Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

ROK 1991

 

 • Mírné počasí, málo sněhu, nařízeno šetření s vodou.
 • Málo akcí a málo spolkové činnosti, konaly se pouze hody.
 • Kronikářem obce se stává ALOIS FIALA.
 • Z činnosti obecního zastupitelstva: dvě veřejná zasedání, pracovní schůzky každých 14 dní.
 • Zbudování bezprašného prostředí před obchodem Jednota, nová čekárna a nástupiště.
 • Počet obyvatel je 252, z toho do 14 let je 37 dětí.

 

ROKY 1992 – 1993

 

 • Velmi suché počasí a průměrná úroda.
 • JZD již není, ale na Hlíně vzniká společně s Neslovicemi zemědělská společnost KLAS s.r.o.
 • Státní lesy a hájenku Špidleny převzal původní majitel pan Uhlíř, který všechen majetek prodal kupci rakouské národnosti.
 • Akce: Ostatková, Kateřinská, Mikulášská a Silvestrovská zábava, hody a na Štěpána se konal 1. ročník degustace vín vypěstovaných na Hlíně.

 

ROK 1994

 

 • Opraven kříž na hřbitově, upravení prostoru pro skládku na pastviskách, úprava prostor u hasičky a kostela (chodník přes Kopeček, asfaltový povrch), zahájena výstavba bezprašné vozovky v části Přelíska.
 • Akce: Ostatková zábava, Den dětí, 70. výročí založení hasičské jednotky na Hlíně, 200. výročí výstavby kostela na Hlíně, Mikulášská zábava, degustace vín vyrobených na Hlíně na Štěpána. Z nezájmu mládeže se hody nekonaly.
 • Otevřena stolařská dílna v bývalé stodole v č.p. 27.
 • Volby do obecního zastupitelstva: 10 kandidátů. Starostou se stává Vladislav Vašulín, místostarostou je Milan Hošek.

 

ROK 1995

 

 • Více srážek do konce června, pak sucho. Hodně se urodilo obilovin.
 • Akce: Ostatková zábava, mikulášská pro děti, degustace vín na Štěpána, hasičské cvičení na Hlíně s večerní taneční zábavou před hasičkou. Tradiční hody se opět nekonaly, ale v srpnu uspořádaly ženy a dívky Babské hody.

 

ROK 1996

 

 • Mírná zima, nadprůměrná sklizeň brambor.
 • Akce: maškarní merenda a ostatková zábava, pálení čarodějnic na kopci. Hody se letos konaly, ale pro velmi deštivé počasí v neděli, kdy stárci a muzikanti chodí od domu k domu a zvou na hody, museli muzikanty po vesnici vozit v autě Avia. Dále byla opět soutěž hasičů na Hlíně, mikulášská pro děti a taneční zábava pro dospělé. Nechyběla ani degustace vín vypěstovaných na Hlíně a v okolí na Štěpána.
 • Byla také po 25 letech obnovena tradice ochotnického divadla na Hlíně v přírodě. 13.7. se sehrálo v lese U divadla představení s názvem „Na tý louce zelený“ s návštěvností 367 dospělých a 83 dětských diváků.
 • Parlamentní volby – ze 186 zapsaných voličů na Hlíně se dostavilo v volbám 154.
 • V pátek 6.9. byl na Hlíně vykraden kostel (4 svícny a dvě sošky andělů) a to vypáčením zámku u hlavního vchodu.

 

 

ROK 1997

 

 • Mírná zima, v červenci bylo deštivo (Moravu a jiná místa v republice postihly záplavy, stoletá voda), ale u nás bylo kupodivu málo deště a sucho a nedostatek vody.
 • V srpnu se konaly Babské hody a také soutěž hasičů.
 • Byla dokončena hrubá stavby obecního úřadu a zastřešení.

 

ROK 1998

 

 • Opět mírná zima a sucho.
 • V obci proběhnula sbírka na nový zvon pro kostel, kdy bylo vybráno 33 350,- Kč, obecní úřad daroval 10 000,- , majitel ze Špiclem daroval 20 000,- Kč.
 • Konalo se divadlo v přírodě, představení „Co Čech, to muzikant“ s návštěvností 380 lidí.
 • 20. 6. bylo vysvěcení nového zvonu pro kostel vážícího 219 kg, který je zasvěcen Panně Marii Matce církve.
 • Parlamentní volby a volby do obecního zastupitelstva, kde kandidovalo 11 lidí ze dvou sdružení. K volbě do OZ se dostavilo 120 voličů ze 198 zapsaných tj. 64%. Starostou byl zvolen pan Jozef Sliacky a místostarosta Vladislav Vašulín.
 • Po ANTONÍNU FIALOVI píše kroniku pan JAROSLAV VAŠULÍN.
 • Obec má 232 občanů

 

ROK 1999

 

 • Obecní knihovna umístěna v hasičské zbrojnici zahájila od dubna provoz.
 • Divadelní kroužek sehrál v přírodním prostředí operetku s názvem „U Svatého Antoníčka“.
 • Konaly se hody, soutěž požárních družstev, mikulášská pro děti.
 • Pokračuje dostavba obecního úřadu.
 • Byl zřízen obchod – smíšené zboží u Hošků.
 • V obci je 231 obyvatel.

 

ROK 2000

 

 • Obecní zastupitelstvo uspořádalo v obci anketu s názvem: O co je v obci největší zájem? Anketní lístky dostalo 92 domácností. Dle výsledků byl největší zájem o zavedení plynu (85 domácností), pak pitná voda – vodovod (80 domácností) a kabelová TV (34 domácností). Obecní zastupitelstvo rozhodnulo, že prioritou bude kvalitní pitná voda, zbudování vodovodu.
 • Na toku říčky Šatavy zbudovala firma Madrev vodní nádrž – rybník – zatopená plocha je 3347m2 (délka rybníku je 90m, 35 m šířka, hloubka u hráze je 2,8 m, je zde násada ryb a zakázáno koupání)
 • Bylo zahájeno řízení ve věci zavedení vodovodu mezi firmou AQUA PROCON s.r.o. a obcí Hlína na projektovou dokumentaci na přívodní a výtlační řád a rozvodnou síť v obci v celkové délce 6,5 km. Voda ve vodovodu má být z prameniště Moravské Bránice a byla schválena čerpací automatická stanice ve vodojemu v Neolovicích.
 • Také bylo zbudováno za obecním úřadem hříště a pískoviště s houpačkou.
 • Obecní zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo zaplacení a zbudování zesílené dimenze potrubí na rozvod plynu v místě bývalých vojenských kasáren v katastru obce Neslovice, aby mohla být obec v budoucnu plynofikována.
 • Dokončení stavby nového obecního úřadu
 • Hody se nekonaly
 • V obci žije 227 obyvatel

 

ROK 2001

 

 • Slavnostní otevření nově postaveného obecního úřadu (celková zastavěná plocha činí 124 m2, dvě kanceláře, sociální zařízení, vstupní chodba, zasedací místnost, skladové místnosti a kuchyňka). Náklady včetně vybavení činily 1 800 000,- Kč. Projektová dokumentace počítala i s možnou přístavbou sálu o celkové ploše 260 m2.
 • Výměna dveří u kostela poškozených při loupeži v roce 1996. (dřevo darovala společnost Madrev, 5 000,- obecní úřad, zbytek se vybral od věřících v obci)
 • OZ se rozhodnulo pros tavbu nové rozhledny na Hlíně,
 • 27.5. se konal slavnostní poklep základního kamene nové rozhledny
 • Akce: maškarní merenda pro děti, hody, mikulášská besídka.
 • Oprava nádrže na Paloučkách
 • Ukončenou soudní řízení o objekt budovy bývalé obecní školy na Hlíně, kdy soud rozhodnul, že škola náleží opět do majetku obce Hlína.
 • Obec zakoupila vozidlo zn. Avia pro hasiče.
 • Divadelníci sehráli představení s názvem „Slovácká princezna“, které přijelo shlédnout 600 diváků. Současně se konala sbírka pro stavbu nové rozhledny, která vynesla 5 000,- Kč.

 

 

ROK 2002

 

 • Postavena byla nová hřbitovní zeď.
 • Obchod Jednota byla zrušen pro nerentabilnost.
 • Voleb do obecního zastupitelstva se zúčastnilo ze 196 zapsaných 152 občanů. Ze 14 kandidátů byl za starostu zvolen pan Miloš Dostalý a místostarostou byl zvolen pan Vladislav Vašulín.
 • Akce: maškarní zábava pro děti, mikulášská pro děti, oslava dne matek, oslava konce prázdnin pro děti, hody se nekonaly, jen zábava před hasičkou, divadelní představení s názvem Uličnice.
 • Uskutečnil se první pochod na místo budoucí rozhledny na Hlíně s účastí asi 150 lidí, s programem a s účastí významných hostů. Byla zde i výsuvná plošina, která zájemce vyzdvihnula do výše, ve které by se měl nacházet vyhlídkový ochoz rozhledny, aby se podívali, co zbude z budoucí rozhledny vidět. Na místě se konal i prodej pohlednic, kterými se přispívalo na stavbu rozhledny.

 

ROK 2003

 

 • Nová střecha na zakrestii kostela
 • Všeobecné referendum o vstupu ČR do EU: zapsáno 197 voličů, účast 108 voličů, z toho pro vstup bylo 83 a 21 proti, 4 lístky byly neplatné.
 • V červnu došlo ke vloupání na obecní úřad se škodou 45 000,- Kč, za měsíc došlo na stejném místě k dalšímu vloupání stejným způsobem se škodou 145 000,- Kč. Budova byla bez elektronického zabezpečení.
 • Starosta a místostarosta obce se v Praze účastnili slavnostního převzetí dekretu o znaku obce a praporu obce v sídle parlamentu ČR.
 • Akce: hasičská soutěž, disko pro děti a mládež, Mladé hody pořádané hasiči, den matek oslava, den dětí oslava s opékáním špekáčků, hody, divadelní představení „Nezapřeš nikdy ženy své, anebo 11. přikázání“.
 • Suchý a velmi teplý rok
 • Na Štěpána hořela suchá tráva kolem transformátorů, místní hasiči toto uhasili, uplácali lopatami.
 • V září proběhnulo druhé setkání u budoucí rozhledny, přišlo asi 50 lidí.
 • Vzniká Mikroregion Ivančicko, kterého je obec Hlína součástí
 • V říjnu byla zahájena výstavba vodovodu. Začala výkopem a položením hlavního potrubí od Nezloviv, do konce roku bylo potrubí položeno až k obchodu u Hošků.

 

ROK 2004

 

 • Volby do Evropského parlamentu, volilo 66 lidí z 190 zapsaných voličů. Také byly volby do Senátu a do krajských zastupitelstev.
 • Akce: Oslava 80. výročí založení SDH na Hlíně (průvod vozidel a hasičů obcí, projev, soutěž družstev), divadelní představení „Divá Bára“, hody
 • Oprava nádrže Paloučka – vybetonování nádrže
 • Ukončena kolaudace rozvodu vody po obci. V září zahájila vodárenská společnost připojování domovních přípojek
 • V září proběhnulo třetí setkání u budoucí rozhledny.
 • Vzniká sběrný dvůr tříděného odpadu ve dvoře za budovou obecní školy. Občané zde mohou 2x týdně odevzdávat tříděný odpad (papír, hadry, železo apod.)
 • Na hasičce se opravila střecha.
 • Došlo k požáru objektu drůbežárny. Místní hasiči toto uhasili již za použití vody z nového vodovodu.
 • Zahájena oprava budovy obecní školy.
 • Drůbežárna ukončila svůj provoz.
 • Obec má 228 trvale žijících osob.

 

ROK 2005

 

 • V dražbě byl prodán bývalý obchod Jednota. Koupil jej občan Hlíny.
 • Před OÚ bylo zřízeno dětské hřiště – kládová houpačka, skluzavka a dvě klasické houpačky.
 • 16.5. byla zahájena výstavba rozhledny. Byla vyhloubena jáma, provedeno vybetonování.
 • Divadelní skolek sehrál hru s názvem „Na letním bytě aneb jak chudá holka ke štěstí přišla“.
 • 238 trvale žijících osob

 

ROK 2006

 

 • Zima velmi bohatá na sníh, napadnul již 20.11. a vydržel celou zimu.
 • Akce: pálení čarodějnic, oslava dne matek, dne dětí, nohejbalový turnaj, hody, divadelní představení „Slečna Ťu Ťu Ťu, mikulášská pro děti, první adventní koncert v kostele na Hlíně a první obecní vánoční strom u kostela s osvětlením.
 • 24.8. byla za pomoci těžké techniky postavena rozhledna za účasti lidí i médií. Tři části rozhledny byly postupně upevněny na betonový podstavec.
 • Rekonstrukce budovy obecní školy – za 300 000,- Kč – opraveny dvě místnosti, zbudováno sociální zařízení. Budova je využívána jako místní obecní knihovna a také pro zájmovou a tvořivou činnost jako je spolek žen Babinec a výtvarný kroužek pro děti a mládež.
 • Spolek žen Babinec obdržel děkovný dopis od ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně – za dárky, které vlastnoručně zhotovily ženy z Babince a předaly je nemocným dětem zde hospitalizovaným.
 • Volby do Poslanecké sněmovny ČR, účast v obci na 79,9%, dále volby do obecního zastupitelstva – zapsaných voličů bylo 191, přišlo hlasovat 151. vybírali ze 13 kandidátů. Zvoleným starostou se stal pan Miloš Dostalý, místostarostou je Ing. Miroslav Pacholík. Při volbě nového starosty byl oceněn za dlouhodobou činnost pro obec bývalý starosta pan Vladislav Vašulín.
 • Zbudovala se bezprašná cesta do zajíčka.
 • V září proběhnulo páté, již poslední setkání u nové, již stojící rozhledny s účastí 100 lidí. Slavnostní otevření rozhledny bylo naplánováno na 29.4.2007.
 • Obec má 234 obyvatel.

 

ROK 2007

 

 • masopustní posezení – OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě masopustní posezení pro děti i dospělé s ochutnávkou tradičních masopustních koblihů a cukroví.
 • V březnu obec zadala do opravy kříž u kostela. Po celkové opravě byl kříž vrácen na své místo v červenci 2007.
 • košt slivovice a dalších ovocných pálenek na Hlíně – OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě košt ovocných pálenek. Soutěžilo celkem 19 vzorků pálenek.
 • Na konci března proběhnula kolaudace Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně.
 • Na žádost OÚ provedl SDH Hlína a další dobrovolníci čistění nádrže na Paloučkách.
 • 29. 4.2007 - slavnostní otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně s celodenním programem, ohňostrojem a obrovskou návštěvností. Akci zabezpečovala obec sama, pomáhali zde občané Hlíny. 
 • SDH Hlína zahájil stavbu WC za místní hasičkou, stavbu ukončila v srpnu 2007. Nové WC poprvé sloužilo v době hodů.
 • Den matek na Hlíně - oslava v místním pohostinství pro všechny ženy - matky z Hlíny
 • V květnu se konalo přátelské posezení pro všechny občany Hlíny, kteří se podíleli na slavnostním otevření rozhledny - pořádal OÚ
 • Den dětí na Hlíně - akci pořádal Babinec ve spolupráci s SDH a  OÚ
 • Soutěž požárních družstev na Hlíně.
 • V červenci sehrál spolek ochotníků z Hlíny při SDH divadelní představení s názvem „Na tý louce zelený“ v lesním prostředí, opakování proběhnulo v srpnu. V srpnu také odehráli toto představení v letním kině v Židlochovicích.
 • 5. 8. 2007 – Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně přivítala desetitisícového návštěvníka. Stala se jí paní Tomášková z Litomyšle.
 • SDH Hlína ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádali na Hlíně 2. ročník nohejbalového turnaje. Zúčastnilo se 10 družstev. Hlínští nohejbalisté vybojovali třetí a první místo.
 • 19. - 21.8.2007 - tradiční Rozmarýnové hody na Hlíně
 • SDH ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádal přátelské posezení pro děti na ukončení prázdnin, pro členy SDH a pro všechny, kdo pomáhali s přípravou hodů.
 • II. hlínská drakiáda u rozhledny
 •  V prosinci se konala nová akce s názvem Andělé na Hlíně. Obcí prošel průvod andělů – dětí i dospělých s lucerničkami. Poté Mikuláš naděloval dětem dárečky v budově obecní školy.
 • Tradiční adventní koncert v kostele Sv. Kunhuty – hraje a zpívá Dětský chrámový sbor z Oslavan
 •  Vánoční zpívání u kostela na Hlíně na Štědrý den odpoledne.
 • Do konce roku navštívilo naši rozhlednu celkem 15 700 návštěvníků.

 

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies