Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Spolek žen BABINEC 

kdo jsme a co děláme … 

Spolek žen z Hlíny „Babinec“ funguje od roku 2004, zakladatelkou spolku je paní Jana Vašulínová. Babinec se pravidelně schází každý první pátek v měsíci, případně dle potřeby a zájmu. Místem setkávání je budova bývalé školy na Hlíně.

Na jaře roku 2011 převzala organizování akcí B abince od paní Jany Vašulínové paní Marie Čechová.

Kontaktní telefon: Marie Čechová  723 479 046 

Babinec každý rok pravidelně pořádá některé tradiční akce, mnohé ve spolupráci s Obecním úřadem Hlína a se Sborem dobrovolných hasičů Hlína a s Ochotnickým spolkem při SDH Hlína. Za zmínku stojí Dětské dny na Hlíně, Drakiáda u rozhledny, Adventní koncert v místním kostele, Vánoční zpívání na Štědrý večer u kostela, Pochod Andělů s nadílkou od Mikuláše pro děti, Den matek, Košt slivovice, Maškarní rej a další.

Ženy z Babince jsou velmi pracovité a nápadité. Pravidelně se scházejí a tvoří adventní, velikonoční a podzimní vazby a dekorace, které pak ozdobí nejen slavnostní stoly, dveře a okna u nich doma, ale udělají i příjemnou atmosféru jako výzdoba na obecním úřadě a v prostorách obecní knihovny.

Kromě tvořivé činnosti jsou i skvělými kuchařkami a podílely se na přípravách občerstvení například pro slavnostní otevření rozhledny, pro pohoštění Dětského chrámového sboru z Oslavan a také často připraví něco sladkého a dobrého na pravidelné akce Babince.

Z dalších akcí stojí za zmínku jejich charitativní činnost jako bylo šití panenek pro UNICEF, šití polštářků pro dětskou onkologii, pletení obvazů pro malomocné a účast na humanitární sbírce pro OS Diakonie Broumov.

Kromě toho se učí a zdokonalují v mnoha kreativních technikách jako je například drátkování šperků, ozdob a drátování nádob, keramická mozaika, ubrousková technika, vizovické ozdobné pečivo a mnohé další.

BABINEC v roce 2007 

V první polovině roku 2007 uspořádaly ženy z Babince několik tradičních akcí jako velikonoční vazby a tvorby velikonočních ubrusů, keramická mozaika, ale i nové akce jako Masopustní posezení a První košt slivovice na Hlíně. Ale hlavně se podílely aktivně na přípravě a samotném průběhu slavnostního otevření rozhledny na Hlíně. Připravily tradiční hlínské buchty a pomáhaly během příprav. V den slavnostního otevření pak prodávaly suvenýry, občerstvení, obsluhovaly hosty a pomohly s úklidem. Přes letní prázdniny se Babinec nescházel, odpočíval a užíval si sluníčka.

Po prázdninách ženy vytvořily podzimní vazby a dekorace, začaly šít polštářky pro děti do nemocnic a také před Vánocemi dělaly adventní vazby a ozdoby. Opět připravily pohoštění pro dětský sbor, který hrál a zpíval při adventním koncertě na Hlíně v kostele, podílely se na drakiádě, vánočním zpívání a připravily novou akci Pochod andělů s mikulášskou nadílkou.

BABINEC v roce 2008 

V únoru se Babinec učil pod vedením odbornice drátkovat šperky. A jejich výtvory byly opravdu nádherné! V březnu 2008 pak budou tvořit velikonoční  a jarní vazby a dekorace a pro velký úspěch se uskuteční druhý kurz drátkování šperků.

A heslo bab z Babince: „Čím více bab, tím lepší Babinec!“

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies