Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Sbor dobrovolných hasičů na Hlíně

– trocha historie

Sbor dobrovolných hasičů v naší obci, podle kroniky, byl založen v neděli 24. srpna 1924 v hospodě u Nesvačilů. Založili ho a provedli volby: starosta Dostalý Jan, náčelník Bajer Josef, trubač Dostalý Vilém, pokladník Dostalý František a člen Šťastný Jan. Pomocníkem při založení byl i trubač z Dolních Kounic pan Dobeš. Počet zakládajících členů se rozrostl na 35 členů a další rok přibylo 13 členů.

SDH na Hlíně byl založen podle vzoru sborů v okolních obcích a nutnosti uchránit majetek občanů v případě požáru v obci. Jen v roce 1912 shořely v obci čtyři stodoly a oheň trval celý den, protože v obci nebyla pro velké sucho voda na hašení.

V dalších případech požárů na Hlíně a v blízkém okolí nebyly škody naštěstí příliš velké. Zásluhou včasného zásahu jak místních dobrovolných hasičů, tak i profesionálních z Ivančic se předešlo větším škodám na majetku.

V polovině minulého století se konaly v době žní požární hlídky. Na hasičce, tedy požární zbrojnici, měl celonoční službu požárník (tenkrát se neříkalo hasič). Dva občané měli hlídku do jedné po půlnoci, další dva do páté hodiny ranní. Hlídka pro občany byla povinná.

 • 9. prosince 1924 byly schváleny stanovy sboru
 • 18. ledna 1925 byla ustavující valná hromada v hostinci u Nesvačilů a byl zvolen první výbor. Ještě tentýž rok bylo v obci uspořádáno první okrskové cvičení za účasti 120 hostů.
 • 14. března 1926 byla zakoupena ruční stříkačka za 18 280 korun a 25. dubna téhož roku byla vysvěcena.
 • V roce 1927 byla u kostela vybudována podzemní nádrž na vodu, která slouží dodnes.
 • 3. srpna 1930 bylo provedeno slavnostní vložení pamětního kamene do stavby hasičského skladiště.
 • V roce 1931 byl učinil nový sbor první zásah u trati Špíry, kde vyhořelo 1,5 hektaru lesa.
 • 7. června 1931 bylo slavnostně otevřeno hasičské skladiště.
 • V roce 1932 se již SDH aktivně účastnil dvou přespolních požárů, Mlýnu v Dolních Kounicích a autodílny v Ivančicích. Sanitární stráží bylo ošetřeno 84 osob.
 • Na požární zbrojnici byl dluh 26 210 korun, proto SDH každoročně pořádal zábavy, hody, novoroční přání se sbírkami, promítaly se filmy a hrálo se divadlo.
 • V roce 1945 byla zakoupena motorová stříkačka za 31 707 korun a byla vysvěcena 10. srpna 1947.
 • V roce 1950 byla vybudována podzemní nádrž na vodu u silnice na Dolní Kounice a požární nádrž na Paloučkách.
 • V roce 1958 byla pořízena motorová stříkačka z válečného vraku PS 8 na nosítkách (PS 8 přenosná motorová stříkačka, velmi rozšířený typ vyráběný od roku 1964, který se přináší k vodním zdrojům, které jsou těžko dostupné automobilových stříkačkám a cisternám, umísťuje se na požárních automobilech nebo v přívěsu).
 • V roce 1967 bylo zakoupeno za vlastní peníze auto AERO 105 za 5 000 korun.V roce 1972 dostal SDH auto Tatra 805, které bylo pro velmi špatný technický stav vyměněno za Tatru 805 valník v roce 1977.
 • V letech 1973-1974 proběhnula přístavba požární zbrojnice za 20 000 korun.
 • V roce 2001 zakoupil obecní úřad pro SDH auto Avia za 50 000 korun, které po opravách slouží členům sboru k dopravě na soutěže hasičů.
 • V roce 2004 celá obec oslavila 80. výročí založení SDH na Hlíně
 • V roce 2006 byl pořízen a vysvěcen nový hasičský agregát po 59 letech.

 

SDH přečkal jako jediná organizace v obci různé politické změny a v období již 83 let se podílí na činnosti naší obce. Vedle zajištění požární ochrany a prevence proti požárům, zajišťovali členové sboru pořádání hodů, ostatkových zábav, brigád v obci, pořádání zájezdů pro děti, pracovali s mládeží a připravovali akce pro děti.

I přes dnešní uspěchanou dobu členové sboru dobrovolných hasičů na Hlíně vyvíjí nadále aktivně svoji činnost na soutěžích, brigádách na vybavení a údržbě techniky i budovy hasičky a také každoročně na přípravě hodů a divadla. Za podpory obecního úřadu se daří udržet sbor, který v současné době má 54 členů, jeho zásahovou jednotku a požární techniku na provozní úrovni.

 

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies