Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Obec Hlína u Ivančic -> Prezentace obce -> KRONIKA, Hlína na fotkách -> Kronika - pamětní kniha obce

STŘÍPKY Z PAMĚTNÍCH KNIH OBCE HLÍNA

aneb nahlédněte do kroniky

Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich místě my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět, nemůžeme je pochopit.

Kromě lidí mají své osudy i věci, místa, obce i země. Každá obec by měla znát svoji historii, protože v ní je spousta poučení, zkušeností i tradic. Naše obec se může pochlubit tím, že má svoji historii velmi dobře zmapovanou, doloženou i zapsanou. O to se v dobách minulých i dnes starali kronikáři. Současnou kronikářkou obce je paní Viléma Enžlová.

To, co si zde přečtete, je psáno přímo z dochovaných kronik neboli pamětních knih obce Hlína. Většinou jsou uváděny i doslovné citace. Ale je to jen pár „střípků“ vypsaných téměř z každého roku, kdy byla pamětní kniha psána.

Věřím, že kronika tak bude dostupná více lidem a že se tak více lidí dozví něco o historii a životu naší obce. Pro Vás, kteří si kroniku chcete vážně „vychutnat“, pak nezbývá než si ji prolistovat a prohlédnout na obecním úřadě anebo u kronikáře. K zapůjčení ovšem kronika není. Taková vzácná věc se prostě nepůjčuje.

První kniha pamětní (kronika obce) byla vedena od roku 1890 do roku 1932, avšak byla ztracena někdy v roce 1948 a nepodařilo se ji nalézt.

Druhá pamětní kniha obce Hlína byla pořízena roku 1932. Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 11.12.1932 byl pan Augustin Tolar, zedník, na Hlíně ustanoven vésti kroniku zdejší obce. Od r. 1940 do r. 1947 psal zápisy pan Vilém Neužil. Pak měl v letech 1948 až 1965 psát zápisy pan Václav Vašulín, ale nenapsal ani řádku. Pan Vilém Neužil dodatečně celé toto období do pamětní knihy doplnil a dále pokračoval ve vedení druhé a pak i třetí pamětní knihy obce až do roku 1990. Dalším kronikářem byl od roku 1991 pan Antonín Fiala.

V roce 1987 pokračuje kronika obce ve třetí pamětní knize, kterou od roku 1998 píše po panu Antonínu Fialovi pan Jaroslav Vašulín do roku 2009, kdy psaní přebírá žena, paní Viléma Enžlová.

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies