Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

KRONIKA hasičů na Hlíně – vybíráme z kroniky

Kronika Československého svazu požární ochrany na Hlíně založená dne 10.2.1984

Kronikář – Vilém Neužil

Zakládající členové z roku 1924 – celkem 35 členů:

 1. Bajer Josef - náčelník
 2. Dostalý František – pokladník, trubač
 3. Vilém Dostalý - trubač
 4. Bořil Josef
 5. Cepek Antonín - místopředseda
 6. Čech Antonín
 7. Čech Matěj
 8. Dočekal František – vzdělavatel, jednatel
 9. Dostalý Jan - starosta
 10. Dostál Antonín
 11. Dostál Jan
 12. Dostál Jindřich
 13. Fiala Ferdinand
 14. Hledík Tomáš
 15. Kratochvíl František
 16. Martínek Jan
 17. Martínek Karel
 18. Nosek Karel
 19. Nesvačil Hugo – dozorčí výbor
 20. Nesvačil Josef
 21. Podracký Matěj
 22. Průša Vilém – dozorčí výbor
 23. Podracký Karel
 24. Ondráček František
 25. Rapouch Valentin
 26. Sládek Ignác
 27. Šťastný Cyril
 28. Šťastný Jan - zbrojíř
 29. Šťastný František
 30. Šťastný Matěj
 31. Šroma Adolf
 32. Vašulín Jaroslav – 2. podnáčelník
 33. Vašulín Ondřej
 34. Vaňura Josef
 35. Vaňura František

V následujícím roce 1925 přistoupilo so sboru hasičů dalších 13 členů:

 1. Duda Karel
 2. Podracký František
 3. Průša Emanuel
 4. Sládek Rudolf
 5. Vašulín Ondřej
 6. Vašulín Jan
 7. Vašulín Václav
 8. Ferda Josef
 9. Hlavoň Václav
 10. Nosek Cyril
 11. Sládek Bohumil
 12. Tolar Augustin
 13. Ondráček Čeněk

Po 40. letech trvání sboru dobrovolných hasičů – SPO, zůstalo na živu ze zakládajících 35 členů pouze 6 členů.

Oslavy – výročí:

 • Oslava 25. výročí založení SPO na Hlíně na orelském hřišti v dnešních prostorách býv. JZD mezi č.p. 1 a 2 – 10.7.1949
 • Slavnostní otevření vlastního požárního skladiště u kostela 7.6.1931
 • Oslava 40. výročí založení SPO na hřišti za Jednotou dne 12.7.1964
 • Oslava 45. výročí SPO – v místním pohostinství 12.1.1969
 • Oslava 50. výročí založení SPO – před požární zbrojnicí – 11.8.1974
 • Oslava 55. výročí založení SPO v rámci oslav okrsková soutěž požárních družstev 7.6.1979

A jak to všechno bylo? Ze vzpomínek pana Viléma Dostalého – o tom, jak se na Hlíně založil hasičský sbor:

Dostalý Jan, kapelník, setkal se v Dolních Kounicích se svým kamarádem a muzikantem Dobešem. Jako dobří muzikanti si spolu zahráli a zazpívali a hovořili spolu o událostech na Hlíně. Dobeš jako hasič zavzpomínal: „Na Hlíně jste vzdáleni od světa, nemáte tam hasiče ani vodu!“ Dobeš jako hasič dokazoval svému spoluhráči Vilémovi, že by se měl na Hlíně založit „hasič“. Vilém mu přisvědčil, že je pro založení. Vilém dal si načepovat do džbánku pivo, podal jej Dobšovi, který jej předal Dostalýmu Janovi, kapelníkovi s dodatkem: „Na zdraví založení hasičů na Hlíně!“ Kapelník Dostalý s návrhem souhlasil a rovněž tázaný syn Frantík Dostalý byl pro založení. Dobeš s uspokojením kvitoval: „Tak už jsme tři!“ Po cestě domů se tito tři domluvili, že v neděli 24. srpna 1924 ve 3 hodiny to založíme. Obecní hlásný Ondráček Vincek bubnoval (bez papíru, neuměl číst): „Dnes odpoledne ve tři hodiny všeci k Nesvačilům, bude se zakládat hasič!“ Bum, bum, bum!

ROK 1982

 • Naše organizace má 48 členů, z tohoto počtu 2 ženy.
 • Členové provedli prohlídky protipožární preventivní ve všech budovách ve vesnici.
 • Účast na cvičení v Padochově.
 • SPO provedl ostatkovou zábavu, dětskou maškarní merendu, ples v hospodě s tombolou, hody, babské hody, podíleli se na přípravě divadla, které se pro nepřízeň počasí nekonalo.
 • Dále uskutečnili zájezd pro děti na hrad Pernštejn a do ZOO v Brně a na brněnskou přehradu, zájezd na vinobraní do Mikulova.

ROK 1983

 • 48 členů
 • Nacvičení požárního útoku a štafety na soutěž v Ivančicích, Dolních Kounicích
 • Vypuštění a vyčistění nedržena na Paloučkách, oprava dna a hráze.
 • Byl ustanoven pionýrský oddíl mladých požárníků na Hlíně
 • Uspořádali ostatkovou zábavu, maškarní dětský ples, hody, divadlo. Z kulturního dění v obci hasiči získávají peníze, kterými pak hradí zájezdy pro děti a dospělé. V tomto roce uspořádali zájezd do Jaroměřic a do Vranova nad Dyjí a také na Mikulovské vinobraní.

ROK 1984

 • 46 členů, z tohoto počtu pracuje aktivně jen 20 členů
 • Při preventivních prohlídkách protipožárních byly zjištěny 4 závady
 • Účast na soutěži v Ivančicích (3. místo), slavnost 80. výročí založení PS v Padochově s ukázkou požárního útoku (3. místo).
 • Hasiči soutěží se stříkačkou PS 8, avšak velká část ostatních sborů již soutěží se stříkačkou PS 12, která je mnohem výkonnější.
 • Voda pro případ hašení je ve třech nádržích. Největší je na Paloučkách, druhá je u silnice na Kozí horky (nepropouští vodu a je ve výborném stavu), třetí je u požární zbrojnice a neustále vodu propouští a ta musí být doplňována.
 • Hadice jsou ve velmi špatném stavu, jsou ještě konopné.
 • Provádění oprav na požární zbrojnici (okna, fasáda).
 • 60. výročí založení SPO – oslava, soutěže dětských požárních družstev i dospělých
 • Zájezd pro děti do Moravského krasu.

ROK 1985

 • 45 členů
 • Cvičení hasičů v Oslavanech a na Kratochvílce
 • Volba nového výboru a členů: předseda Jan Vašulín, místopředseda Jiří Vaňura, velitel Robert Duda.

ROK 1986

 • Hasiči zasahovali při požáru krmných směsí v míchárně v Hrušovanech u Brna a také likvidovali požár ve stáních lesích na Hlíně, pomáhali odčerpat vodu ze zatopených sklepů při silném dešti.
 • Mladí požárníci – branná soutěž pro děti a závody na bobech, účast na branné hře Plamen v M. Bránicích.
 • Akce: oslava MDŽ, maškarní ples, hody.

ROK 1987

 • 47 členů z toho 5 žen
 • Věkové složení členů: do 18 let - 0 členů, od 19 do 30 let – 12 členů, od 31 do 45 let – 5 členů, od 46 do 60 let – 20 členů, nad 61 let – 5 členů.
 • Shořel stoh slámy za Paloučkami, kdy toto zapříčinily děti. Škoda 14 000,- Kčs. Zásah vodou ze strany hasičů z Hlíny byl bezpředmětný pro velkou vzdálenost od zdroje vody – 220 m a velký výškový rozdíl 30m. Od hašení bylo nakonec upuštěno, i když přijeli hasiči z Padochova a z Neslovic, protože stoh byl již ohněm zachvácen celý.
 • Zájezd do ZOO Lešná, a do Slušovic.
 • Akce: maškarní merenda, čistění Palouček – nádrže, brigáda na pomoc lesům, statková zábava, hody.

ROK 1988

 • 54 členů
 • Začátkem roku byla do organizace přidělena stříkačka PS 12, jedná se o starší stříkačku z Koválovic. Účast na soutěžích v D. Kounicích a v Ivančicích
 • Akce hasičů: ostatková zábava, maškarní merenda pro děti, hody, zájezd do divadla, do Lednice a na Pálavu.:

Pro své stáří a nemoc ukončil v roce 1992 svoji činnost kronikář pan Vilém Neužil. Léta 1989 -1991 byly dopisována zpětně dalším kronikářem panem Vladimírem Šnyrchem.

ROK 1989

 • 40 členů
 • Kontrola komínů 95 budov a 5 provozoven na Hlíně v rámci prevence
 • Soutěže v Oslavanech a v Ořechově.
 • Akce: ostatková zábava, maškarní merenda pro děti.
 • Malý zájem občanů o pořádané zájezdy, proto se také žádné nekonaly.

ROK 1990

 • 40 členů
 • Akce: hody

ROK 1991

 • Nový výbor: starosta Jan Vašulín, náměstek starosty Jiří Vaňura, velitel Robert Duda.
 • Akce: hody, oprava stříkačky, úklid na hasičce, preventivní prohlídky.

ROK 1992

 • 40 členů, z tohoto počtu se na akcích podílí jen 9-15 členů
 • Starosta – Koudelný Rostislav, náměstek starosty – Jan Vašulín, velitel – Jaromír Kocáb.
 • Soutěže – na Hlíně, na Kratochvílce.
 • Akce: zájezd na výstavu Flóra Olomouc, hody.

ROK 1993

 • Akce: ostatková zábava, oprava hasičky
 • Hašení lesa společnosti Madrev nad studánkou u cesty na Silůvky.
 • Soutěže: v Pršticích (4. místo)

ROK 1994

 • Přípravy na oslavu 70. výročí SDH Hlína – úpravy před hasičkou, stavba pódia apod.
 • 17.9. – den oslav – slavnostní průvod obcí s dechovou hudbou, nástup u hasičky, vyznamenání dlouholetých členů, předání pamětních vlaječek, hasičská soutěž, ukázka hašení koňskou stříkačkou (Neslovice), taneční zábava u hasičky.

ROK 1995

 • Nový výbor: starosta R. Koudelný, velitel J. Kocáb.
 • Akce: ostatková zábava, babské hody, mikulášskou pro děti a večerní zábava pro dospělé.
 • Soutěže: v Zastávce (1. místo), v Rosicích, na Hlíně (3. místo)
 • Oprava historické stříkačky, která byla bez provozu dlouhá léta u Vašulínů ve stodole.

ROK 1996

 • Soutěže: v Ořechově, na Hlíně (3.místo)
 • Akce: hody, ostatková zábava, divadlo.

ROK 1997

 • Starosta hasičů – Richard Nesvačil
 • Dne 1.7. se založilo i družstvo žen, které se s úspěchem zúčastňovalo soutěží.. Dozor nad tréninky a doprovody na soutěže převzal Zdeněk Krupica.
 • Účast na 7 soutěžích (Ivančice – 2. místo, Hlína – 2.místo, družstvo žen 1.místo v soutěži v Ořechově, Mělčany – ženy 3.místo, Omice, 1.místo)
 • Akce: Babské hody

ROK 1998

 • Dobré výsledky na soutěžích díky trenérovi Zdeňkovi Krupicovi
 • Soutěže: 1. místo ženy v M. Bránicích, Ivančice 1. a 2. místo, D. Kounice – 2. místo ženy, Ořechov – 2.místo ženy
 • Akce: divadlo, hody

ROK 1999

 • Akce: zájezd na jarní výstavu Flora Olomouc, divadlo, (hrálo se kromě Hlíny i v D. Kounicích a na Kratochvílce), hody
 • Soutěže: 1. místo Ivančice, Hlína – 1. místo ženy, 2. místo muži, Prštice, 3. místo muži

V roce 2000 ukončil svoji činnost kronikář Vladimír Šnyrch, ročníky 2000 – 2002 jsou proto dopisovány zpětně. Nově zvolenou kronikářkou je paní Milana Pulgretová.

ROK 2000

 • Nesoutěžilo se, neboť se družstvo nedokázalo domluvit na účasti na závodech
 • Akce: zájezd do Mikulova do sklípku
 • Bylo prodáno staré hasičské vozidlo za 10 000,- Kč. Hasiči se zatím nemají jak dopravovat na soutěže.

ROK 2001

 • Bylo zakoupeno hasičské auto za 50 000,- Kč.
 • Oprava mašiny PS 12
 • Akce: divadlo, hody, úpravy v prvním podlaží hasičské zbrojnice

ROK 2002

 • Přijetí nových členů do SDH (4)
 • Akce: divadlo, oprava PS 12, vozidla Avia, zakoupení nových hadic
 • V prosinci měl v Českém rozhlase Brno rozhovor starosta hasičů Richard Nesvačil, který hovořil o činnosti hasičů na Hlíně.

ROK 2003

 • Úklid na hasičce, zakoupení fošen na lavice, úpravy vozidla Avie
 • Akce: mladé hody, divadlo, hody, soutěže hasičů, dětský den .

ROK 2004

 • 7.2. v 19.15 hod vypukl požár na kopci naproti transformátoru. Hašení se účastnilo 16 členů sboru a do příjezdu profesionálních hasičů byl požár uhašen.
 • Oprava nádrže na Paloučkách.
 • Účast na závodech v Ivančicích v Omicích.
 • Zakoupení třech sad zahradních stolů a laviček
 • Akce: 6.6. se uskutečnila oslava 80. výročí založení SDH Hlína (předání medailí, závody hasičů, zábava, špatné počasí), divadlo, hody, rozlučková akce konec prázdnin pro děti, zájezd do termálních lázní v Laa.
 • 9.9. požár za drůbežárnou – byl uhašen vlastními hlínskými hasiči
 • Zbudována vodovodní přípojka pro hasičku a také nová kuchyňská linka
 • Nový výbor hasičů Hlína: starosta Richard Nesvačil, náměstek starosty Zdeněk Havlík a Aleš Musil, velitel Jaromír Kocáb.

ROK 2005

 • Další práce na hasičce – interiér
 • Zakoupen hasičský zásahový oblek
 • Akce: divadlo, hody, ukončení prázdnin pro děti, čistění nádrže na Paloučkách, rekonstrukce nohejbalového hřiště, odklizení spadlých stromů v obci
 • Soutěže: Ivančice(1.místo,Němčice-3.místo)

ROK 2006

 • Pomoc při stavění protipovodňových zátaras v Ivančicích
 • Akce: divadlo, turnaj v nohejbale (Hlína 1.místo), hody
 • Nákup nové mašiny PS 15 za 99 900,- Kč a závodního koše.
 • Malý zájem z řad mladých o soutěžení.

ROK 2007

 • Akce: spoluúčast na maškarní akci pro děti (občerstvení) a na prvním koštu slivovice na Hlíně, pomoc při akci Slavnostní otevření rozhledny na Hlíně (20 členů), nohejbalový turnaj, hody, ukončení prázdnin – akce pro děti,
 • Stavba WC s příslušenstvím za hasičkou – zahájena 14.4. a ukončena na začátku srpna. Většinu prací zde provedli někteří hasiči sami a bez nároku na odměnu.
 • Nákup nové savice a nových závodních přileb
 • Soutěže: s rakouskými hasiči akce v Ivančicích, závody v Omicích, Jezeřanech, Říčanech, Němčicích, na Hlíně (3. a 5. místo), Nových Bránicích, Mělčanech a Dolních Kounicích
Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies