Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

DIVADLO v lesním prostředí na HLÍNĚ - historie

Ochotnické divadlo má v obci dlouholetou tradici. Hrávalo se zde již mezi světovými válkami, jak v hostincích, tak i v přírodě. Hrávali Orli, Hasiči, Republikánský dorost a po II. světové válce i Sokoli. Pamětníci vzpomínají, že v přírodě se hrávalo o 150 až 200 metrů níže než v současné době. Bylo to u cesty, která vede ke Zlámanému můstku a dál do Zajíčka. Zajímavostí bylo, že současně se hrálo jak v lese, tak i u silnice, tenkrát hráli hasiči a agrárníci. Hrála se představení Tři mušketýři, Děvče od Čerchova (r. 1934). Nejvíce divadelních aktivit v této době projevovali hasiči, kteří v roce 1931 hráli dokonce dvě představení a k tomu ještě dětské představení v hostinci u Dostalů. Další představení, u kterých se v kronikách nedochoval název, se sehrála v lesním prostředí v letech 1937-1940.

Po 2. světové válce se hrála představení jako například: Národ pod křížem, Kříž u potoka, Vojnarka a dětská představení. V roce 1947 a 1948 nacvičil dvě dětská představení s žáky obecní školy na Hlíně pan učitel Šibal. Bylo to představní Koukolíček a Kašpárek v říši Krakonošově.

Po roce 1950 se již hraje s většími či menšími přestávkami jen v přírodě nad vesnicí, v pěkném prostředí na okraji lesa – U divadla. Například v roce 1952 Paličova dcera, 1955 Naši furianti, 1958 Maryša, 1959 Třetí zvonění, 1970 Na tý louce zelený, což byla první hra se zpěvy – opereta za doprovodu hudby, 1971 Madlenka z kovárny, 1973 Co Čech to muzikant, 1975 Sládci, 1981 Slovácká princezna.

Z poslední doby byla sehrána tato představení: 2002 Uličnice, 2003 Nezapřeš nikdy ženy své, 2004 Divá Bára, 2005 Na letním bytě aneb jak chudá holka ke štěstí přišla, 2006 Slečna Ťu-Ťu-Ťu.

V minulosti se na nácviku podíleli: Vašulín Jan, Neužil Vilém, Dostalý Drahomír, Joch Josef, Bíba Antonín. Maskérem byl po dlouhá léta pan František Podracký. Od roku 1958 režíroval představení pan Fiala Alois, který také hrával. V roce 1999 se režie ujal pan Sliacky Jozef, který rovněž hraje v přestaveních. Scénu maloval pan Milan Dujsík, po jeho smrti v malování pokračuje jeho dcera Milana Pulgretová, která je rovněž herečkou divadla v přírodě.

Vyjmenovat všechny další herce a herečky, kteří divadlem prošli anebo stále aktivně hrají a zpívají, to by byl dlouhý seznam. Jisté je, že lesní divadlo na Hlíně, kdy se v současné době hraje každým rokem jedno představní s jednou reprízou v době letních prázdnin, vždy přiláká spoustu návštěvníků a stalo se již velkou tradicí pro obec Hlína. Velký dík patří všem, kteří na divadle pomáhají, hrají a připravují, tedy především divadelnímu spolku, Sboru dobrovolných hasičů na Hlíně, Obecnímu úřadu Hlína a dalším lidem, kteří se na akci podílejí. Návštěvnost jednotlivých představení je vždy závislá na počasí, ale zaznamenali jsme i rekord, kdy na představení přišlo či přijelo přes 800 diváků.

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies