných hasičů Hlína, spolku žen Babinec, ochotnickému divadelnímu kroužku a výtvarnému kroužku, ale také vám všem ostatním, kteří nejste lhostejní k tomu, co se v obci děje.

Dnešní moderní přetechnizovaná doba s sebou mimo jiné přináší i ochabnutí mezilidských vztahů. Mezi lidmi nejsou mosty, jsou osamělí, uspěchaní, příliš ustaraní a neumějí si vychutnat malé radosti všedního dne. Ale já jsme přesvědčen, že v naší obci tomu tak není a nebude, protože vy jste pořád připraveni pomoci druhým a nestaráte se tolik o své potřeby a dokážete si užít radost i pohodu.

Do nového roku 2008 pro vás připravujeme hodně nového. Postupně budeme měnit tvář naší vesnice k lepšímu, opravíme chodníky, cesty i některé památky, chystáme se opravit prostranství kolem autobusové zastávky. Také je naplánována spousta společenských a sportovních akcí, které bude obecní zastupitelstvo i nadále podporovat.

Ať už ten nový rok bude jakýkoliv, přeji vám, aby byl rokem vašich splněných přání, plný štěstí, zdraví, lásky, radosti, pohody, úspěchů i úsměvů.

Na rok minulý se nedívejte se zlobou ani nehleďte kupředu se strachem, ale rozhlížejte se s jasným vědomím. Protože včerejšek je historií, zítřek tajemstvím a dnešek je dar.

Přeji vám krásný nový rok 2008. 

Váš starosta Miloš Dostalý

 

ROK 2007 na Hlíně

Vánoční zpívání

Obecní úřad Hlína i letos uspořádal tradiční akci na Štědrý večer 24. prosince 2007 a to Vánoční zpívání u kostela. Ve tři hodiny odpoledne se zde sešla spousta lidí nejen z Hlíny, kteří utvořili půlkruh u kostela, a společně za doprovodu hudby si zazpívali vánoční písně a koledy. A byla to jedinečná podívaná i v tom mrazivém počasí. Celá Hlína se oděla do bílého závoje, stromy, keře, ploty i domy byly ozdobeny bíle. Za zpěvu všech lidiček nastaly ty pravé Vánoce. Sousedé i přespolní si popřáli pěkné svátky a zdraví v novém roce a nechybělo ani občerstvení pro zahřátí.

 

Tato akce vznikla již v roce 2005 a stala se pro nás tradicí. Rok od roku si přijde na Štědrý večer odpoledne zazpívat stále více lidí. A nejde jen o zpěv samotný. Důležité je, že se setkáváme, máme si co říci, usmíváme se a přejeme si krásné vánoční svátky.

II. adventní koncert

Příjemné odpoledne dámy a pánové, vítám i vás, milé děti. Je to už rok, co jsme se poprvé sešli v našem kostele Svaté Kunhuty na Hlíně a poprvé jsme se zaposlouchali do krásných písní. Protože máme znovu dobu adventní a blíží se nám Vánoce, zastupitelstvo naší obce a spolek žen Babinec se rozhodnulo, připravit pro vás všechny opět velký dárek - adventní koncert.

Slovo dárek jistě všichni velmi dobře známe a hlavně je rádi slyšíme a ještě raději dárky dostáváme. Už i ve starém Římě se lidé obdarovávali dárky a to při příležitosti oslav Nového roku. Dárky, které dětem nosil svatý Mikuláš nebo které lidé nacházeli pod vánočním stromkem, měly původně symbolický význam. Dětem a mladým lidem se dávala především červená jablíčka jako symbol zdraví, síly a dlouhověkosti, ořechy jako symbol moudrosti a sladké perníky, které poukazovaly na slasti mládí…..

Znám jednoho člověka, kterému se v roce 1945 na Vánoce vedlo špatně a neměl žádné peníze, aby obdaroval své blízké. Na Štědrý večer napsal své ženě, kterou velice miloval, dopis, v němž se stručně zmínil o mnohém, co k ní cítil. Zdaleka ne o všem, jenom o něčem. Každé slovo však bylo upřímné a žena byla nekonečně šťastná. Na stole, u kterého seděli, hořela svíčka. Snědli příděl vánočky, vypili čaj a dívali se navzájem do očí. On potom vykouřil dýmku tabáku, který mu darovala, a smáli se a uvědomovali si, jak jsou šťastní, že mají jeden druhého.

Takový byl Štědrý večer mého dědečka, který tehdy rozdal sám sebe. Mnohým z nás možná připadá tento příběh skoro neskutečný, ale měl by být pro nás velkým poučením, protože dnes více utrácíme, ale méně si užíváme, máme hlubší vědomosti, ale méně úsudku, znásobujeme náš majetek, ale současně redukujeme naše hodnoty. A také příliš mluvíme, málo milujeme a hodně nenávidíme.

A přitom Vánoce jsou především svátky lásky. Jeden večer v roce. Proto se těšte a radujte se. Vždyť je to jen pár hodin. Pod vánočním stromkem to dnes překypuje dárky a určitě se většině z nás dnes vede mnohem lépe, než mému dědečkovi a ostatním lidem v roce 1945.

Ať už najdete pod stromečkem sportovní kabriolet, dovolenou do Karibiku nebo plyšového medvídka, jistě to bude pro vás příjemné a snad i potřebné. Ale věřte, že všechny dárky mají cenu teprve tehdy, když je za nimi člověk a ne jenom titul, když je to od srdce a ne z nějakého bankovního účtu.A tím jsem se opět dostala k dopisu mého dědečka. Protože i v jeho obálce bylo srdce, ačkoli nebylo vidět. Protože v lásce není nejdůležitější to, co člověk dělá, ale co zanechává. Na dárku je nejdůležitější to, co není vidět. Řekněte svým rodinám a přátelům jak moc je máte rádi. Neoddalujte nic, co dává vašemu životu radost a smích. Osvoboďte se od nenávisti, zbytečných starostí a žijte obyčejně. Dávejte více, ale čekejte méně. Štěstí nezávisí od hodně věcí. Štěstí závisí od toho, jak to chcete vidět vy sami.

Přeji Vám všem, ať pod vaším vánočním stromečkem naleznete alespoň jeden dárek darovaný od srdce. A takový velký dárek, darovaný přímo od několika srdcí, vám dnes předá formou vánočních písní a koled Dětský chrámový sbor z Oslavan pod vedením paní Jindry Kovandové.

Dámy a pánové, přeji Vám příjemný poslech.

 

Těmito slovy byl zahájen v neděli 9. prosince 2007 již tradiční adventní koncert. V lidmi přeplněném kostele pak sbor zahrál a zazpíval celkem 15 nádherných písní a skladeb, kterými navodil onu příjemnou atmosféru blížících se Vánoc. 

Program koncertu:

1.      Šla Maria, šla do ráje

2.      Josef, můj kochaný

3.      Den přeslavný

4.      Syn Boží

5.      S. Mach – Melodie   - Vojtěch Kovanda - housle

6.      A.Vivaldi – Koncert C dur, 1.v.      – Matěj Kovanda    - violoncello

7.      A.V.Michna – Z archy vypuštěný holoubku

8.      W.A.Mozart – Vánoční ukolébavka

9.      G.Linsen, J. Černý – Venimus adorace eum

10. Andělé v té noční kráse

11. N. Baklanova – Ukolébavka   - Eliška Kocábová    - housle, Kristýna Kocábová – klavír

12. F. Gragnani – Sonatina 1.v. – Lucie Chaloupková    - kytara

13. O Vánocích zpívám

14. J. Tabourot, M. Lutka – Bim bam

15. H. Zimmer, S.Schwartz – Stanou se zázraky

Pro celý sbor pak připravil spolek žen Babinec ve spolupráci s Obecním úřadem Hlína malé pohoštění v zasedací místnosti úřadu.

 

Andělé na Hlíně

V sobotu večer 8. prosince 2007 se na Hlíně konala netradiční akce nejen pro děti s názvem ANDĚLÉ NA HLÍNĚ. V 17 hodin se u budovy místní obecní školy začali scházet andílci a andělé, malí i velcí, děti i dospělí, v nejrůznějších převlecích  andělů. Většina převleků byla velmi zdařile vyrobena podomácku. Každý anděl měl lucerničku se světýlkem. Děti i dospělí se seřadili do průvodu, který za vyhrávání příjemné hudby z místního rozhlasu prošel obcí. Spousta lidí postávala podél cest, kudy průvod kráčel, jiní vyhlíželi za okny svých příbytků a řada lidí se průvodu účastnila osobně a doprovázela po celou cestu houf andělů.

Nakonec byl průvod zakončen opět u místní školy, kde už děti netrpělivě vyhlížely příchod Mikuláše. Mikuláš přišel s velkým košem dárečků a na pomoc si vzal malého čertíka-maňáska. Ale čert tu opravdu potřeba nebyl. Všechny děti byly hodné a tak od Mikuláše dostaly dáreček. Připraveno bylo i malé pohoštění v krásně vyzdobené místnosti obecní školy.

Tato akce byla netradiční a musím konstatovat, že se velmi vydařila, o čemž svědčil velký zájem dětí i dospělých. Podívejte se sami na naše malé i velké andílky.

II. hlínská drakiáda u rozhledny

V neděli 21.10.2007 odpoledne se prostor u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně začal zaplňovat dětmi i dospělými, kteří si s sebou přinášeli draky nejrůznějších variant. Papíroví draci doma vyrobení i kupovaní draci, letadla i ptáci se postupně vznášeli do výšek. Draky pouštěla mládež, děti, jejich rodičové i prarodičové, prostě zábava pro všechny věkové kategorie.
I přes nepříliš příznivé a chladné počasí a málo větru byl prostor kolem rozhledny plný desítek lidí, kteří přihlíželi létajícím drakům. Někteří spojili tuto drakiádu i s návštěvou rozhledny a byli zde i tací, kteří zkoušeli draka pouštět přímo z vrcholu rozhledny. Všechny děti dostaly sladkou odměnu a dospěláci měli možnost si zase dát panáka slivovice na zahřátí, protože zima byla velká.
Poděkování patří organizátorům akce, spolku žen Babinec a Obecnímu úřadu Hlína. Tak za rok znovu u rozhledny, a vy, co jste teď nebyli, tak si rychle sežeňte draka!
 
 
 
Přátelské posezení aneb prázdniny už skončily
 
SDH Hlína ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádal v sobotu 1. září 2007 přátelské posezení s občerstvením pro děti k ukončení prázdnin a také pro členy SDH a všechny další, kteří pomáhali s přípravou letošních hodů.

 Tradiční rozmarýnové hody
 
Více na našich stránkách v odkaze: Obec Hlína – Rozmarýnové hody – Hody 2007

Velký nohejbalový turnaj

V sobotu 11. srpna 2007 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hlína za podpory Obecního úřadu Hlína tradiční nohejbalový turnaj.

Během celého dne odehrálo 10 přihlášených družstev z okolních obcí, včetně 4 družstev z Hlíny, několik zápasů a rozhodně se bylo na co dívat. Obec Hlínu reprezentovala 4 družstva: KRIŠPÍNI, HASIČI Hlína, KOMATSU a FC NEKOPNEM SI. Ze sousedním obcí přijela družstva: DĚDOV-Padochov, 3CH Trboušany, GENERACE, JVH, ZÁVISLÁCI a DRACI.
          Připravené ceny byly také velmi lákavé, krásné poháry, dárkový koš, trička, batohy, pivo a další dárky. Vše se odehrálo na hřišti za obecním úřadem za podpory nejen místních fanoušků. Nechybělo ani malé občerstvení a počasí, které se stále rozhodovalo, zda-li má pršet či ne, přece jen vydrželo.
         A výsledky? Družstva z Hlíny nakonec málem získala všechny ceny! Na 5. místě skončili HASIČI Hlína, čtvrtí byli KOMATSU Hlína. Třetí cena jako jediná odcestovala do Trboušan s družstvem 3CH. Druhé místo získali FC NEKOPNEM SI. A ocenění nejvyšší, první místo získalo opět hlínské družstvo KRIŠPÍNI. A také to bylo jediné družstvo, ve kterém hrála mladá dívka. Blahopřejeme všem vítězům a děkujeme za báječnou akci!

Den dětí

V neděli 3.6.2007 odpoledne uspořádal Obecní úřad Hlína a spolek Babinec oslavu Dne dětí pro všechny holky a kluky z Hlíny. Akce se měla konat na hřišti za obecním úřadem, ale protože nám počasí nepřálo, konala se akce na obecním úřadě. Děti nejprve malovaly křídami stonožku dle vlastní fantazie, potom balónem shazovali plastové lahve s vodou. Nechyběla ani soutěž v rychlosti věšení prádla a v lovení mincí špejlemi. Poslední soutěží byla střelba značkovací pistolí na terč s nepřítelem. Každý soutěžící dostal malý dárek, hračku nebo sladkost, připraveno bylo i občerstvení a také oblíbené párky v rohlíku. To, že se akce vydařila, bylo znát na úsměvech spokojených dětí a také na hlavních pořadatelkách Janě Vašulínové a Radce Havlíkové, kterým patří velké poděkování.

Přátelské posezení - rozhledna

V sobotu 26. května 2007 uspořádali obecní zastupitelé malé přátelské posezení na hřišti za obecním úřadem. Posezení s bohatým občerstvením se konalo u příležitosti poděkování ze strany obce Hlína všem občanům, kteří pomáhali při celé organizaci slavnostního otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka. Starosta obce pan Miloš Dostalý všem přítomným ještě jednou poděkoval za jejich usilovnou práci a každý od něj obdržel na památku pamětní list, turistickou známku, pohlednice obce Hlína a také brožuru o rozhlednách na Hlíně. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a během večera se také promítal dokument o slavnostním otevření rozhledny, který natočil pan Rybníček.

Den matek

„ Co je kdo za člověka, se vždycky hned pozná podle toho, jak mluví o své matce, „ řekl kdysi kdosi. Většina lidí, když přijde na svět, má matku. Matky jsou první, kdo se o nás starají. Nikdo to matkám nenařizuje. Dělají to sami od sebe. Z lásky.
I u nás na Hlíně, se již stalo tradicí, že místní děti připraví malé vystoupení pro všechny hlínské ženy - jejich maminky, babičky i tety. V neděli odpoledne 20. května 2007 se pohostinství paní Koudelné zaplnilo ženami, které přivítal starosta obce pan Miloš Dostalý. Po jeho projevu následovalo vystoupení jedenácti dětí, které recitovaly básně, zpívaly písničky a také zahrály na kytaru a elektronické klávesy. Všem ženám pak předaly vlastnoručně malovaná přáníčka z lásky a starosta obce i s dalšími zastupiteli pak rozdávali každé ženě kytičku karafiátů. Nechybělo ani sladké pohoštění.
Maminky mají svátek jen jednou v roce, a když uvážíme, že chovat se k mamince hezky vůbec nic nestojí, že si to taky vlastně zaslouží, a že naši něhu a pozornosti nemusíme soustředit zrovna jen na tuto neděli v květnu. Můžeme si to rozdělit pravidelně na celý rok a určitě se všichni budeme cítit mnohem lépe. Takže si naše maminky na Svátek matek všech těch pozorností ani nepovšimnou, protože na ně budou zvyklé a tento sváteční den pro ně bude jako každý jiný den.

První košt slivovice

V sobotu 24. března 2007 se na Obecním úřadě na Hlíně konal 1. ročník koštu slivovice. Pořadateli akce byl spolek žen Babinec, SDH Hlína a OÚ Hlína.
Do soutěže nakonec občané Hlíny i místní chalupáři přihlásili celkem 19 vzorků. Nejvíce byla zastoupena slivovice, nechyběla ani meruňkovice, kalvádos, ale i další pálenky ze špendlíků a podobně.
 
 
Celou akci krátce před půl osmou večer zahájily pořadatelky paní Jana Vašulínová a Radka Havlíková. Deseti hodnotitelům předložili pravidla koštu:
1.      vzorky jsou anonymní
2.      hodnocení se zapíše do přiložené tabulky
3.      hodnotí se známkami 1,2,3,4,5 (jako ve škole)
4.      vzorek se nemusí vypít (dle vlastního uvážení)
5.      po ochutnání všech vzorků je vyhodnocení
6.      vítěz bude odměněn pohárem koštu slivovice
 
 
A pak už začalo bouřlivé ochutnávání. Radka Havlíková nosila v konvičce postupně všech 19 vzorků pálenek a nalévala všem hodnotitelům mezi nimiž byli muži i ženy nejrůznějšího věku. A ochutnávku s hodnocením prováděli velmi poctivě. Každý vzorek pálenky ohodnotili známkou od jedné do pěti jako ve škole a ještě provedli hodnocení slovní, jaké byla pálenka chuti, vůně a druhu.
 
 
 
 
 
Po zhodnocení všech vzorků si ještě mohli zájemci nechat nalít vzorek, který jim nejlépe chutnal. K hodnocení bylo připravené také dobré občerstvení, klobásky, tlačenka, škvarky a sýr, které si každý mohl zakoupit ve výčepu, kde se také čepovalo pivo a další nápoje.
 
 
 
Pořadatelky akce Radka a Jana následně vybraly všechny hodnotící listiny a začaly se sčítáním všech známek. Návštěvníci akce zatím živě diskutovali o tom, kdo asi bude vítězem a která pálenka komu chutnala.
A už je vše sečteno a na vítězný pohár se dopisuje jméno vítěze. Jana s Radkou ještě chvíli napínají přítomné, ale pak sdělují výsledné pořadí všech 19 vzorků s uvedením jména těch, kteří vzorky dodali.
1. místo DOSTALÝ MARTIN a jeho MERUŇKOVICE r. 2006 – celková známka 1,2
2. místo NESVAČIL RICHARD ml. a jeho SLIVOVICE r. 2005 – známka 1,7
3. místo HAVLÍK Zdeněk a jeho MERUŇKOVICE r. 2006 – známka 1,8
              NESVAČIL Richard ml. a jeho SLIVOVICE r. 2004 – známka 1,8
              VODÁKOVÁ DANA a její SLIVOVICE r. 2000 – známka 1,8
 
Všichni přítomní hodnotící se shodli na tom, že vítězný vzorek meruňkovice Martina Dostalého byl opravdu velmi lahodný, jemný a voňavé chuti, takže si vítěz po právu odnáší první pohár koštu slivovice na Hlíně.
Zajímavé také bylo to, jak hodnotitelé ohodnotili svůj vzorek, který dodali, což se dozvěděli po odtajnění čísel vzorků a uvedení jejich majitelů. Výjimkou nebylo ani to, že někteří svůj vzorek zhodnotili známkou za 4!
Velké poděkování patří organizátorkám akce, paní Janě Vašulínové a Radce Havlíkové a také mládeži z Hlíny a některým dobrovolným hasičům, kteří na akci připravili posezení a také do ranních hodin obsluhovali ve výčepu. Již za rok se můžete těšit na druhý košt slivovice na Hlíně! Takže, máte-li dobrou pálenku, rozhodně z ní něco uchovejte do příští soutěže, třeba právě ta vaše bude vítězná!

 

Masopustní posezení

Masopust je třídenní lidový svátek, který se slavil ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Vyvrcholení masopustu bylo v úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd nebo kobyla, objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst.
Protože tradice přežívají anebo se oprašují, tak i dnes se v době masopustní v některých vesnicích či městech setkáváme s masopustním průvodem, v sálech s masopustním rejem a také v restauracích a hospůdkách s masopustním jídelníčkem.
Tradice oslav masopustu byly kdysi i na Hlíně. V sobotu 17. února 2007 se podobnou akci podařilo skvěle obnovit několika schopným lidem, kteří uspořádali v sále Obecního úřadu na Hlíně „První masopustní posezení“, které bylo především pro děti, ale na své si přišli i dospělí. Ve vyzdobeném sále se sešlo hodně dětí i dospělých, většina dětí v různých maskách. Na parketu tancoval princ i princezny, vodník, zajíc, kočka, medvídek a kačenka, supermani, upíři, klaunové, kovboj a další. Postaráno bylo i o dobré jídlo, místní ženy připravily koblihy, koláče, cukroví i slané pohoštění. Nechybělo i dobré pití a děti dostaly spousty cukrovinek a drobných dárečků. Zábava pokračovala až do pozdních nočních hodin. Za tuto úspěšnou akci patří poděkování spolku žen Babinec, zejména paní Janě Vašulínové a Radce Havlíkové, Sboru dobrovolných hasičů z Hlíny a také dalším lidem, kteří se na této akci podíleli.

Stavba nových záchodků u hasičské zbrojnice

V polovině měsíce června již stavba vypádá takto:

 

 

Pátek 29. června 2007 

Pondělí 16. července 2007

Sobota 21. července 2007

Začátek měsíce srpna a stavba se již blíží zdárně ke konci.

Stavba je již téměř dokončena - foto 11. srpna 2007

 
A je hotovo! Za pár dní celou Hlínu omámí hodové veselí, a naši někteří hasiči a další dobrovolníci, dokončili stavbu veřejných záchodků za hasičkou. Člověk by si mohl říci, že jsou to pouze obyčejné záchody, ale pro naši obec jsou věcí důležitou a v době konání řady společenských akcí, zejména věcí velmi potřebnou. To, že je stavba dokončena, tak jak hasiči slíbili a že je vše provedeno velmi pečlivě a profesionálně, to můžete posoudit sami osobně, při návštěvě našich toalet. Řada našich hasičů a také dobrovolníků strávila desítky hodin při této stavbě a to zadarmo, za což jim všem, jménem zastupitelstva obce Hlína, moc a moc děkujeme.
 
ROK 2006 na Hlíně - AKCE

Obecní úřad Hlína ve spolupráci se spolkem "Babinec" pořádal dne 10.12.2006 první Adventní koncert v kostele Sv. Kunhuty na Hlíně. V předvánočně vyzdobeném kostele se sešli občané Hlíny i řada dalších lidí a  společně vyslechli vánočně laděné písně a koledy, které přijel zazpívat Chrámový dětský sbor z Oslavan pod vedením Jindry Kovandové. Starosta obce Hlíny pan Miloš Dostalý pak všem poděkoval a popřál krásnou dobu adventní a svátky vánoční a také hodně zdraví a pohody v novém roce 2007.  Na závěr projevil přání, aby se adventní koncert stal tradiční a každoroční akcí v době vánoční na Hlíně.

Po koncertě bylo pro všechny zpěváky i hudebníky připraveno občerstvení na obecním úřadě. 

 

 

 

 

První vánoční strom na Hlíně

V době adventní byl před kostelem sv. Kunhuty na Hlíně umístěn první vánoční strom s osvětlením a ozdobami, které vytvořily děti z výtvarného kroužku.

 

Mikulášská besídka

 

Svátkem svatého Mikuláše začíná vánoční období. Dříve se konaly průvody s maskami, později zůstali s Mikulášem pouze čerti a andělé. 

Jako každým rokem, se i letos konala na Hlíně tradiční Mikulášská besídka. V sobotu 9.prosince 2006 se v pohostinství paní Koudelné sešli děti, jejich rodiče i prarodiče a celé tři hodiny strávili při zábavném programu, plném her, soutěží a písniček. Vyvrcholením celé akce byl příchod Mikuláše, anděla a čertů, kteří nadělovali všem hodným dětem sladkosti a adventní kalendáře. 

Akci pořádal Obecní úřad Hlína ve spolupráci se spolkem „Babinec“.

 

Den dětí

 

 

První Drakiáda u Rozhledny Vladimíra Menšíka

Začátkem listopadu 2006 uspořádal obecní úřad a spolek Babinec první drakiádu u rozhledny. Za krásného slunného počasí bylo možno vidět v blízkosti rozhledny spoustu dětí a jejich rodičů a hlavně pestrobarevné draky, zakoupené nebo vlastnoručně vyrobené.  Všechny děti dostaly sladkou odměnu a památeční diplom.

 

 

 

Akce na Hlíně - rok 2010

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies