Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

KAM S ODPADEM V NAŠÍ OBCI?

Domovní odpad je pravidelně odvážen vždy jednou za 14 dní a to ve čtvrtek. Vyváženy jsou popelnice a také jsou odvezeny i pytle s odpadem (speciální pytle na odpad, řádně zavázané, které lze zakoupit na obecním úřadě nebo v obchodě u Hošků). Uvedené pytle distribuuje společnost, která v obci zajišťuje svoz odpadu.

Mimo to lze tříděný odpad – pet-lahve,sklo, plasty a papír odevzdat do speciálních kontejnerů, které jsou umístěny na dvou místech v obci:

  • naproti obchodu u Hošků – kontejner na pet lahve, sklo a papír

  • u obecního úřadu – čtyři kontejnery -  na pet lahve, plasty, papír a sklo

  • Od 1.4.2015 je ve sběrném dvoře umístěn kontejner na BIOODPAD. Co do bioodpadu patří naleznete zde a co do bioodpadu nepatří naleznete zde.Váš BIOODPAD bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, zejména pro půdu určenou pro pěstování potravinářských obilovin.

Dvakrát do roka je z obce také odvážen nebezpečný odpad. Tato akce je vždy předem občanům ohlášena.

V obci bylo v roce 2004 zprovozněno místo - dvůr pro odběr odpadu (železo, hadry, elektrozařízení a další) a to v prostorách dvorku za budovou bývalé obecní školy vedle hřbitova. 

 

Místo odběru odpadu

 

místo odběru odpadu

                    dvůr budovy bývalé obecní školy

                 středa: 16:00 – 17:00

                 sobota: 14:00 – 16:00

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies