Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Obec Hlína u Ivančic -> Základní INFO -> OBEC HLÍNA -> Události v obci od roku 1998
 
Významné události v naší obci od roku 1998
 
(Použito materiálů z obecní kroniky  a od pana Jaroslava Vašulína, postupně doplňováno) 

 

                                            
ROK 1998
 
 • Nový zvon pro kostel sv. Kunhuty -Kostel sv. Kunhuty, vysoký 23 metrů v době minulé měl dva zvony. O oba zvony ve válečných letech přišel. Jeden ze zvonů byl kostelu vrácen neporušen a ozýval se z kostela až do roku 1997, kdy bylo navrhnuto pořídit zvon druhý. Přispěli věřící, občané, obec i firmy. Nový zvon váží 219 kg a je zasvěcen Panně Marii Matce církve. Celkové náklady na pořízení i instalaci zvonu činily 132 000 korun.
 
ROK 1999
 
 • Úpravy hřbitova - na místním hřbitově položena nová zámková dlažba a nově byla omítnuta vnitřní zeď
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „Co Čech, to muzikant“
 • Srpnové hody na Hlíně
 • Na Kozích horkách byl postaven dům č. 125
 • U Rozhledny byl postaven dům č. 126
 • Na místě domu č. 21 v Dědině byl postaven nově dům opět s číslem 21.
 
ROK 2000
 
 • Na výstavě „Velká Morava“ v Brně se těšila velké pozornosti socha sv. Kateřiny z kostela sv. Kunhuty na Hlíně. Jedná se o pozdně gotickou dřevořezbu z 80. let 15. století. Před výstavou byla zrekonstruována a z obav před odcizením uložena v církevním depozitáři v Brně.
 • Na toku říčky Šatava km 31 katastrální území Hlína, vybudovala společnost Madrev rybník.
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „U svatého Antoníčka“
 • Srpnové hody na Hlíně
 
ROK 2001
 
 • Výměna dveří do kostela - do kostela sv. Kunhuty byla dány nové vchodové dveře a byla poležena nová dlažba na vstupní schody. Náklady téměř 20 000 korun.
 • Dostaven obecní úřad na Hlíně
 • 27.5.2001 - Slavnostní poklep základního kamene budoucí rozhledny Vladimíra Menšíka
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „Slovácká princezna“
 • Obecní úřad zakoupil pro potřeby místního SDH nákladní vozidlo Avia 
 • Na základě soudního rozhodnutí získala obec Hlína zpět do vlastnictví budovu obecní školy na Hlíně
 • Srpnové hody na Hlíně
 • Na „Paloučkách“ začala celková oprava vodní nádrže
 
ROK 2002
 
 • Zrušení obchodu Jednota pro nedostatečnou rentabilitu
 • Postavena nová hřbitovní zeď
 • Započata postupná oprava budovy obecní školy
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „ Uličnice“
 
 
ROK 2003
 
 • Mladé hody na Hlíně
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „Nezapřeš nikdy ženy své“
 • Červen 2003 – vloupání do budovy Obecního úřadu na Hlíně se škodou 45 000 korun
 • Červenec 2003 – opětovné vloupání do obecního úřadu se škodou 145 000 korun
 • Zemědělské družstvo Klas ukončilo v drůbežárně na Hlíně výkrm brojlerů a kuřat.
 • Hlína se stala součástí Mikroregionu Ivančicko spolu s dalšími 10 obcemi.
 • Srpnové hody na Hlíně
 • 19.6.2003 – Starosta obce  přejímá Dekret o udělení znaku a praporu obci Hlína
 • Nová vazba a krytina na zakristii kostela
 • Zahájena stavba vodovodu na Hlíně, celkové  náklady 13,5 milionu korun
 • Směrem na „Paloučky“ byl postaven nový dům s bazénem
 • Postaven nový dům u silnice na začátku Přelíska
 • Hořela suchá tráva na Vaverkově kopci. Místní hasiči oheň zlikvidovali za pomocí lopat.
 
ROK 2004
 
 • Provedeny vodovodní přípojky do domácností
 • U brány na hřbitov byly nainstalovány lucerny s elektrickým osvětlením
 • Oslava 80. výročí založení SDH na Hlíně
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „Divá Bára“
 • Oprava vodní nádrže na Paloučkách – SDH a někteří občané
 • Srpnové hody na Hlíně
 • Hořela suchá tráva kolem bývalé drůbežárna. Hasičský dorost toto rychle uhasil, za pomoci vodovodního hydrantu před hasičskou zbrojnicí.
 • Společnost Madrev obnovila na Myslivcově louce původní rybník
 • Na místě zbořené stodoly vedle domu č. 48 se započalo s výstavbou nového domu.
 • Na zahradě bývalé obecní školy byl zřízen sběrný dvůr na sběr šrotu a komunálního odpadu
  
 
ROK 2005
 
 • Byla zahájena stavba rozhledny na Hlíně
 • Bývalý obchod Jednota na Hlíně koupil v dražbě občan Hlíny pan Popovič
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „ Na letním bytě aneb jak chudá holka ke štěstí přišla“
 • Srpnové hody na Hlíně
 • Před obecním úřadem bylo vybudováno dětské hřiště
 • Spolek Babinec uspořádal první vánoční zpívání před kostelem na Štědrý den
 
ROK 2006
 
 • Pokračuje rekonstrukce bývalé obecní školy.
 • První slet čarodějnic na Hlíně – s občerstvením za obecním úřadem.
 • Opravena Boží muka.
 • Svatba v kostele sv. Kunhuty na Hlíně po 21 letech. Vdávala se Lenka Musilová.
 • Oslava svátku Dne matek v místním pohostinství s bohatým programem.
 • Soutěžní odpoledne na Den dětí za obecním úřadem
 • Červenec 2006 – obec byla napojena na integrovaný dopravní systém Jmk. Do obce jezdí více spojů a také o víkendech je zajištěna doprava do a z obce.
 • Společnost Net Stone zavedla bezdrátové připojení k síti internet do obce. Antény pro příjem jsou nainstalovány na obecním úřadě a na hasičské zbrojnici.
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „ Slečna ‚Tu-Ťu-Ťu“
 • Slavnostní otevření obecní knihovny v prostorách bývalé školy
 • Srpen 2006 – postavení Rozhledny Vladimíra Menšíka
 • Vysvěcení nového hasičského agregátu po 59 letech.
 • Srpnové hody na Hlíně  
 • SDH  Hlína uspořádal první ročník nohejbalu za účasti 9 družstev
 • V ulici do Zajíčka byla zahájena oprava prašné cesty. Cesta nová bude zpevněna a dostane bezprašný povrch.
 • Říjen 2006 – volby do zastupitelstva obce Hlína
 • První Drakiáda na Hlíně u rozhledny. Organizováno spolkem Babinec.
 • Mikulášská besídka v místním pohostinství organizovaná obecním úřadem a Babincem.
 • Prosinec 2006 – 1. adventní koncert na Hlíně – zpívá a hraje dětský chrámový sbor z Oslavan.
 • Hlína má poprvé vánoční strom s osvětlením. Strom je umístěn naproti kostelu.
 • Druhé vánoční zpívání před kostelem na Štědrý den.
  
 
ROK 2007
 
 • masopustní posezení – 17.2.2007 – OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě masopustní posezení pro děti i dospělé s ochutnávkou tradičních masopustních koblihů a cukroví.
 • 15. března 2007 obec zadala do opravy kříž u kostela. Po celkové opravě kříže tento bude vrácen na své místo nejpozději do 1.8.2007.
 • první košt slivovice a dalších ovocných pálenek na Hlíně – 24.3.2007 - OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě košt ovocných pálenek. Soutěžilo celkem 19 vzorků pálenek.
 • 27.3.2007 – proběhnula kolaudace Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně.
 • 31.3.2007 – na žádost OÚ provedl SDH Hlína a další dobrovolníci čistění nádrže na Paloučkách.
 • 29. 4.2007 - slavnostní otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně
 • SDH Hlína zahájil stavbu WC za místní hasičkou
 • 13.5.2007 - Den matek na Hlíně - oslava v místním pohostinství pro všechny ženy - matky z Hlíny
 • 26.5.2007 - přátelské posezení pro všechny občany Hlíny, kteří se podíleli na slavnostním otevření rozhledny - pořádal OÚ
 • 3.6.2007 - Den dětí na Hlíně - akci pořádal Babinec ve spolupráci s SDH a  OÚ
 • 23. 6.2007 - Soutěž požárních družstev na Hlíně. Hlínští hasiči získali třetí místo.
 • 6. 7. 2007 – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál divadelní představení s názvem „Na tý louce zelený“ v lesním prostředí. Přišlo 340 návštěvníků. 
 • 2. 8. 2007 – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál divadelní představení s názvem „Na tý louce zelený“ v letním kině v Židlochovicích. Přišlo 150 návštěvníků.
 • 5. 8. 2007 – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál potřetí divadelní představení s názvem „Na tý louce zelený“, tentokrát opět v lesním prostředí na Hlíně s návštěvností 360 lidí.
 • 5. 8. 2007 – Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně přivítala desetitisícového návštěvníka. Stala se jí paní Tomášková z Litomyšle. Od obce Hlína získala dalekohled, knihu a dekret k doživotnímu bezplatnému vstupu na rozhlednu.
 • 11. 8. 2007 – SDH Hlína ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádali na Hlíně 2. ročník nohejbalového turnaje. Zúčastnilo se 10 družstev. Hlínští nohejbalisté vybojovali třetí a první místo.
 • 19. - 21.8.2007 - tradiční Rozmarýnové hody na Hlíně
 • 1. 9. 2007 - SDH ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádal přátelské posezení pro děti na ukončení prázdnin, pro členy SDH a pro všechny, kdo pomáhali s přípravou hodů.
 • 21.10.2007 - II. hlínská drakiáda u rozhledny
 • neznámí vandalové poničili kříže a Boží muka v blízkosti naší obce
 • 8. 12.2007 – Andělé na Hlíně – pochod andělů obcí a mikulášskou nadílkou pro děti
 • 9.12. 2007 – tradiční adventní koncert v kostele Sv. Kunhuty – hraje a zpívá Dětský chrámový sbor z Oslavan
 • 24.12.2007 – Vánoční zpívání u kostela na Hlíně 

ROK  2008

 •  Rej masek s večerní zábavou – 16.2. – OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali průvod masek společně s harmonikářem obcí a poté s večerní zábavou v místním pohostinství.
 •  Druhý košt slivovice a dalších ovocných pálenek na Hlíně – 22.3. - OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě košt ovocných pálenek. Soutěžilo celkem 25 vzorků pálenek k poslechu i tanci hrála hudba.
 •  SDH prováděl rekonstrukci horní části hasičské zbrojnice – vybudování topení
 •  4. 5. – oslava prvního výročí otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně – s kulturním programem za účasti asi 1500 návštěvníků.
 •  18.5. - Den matek na Hlíně - oslava v místním pohostinství pro všechny ženy – matky s kulturním vystoupením místních dětí.
 •  1.6. - Den dětí na Hlíně a Den otevřených dveří na obecním úřadě, v budově bývalé obecní školy a na hasičské zbrojnici - akci pořádal Babinec ve spolupráci s SDH a OÚ.
 •  12.6.- obec navštívila a posuzovala hodnotící komise z Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s přihlášením obce do soutěže Vesnice roku 2008.
 •  21. 6. - Soutěž požárních družstev na Hlíně. Nově soutěžilo i družstvo žen hasiček z Hlíny, které si odneslo hlavní výhru, muži (Hlína A) skončili na druhém místě.
 •  6. 7. – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál divadelní představení s názvem „Noc na Karlštejně v lesním prostředí s obrovským úspěchem a rekordní návštěvností více jak 900 diváků.
 •  1. 8. 2007 – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál večerní divadelní představení s názvem „Noc na Karlštejně v lesním prostředí
 •  3. 8. – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál odpolední divadelní představení s názvem „Noc na Karlštejně v lesním prostředí
 •  7. 8. - hráli divadelníci z Hlíny výše uvedené představení v letním kině v Židlochovicích
 •  9. 8. – SDH Hlína ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádali na Hlíně 3. ročník nohejbalového turnaje.
 •  24. - 26.8. - tradiční Rozmarýnové hody na Hlíně
 •  25. 8. – obec obdržela ocenění za Divadlo v přírodním prostředí v soutěži Vesnice roku 2008
 •  12.9. - se pro velký úspěch a zájem diváků konalo další divadelní představení, ale tentokráte již poslední, které bylo sehrálo v lesním prostředí na Hlíně.
 •  17.-18.10. – volby do zastupitelstev krajů. Na Hlíně volilo 121 voličů z celkového počtu 198.
 •  18.10. - III. hlínská drakiáda u rozhledny
 •  20.10. – divadelní spolek se účastnil s populární hrou Noc na Karlštejně soutěže amatérských divadel v Bučovicích
 •  6. 12. – Andělé na Hlíně – pochod andělů obcí a mikulášskou nadílkou pro děti
 •  14.12. – tradiční adventní koncert v kostele Sv. Kunhuty – hraje a zpívá Pěvecký sbor  Cecilia z Oslavan
 •  24.12. – vánoční zpívání u kostela na Hlíně

 

ROK 2009

 • V obci se pokračovalo u budování a úpravě cest a chodníků
 • Provedla se výměna starých oken za plastová na budově bývalé obecní školy a na hasičské zbrojnici, také se měnily i vstupní dveře.
 • Obec nechala opravit sochu sv. Josefa, která se opět vrátila do zahrádky u kostela.
 • Byl zbudován nový bezdrátový rozhlas.
 • Na obecním úřadě bylo zprovozněno pracoviště CZECH POINT
 • 7. února se uskutečnil tradiční masopustní rej masek na Hlíně s večerní zábavou
 • 28. března se konal již třetí ročník koštu slivovice a ostatních pálenek, soutěžilo celkem 18 vzorků pálenek
 • Na velikonoční pondělí nechybělo tradiční fotbalové utkání – ženatí proti svobodným, kdy vyhráli v prodloužení ženatí.
 • Oslava svátku dne matek proběhnula 10. května v místním pohostinství s hudebním doprovodem.
 • Děti svůj svátek oslavily na Hlíně hned dvakrát, 6. června v koňském sedle pod vedením manželů Šnyrchových a pak společně 7. června u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně, kde na děti čekaly soutěže, sportovní disciplíny i tanec.
 • Hlínský sbor dobrovolných hasičů oslavil 13. června již 85. let od svého založení a tato oslava byla spojena se soutěží hasičských jednotek. Pánské družstvo hasičů doplnily opět ženy hasičky.
 • V červenci se pak konala již druhá svatba na rozhledně.
 • Na premiéru divadelního představení pohádky Mrazík přijelo na Hlínu do divadla v přírodě 930 návštěvníků.
 • 26. července odehráli hlínští ochotníci pohádku Mrazík i v zámeckém parku v Dukovanech s návštěvností 320 lidí.
 • Mrazík se pak ještě hrál o víkendu 1. a 2. srpna v lesním divadle na Hlíně s návštěvností 380 a 1100 návštěvníků.
 • Nohejbalový turnaj, tedy jeho 4. ročník přilákal devět soutěžních družstev na velkou sportovní podívanou v sobotu 8. srpna.
 • Tradiční rozmarýnové hody opět přilákaly hodně návštěvníků a potěšily dynamickým programem, dobrou hudbou i zajímavou noční scénkou žen a dívek s názvem „sadbové brambory“.
 • 13. září se hlínští ochotníci naposledy rozloučili s pohádkou Mrazík v lesním divadle na Hlíně. Na poslední představení přijelo 780 diváků.
 • V říjnu se hlínské divadlo účastnilo Festivalu amatérských divadel v Bučovicích s pohádkou Mrazík a opět s velkým úspěchem.
 • U rozhledny se konala již počtvrté drakiáda dětí a dospělých.
 • Na podzim byl aktivní i Babinec, který několikrát pletl z pedigu, maloval na hedvábí a tvořil podzimní a vánoční dekorace a výzdobu.
 • V prosinci se uskutečnily tradiční vánoční akce jako 4. adventní koncert v kostele sv. Kunhuty na Hlíně, Průvod andělů s nadílkou Mikuláše a Vánoční zpívání u kostela na Štědrý den.

 

 ROK 2010

 • Vybudování kolumbária na místním hřbitově pro 20 míst k ukládání uren
 • Generální oprava střechy na obecní budově bývalé školy - výztuha krovů, nové laťování, střešní folie, střešní tašky a okapy
 • Instalace elektrického vytápění v budově bývalé školy
 • Odvodnění komunikace ulice Na paloučkách
 • Vybudování ohraničeného prostoru pro kontejnery na komunální odpad naproti obchodu
 • Oprava schodiště před Obecním úřadem Hlína
 • V měsíci únor a březen se Babinec věnoval pletení košíků a jiných okrasných předmětů z pedigu
 • 27. 3. se uskutečnil 4. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek - celkově se vybíralo z 31 vzorků pálenek, k poslechu hrála cimbálová muzika
 • V měsíci dubnu se obec Hlína přihlásila do soutěže Vesnice roku 2010 - obec se celkově umístila na 9. místě z celkových 22 přihlášených obcí a obdržela Diplom za příkladný kulturní a společenský život
 • 9. 5. se v místním pohostinství konala Oslava svátku Dne matek - kulturní pásmo pro maminky plné básniček a písniček si připravily místní děti
 • Den dětí - 5. 6. se mohly děti a jejich rodiče projet na koních na ranči u Šnyrchů
 • 6. 6. se konal Den dětí u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně - program pro děti si připravila společnost Bianca-Agency
 • 12. 6. se uskutečnila Soutěž hasičských družstev - celkem se soutěže zúčastnilo 9 družstev mužů a 6 ženských družstev (hlinské družstvo žen obsadilo 1. místo)
 • 13. 6. přivítala Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně čtyřicetitisícího návštěvníka. Stala se jí paní Jarmila Zahradníková z Brna. Od obce Hlína obdržela knihu o zajímavých turistických místech Jižní Moravy s věnováním a propagační a upomínkové předměty.
 • 4. 7., 5. 7. a 6. 7. sehrál Spolek ochotníků z Hlíny při SDH divadelní představení "Nejkrásnější válka" v lesním prostředí
 • 7. 8. se uskutečnil Nohejbalový turnaj na hřišti za Obecním úřadem obce Hlína - zúčastnilo se 12 družstev
 • 8. 8. a 29. 8. sehrál Spolek ochotníků z Hlíny při SDH divadelní představení "Nejkrásnější válka" v lesním prostředí
 • 21. 8. - 24. 8. se konaly tradiční Rozmarýnové hody
 • 26. 8. se uskutečnila Netradiční svatba v prostředí hlínského lesního divadla
 • 6. 10. Hlinští divadelníci se představili na Festivalu amatérských divadel v Bučovicích s divadelní hrou Nejkrásnější válka. Vzácným hostem byl herec Vladimír Brabec.
 • 3. 10. pořádala obec Hlína již 5. ročník Drakiády u Rozhledny Vladimíra Menšíka
 • 15. - 16. 10. mohli obyvatelé Hlíny volit ve Volbách do zastupitelstva obce. Zúčastnilo se celkem 144 voličů.
 • 6. 11. Babinec - přítomné ženy si vyzkoušely andělíčky technikou Tiffany - zpracování barevného plochého skla spojovaného měděnými páskami
 • 26. 11. - Babinec - ženy se připravovaly na vánoční výzdobu a dekorace
 • 5. 12. Mikulášská diskotéka s nadílkou na Obecním úřadě Hlína
 • 12. 12. V Kostele sv. Kunhuty na Hlíně se uskutečnil již 5. ročník Adventního koncertu - koncertem provázel sbor učitelů a dětí ze ZUŠ v Oslavanech
 • 24. 12. Vánoční zpívání u Kostela sv. Kunhuty

 

ROK 2011

 • Opravy na budově bývaké školy - izolace zdiva, nová podlaha ve třídě, oprava a nátěr venkovních omítek
 • Provedená kontrola a revize všech obecních stromů - prořezání a zpevnění korum stromů
 • Instalováno elektronické zabezpečovací zařízení na hasičce
 • Oprava izolace střechy nad přístřeškem hasičky
 • 1. 1. místní obyvatelé se zúčastnili Novoročního výšlapu k pomníčku, kde 15. 3. 1965 tragicky zahynul npor. letectva Rostislav Minks
 • 26. 2. se konal Masopustní rej masek a Mladé hody konané jednou za 7 let
 • 26. 3. se uskutečnil 5. ročník Koštu slivovice a jiných  pálenek - celkově se vybíralo ze 17 vzorků pálenek, k poslechu hrála cimbálová muzika z Lednice
 • 14. 4. Babinec - Povídání o Indii s paní Vilémou Enžlovou spojená s výstavou dovezených předmětů
 • 8. 5. Den matek na Hlíně - oslava v místním pohostinství pro všechny přítomné ženy s kulturním pásmem místních dětí
 • 5. 6. se u Rozhledny Vladimíra Menšíka uskutečnil Den dětí, který se nesl v duchu pohádkové cesty pro děti i dospělé
 • 11. 6. Soutěž hasičů v obci Hlína - zúčastnilo se 7 družstev mužů a 3 družstva žen
 • 5. 7. a 6. 7. Divadelní kroužek za podpory SDH Hlína sehrál divadelní představení "Sněhurka a sedm trpaslíků"
 • 30. 7. Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně přivítala padesátitisícího návštěvníka. Stal se jím pan Milan Valachovič z Gbelů na Slovensku. Od obce Hlína získal dalekohled, upomínkové předměty obce Hlína a dekret k doživotnímu bezplatnému vstupu na rozhlednu.
 • 7. 8. Divadelní kroužek za podpory SDH Hlína sehrál divadelní představení " Sněhurka a sedm trpaslíků"
 • 13. 8. se za Obecním úřadem obce Hlína střetlo 11 družstev v tradičním Nohejbalovém turnaji
 • 20. 8. Víkend v lesním divadle - vystoupení dechových kapel (pozvání přijaly tyto kapely: Petrovanka, Sivická kapela a Moravěnka, programem provázela paní Květa Navrátilová a pan Jiří Helán)
 • 21. 8. Divadelní kroužek za podpory SDH Hlína sehrál divadelní představení " Sněhurka a sedm trpaslíků"
 • 2. 10. se rodiče s dětmi sešli u Rozhledny Vladimíra Menšíka, kde se uskutečnil již 6. ročník Drakiády
 • 28. 10. Babinec - povídání o kosmetice s Carol z Ivančic
 • 20. 11. se na Obecním úřadě Hlína konalo 1. Vítání občánků - obec přivítala celkem sedm dětí (4 chlapce a 3 dívky)
 • 26. 11. Babinec - příprava na Vánoce (vyrábění adventních věnců a dekorací)
 • 4. 12. Mikulášská na Hlíně - Tradiční průvod andělů s lucerničkami a pochodněmi obcí Hlína
 • 10. 12. IV. ročník turnaje v mariáši ve čtyřech - zúčastnilo se celkem 36 hráčů
 • 12. 12. Adventní koncert v Kostele sv. Kunhuty - hráli a zpívali učitelé a žáci ZUŠ z Oslavan
 • 16. 12. Babinec - jak krásně zabalit dárky pod vedením Terezy Mezníkové
 • 24. 12. Štědrodenní zpívání u Kostela sv. Kunhuty

 

ROK 2012

 • Byly provedeny opravy místních pozemních komunikací po obci Hlína - metodou nástřiku a balenou asfaltovou směsí
 • Projektová příprava a vyřízení stavebního povolení na akci prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace v Křenové
 • Zrenovované veřejné osvětlení v obci
 • Začátek oprav sochy sv. Panny Marie
 • Věnovány sponzorské dary SDH Hlína a farnosti Neslovice na pořízení zvonů
 • 1. 1. Novoroční výšlap - obyvatelé Hlíny si udělali procházku k pomníku, kde tragicky zemřel npor. letectva Rostislav Minks
 • 14. 1. Babinec - 1. bleší trh na OÚ - oblečení, hračky, dárkové zboží a další věci, celkem se vybralo 2200,-
 • 14. 1. Hasičská valná hromada - schůze hlínských hasičů - plánování akcí
 • 11. 2. Masopustní rej masek s večerní zábavou - průvod masek za doprovodu harmoniky, vozembouchu a trubky, večer k tanci a poslechu Duo Leszczynski
 • 24. 2. Babinec - malování kraslic pod vedením paní Dagmar Chlapečkové z Hodonína a paní Mileny Jurigové z Veselí nad Moravou
 • 16. 3. Babinec - péče o zdraví s manažerkou kanadské společnosti AKUNA
 • 24. 3. 6. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek - v Pohostinství paní Koudelné se sešlo 23 hodnotících lidí, kteří vybírali z 31 vzorků
 • 27. 4. Babinec - Kurz první pomoci v praxi, přednášku vedla MUDr. Vladimíra Foralová ze záchranné služby pro Brno-venkov
 • 13. 5. Oslava svátku Dne matek - nacvičené pásmo písniček a básniček předvedly děti v místním pohostinství
 • 18. 5. Babinec - přátelské posezení žen
 • 3. 6. Den dětí u Rozhledny Vladimíra Menšíka - program si připravilo Středisko volného času, největší atrakce byl hroznýš královský
 • 9. 6. Soutěž hasičů v obci Hlína - celkem soutěžilo 10 družstev, z toho bylo 7 mužských
 • 29. 6. Babinec - výroba papírových krajek, které nás přišla naučit paní Olga Plachá
 • 1. 7., 6. 7., 4. 8., 5. 8. a 19. 8. hlinští amatérští ochotníci za podpory SDH Hlína sehráli divadelní představení " S čerty nejsou žerty"
 • 11. 8. Tradiční nohejbalový turnaj na hřišti za OÚ s večerní zábavou - soutěžilo celkem 12 družstev, na večerní zábavě k tanci a poslechu hrálo Duo Leszczynski
 • 26. - 27. 8. Babské hody na Hlíně - 13 párů krojovaných žen a dívek, pozvání přijala dechová hudba Petrovanka a pondělní zábavou provázela skupina Dreams
 • V měsíci září mohli diváci vidět divadelní představení "S čerty nejsou žerty" v zámeckém parku v Dukovanech
 • 19 nadšenců z Hlíny a blízkého okolí navštívilo horu Otscher se společností Čebus, která patří mezi severní vápencové Alpy
 • 8. 9. Rozloučení s prázdninami - za OÚ na děti čekaly soutěžní hry, tanečky a písničky pod záštitou hlínských hasičů
 • 21. 9. Babinec - posezení po prázdninách s videoprezentací babských hodů
 • 5. - 6. 10. Babinec - Mimibazárek - zboží od botiček po oblečky nejmenších velikostí
 • 7. 10. Drakiáda u rozhledny s hledáním pokladu, který si pro děti připravila Tereza Stránská
 • Podzimní babinec na téma líčení s kosmetičkou Carol, přátelského posezení a tradičního vyrábění adventních věnců
 • 8. 12. Andělé na Hlíně - průvod andílků a čertíků s lucerničkami a svítícími pochodněni obcí Hlína
 • 9. 12. Adventní koncert v Kostele sv. Kunhuty - přítomní se zaposlouchali do skladeb v podání žáků a učitelů ZUŠ z Oslavan
 • 15. 12. 2. Vítání občánků - v roce 2012 přivítala obec Hlína celkem 3 miminka (2 chlapečky a 1 holčičku)
 • 24. 12. Vánoční zpívání u Kostela sv. Kunhuty na Hlíně - setkání na návsi při zpěvu vánočních písní a koled

 

ROK 2013

 • Zakoupení automobilu pro účely požární ochrany a přestavba na zásahový pořární automobil
 • Byl schválen zákaz podomního prodeje
 • Realizace spojená s úsporou energie při vytápění budovy obecího úřadu - výměna oken, venkovních dveří a výstavba mezistěny za vchodovými dveřmi
 • 5. 1. Tříkrálový koncert v Kostele sv. Kunhuty s hudbou pěveckého sboru Blahoslava Hajnce
 • 6. 1. Tříkrálová sbírka na Hlíně - 2 skupiny tříkrálových koledníků vybraly od místních obyvatel 8918,-
 • 2. 2. Masopustní odpoledne v místním pohostinství - odpoledne pro děti plné her, písniček a soutěží
 • 15. 2. si ženy v Babinci popovídaly u kávy a zákusku a 28. 2. se Babinec vydal do kina v Ivančicích na komedii Babovřesky
 • 18. 3. Babinec - pletení košíků netradičním způsobem - pomocí papírových ruliček, které vedla Kateřina Kandová
 • 13. 4. Babinec - bazárek, kde se prodalo dětské oblečení, hračky, ale také věci z domácnosti v hodnotě 2420,- a 26. 4. se uskutečnil Babinec, kde se drátkovala vajíčka a jiné drobnosti pod vedením paní Modrijanové
 • 12. 5. Oslava svátku Dne matek - hlínské děti si pro maminky připravily v místním pohostinství pásmo písniček a básniček a poté je obdarovaly květinou a přáníčkem
 • 24. 5. Babinec - smaltované šperky pod vedením Terezy Stránské
 • 8. 6. Soutěž hasičů v obci Hlína - zúčastnilo se 5 mužských družstev a 3 ženská družstva
 • 9. 6. Den dětí u Rozhledny Vladimíra Menšíka - Středisko volného času si připravilo pro děti soutěže a úkoly v převlecích rytířů, princů a princezen
 • 15. 6. Den dětí Mikroregionu Ivančicko v Hrubšicích - propagace a prezentace obce
 • 6. 7. (večerní představení), 7. 7., 3. 8. a 4. 8. se odehrála divadelní představení "Noc na Karlštejně" za podpory SDH HLína a hlínských amatérských ochotníků
 • 10. 8. 7. ročník tradičního Nohejbalového turnaje - turnaje se zúčastnilo 7 družstev
 • 25. 8. - 27. 8. Tradiční rozmarýnové hody - k tanci a poslechu hrála dechová hudba Blučiňáci a No Problem, při těchto hodech bylo vysvěceno i nové hasičské auto pro zásahovou jednotku
 • 13. 9. Babinec - prohlížení starých historických fotek, které zapůjčil pan Vašulín
 • 13. 10. Drakiáda u rozhledny s přehlídkou zásahového auta a ukázkou tematického cvičení
 • 15. 11. Babinec - výroba šperků dle vlastních představ a možností
 • 24. 11. 3. Vítání občánků - celkem obec přivítala 2 dívky a 2 chlapce
 • 27. 11. Babinec - výroba adventních věnců
 • 7. 12. Průvod andělů na Hlíně s mikulášskou nadílkou v Pohostinství paní Koudelné
 • 15. 12. Adventní koncert v Kostele sv. Kunhuty - příjemně strávené odpoledne za přítomnosti melodií a písní, které zazpíval a zahrál pěvecký sbor učitelů a dětí ze ZUŠ v Oslavanech
 • 24. 12. Vánoční zpívání u Kostela sv. Kunhuty - před kostelem se sešla spousta lidí a společně si zazpívali vánoční písně a koledy

 

ROK 2014

 • Dokončena renovace repliky sochy sv. Panny Marie a umístěna na své místo
 • Provedena výměna oken a oprava střechy na hasičce
 • Přestěhování dětského hřiště
 • Oprava prašné komunikace Na Podevsí a rekonstrukce konce komunikace k Zajíčku
 • 1. 1. Novoroční výšlap k pomníčku, kde tragicky zahynul npor. letectva Rostislav Minks ve věku 25 let
 • 4. 1. Tříkrálový koncert v Kostele sv. Kunhuty se zpěvy Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce
 • 5. 1. Tříkrálová sbírka - občané Hlíny přispěli částkou 10050,-
 • 31. 1. Babinec - pletení šály, nápomocná jim byla paní Martina z Ořechova a 21. 2. se konala přednáška paní MUDr. Marty Kosové o produktech z léčivých bylin
 • 22. 2. Masopustní rej masek - průvod obcí Hlína a večerní zábava v místním pohostinství, k tanci a poslechu Duo Leszczynski
 • 14. 3. Babinec - malování velikonočních vajíček pomocí vosku s paní lektorkou Soňou Štossovou
 • 15. 3. 7. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek - celkem se hodnotilo z 25 pálenek
 • 11. 4. Babinec - pletení košíků z pedigu pod vedením Soni Štossové
 • 30. 4. Čarodějné odpoledne pro děti konané za OÚ - čarodějnické zkoušky tvořené ze sedmi úkolů, které dětem zadávala čarodějnice Agáta
 • 11. 5. Oslava svátku Dne matek - secvičené pásmo písniček a básniček pro přítomné maminky v Pohostinství paní Koudelné
 • 16. 5. Babinec - vazby kytic pod vedením floristy Pavla
 • 1. 6. Den dětí u rozhledny - Pohádková cesta na téma víly a skřítci
 • 7. 6. Oslava 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a Soutěž hasičů v obci Hlína - soutěžilo 5 mužských družstev a 2 ženská družstva
 • 5. 7., 6. 7., 2. 8. a 3. 8. Divadlo v lesním prostředí na Hlíně s pohádkou "Popelka"
 • 9. 8. 9. Tradiční nohejbalový turnaj na hřišti za OÚ - celkem se utkalo 11 soutěžních družstev
 • 24. 26. 8. Tradiční rozmarýnové hody na Hlíně - hodové veselí za hudby a zpěvu dechové kapely Polanka a No Problem
 • 12. 9. Muzikál Popelka v Dukovanech - odehráno v místní sokolovně
 • 19. 9. Babinec - povídání o čínské medicíně
 • 27. 9. Třetí svatba na Rozhledně Vladimíra Menšíka
 • 5. 10. Drakiáda u rozhledny, kde byla pro děti připravena odměna
 • 14. 10. hlínští divadelníci se představili na Festivalu amatérských divadel v Bučovicích s muzikálem Popelka. Vzácným hostem byla zpěvačka Jitka Zelenková.
 • 18. 10. Babinec - podzimní bazárek prodal zboží v hodnotě 6000,-, 24. 11. ženy pletly šály na prstech pod vedením Kateřiny Kandové a 28. 11. Babinec vyráběl adventní věnce a svícny
 • 29. 11. Pohádkové Vánoce na náměstí v Moravském Krumlově - úryvky a písničky z muzikálu Popleka
 • 30. 11. Vítání občánků na Hlíně - v tento rok obec přivítala 3 nová miminka (1 chlapec a 2 dívky)
 • 7. 12. Mikulášská besídka na Hlíně - soutěže, tance, písničky a očekávaný příchod Mikuláše s doprovodem
 • 13. 12. Turnaj v mariáši - celkově se zúčastnilo 40 hráčů, z toho 5 mužů z Hlíny
 • 14. 12. Adventní koncert v Kostele sv. Kunhuty - tentokrát přijel zahrát a zazpívat chrámový sbor Cecilia z Oslavan
 • 24. 12. Vánoční zpívání u Kostela sv. Kunhuty na Hlíně - zpívání koled před kostelem

 

ROK 2015

 • Oprava krovu a střechy na Kostele sv. Kunhuty
 • 1. 1. Novoroční vycházka k pomníčku, kde zapálili hlínští obyvatelé svíčku tragicky zesnulému nadporučíkovi
 • 4. 1. Tříkrálový koncert v Kostele sv. Kunhuty a Tříkrálová sbírka, kde se vybralo 9437,-
 • 23. 1. Babinec - posezení u kávy a zákusku
 • 7. 2. Masopustní rej masek - průvod obcí a večerní zábava v místním pohostinství
 • 27. 2. Babinec - šperky z FIMO hmoty
 • 14. 3. Košt slivovice a jiných pálenek - celkem hodnotilo 21 hodnotitelů ze 7 pálenek
 • 21. 3. Babinec uspořádal jarní bazárek, kde se celkem vybralo přes 7000,- a 25. 4. se Babinec za podpory Obecního úřadu Hlína vydal na výstavu Flora Olomouc
 • 10. 5. Oslava svátku Dne matek - děti si pro maminky připravily divadelní představení s názvem Z deníku kocoura Modroočka v místním pohostinství
 • 22. 5. Babinec - Obezřetnost se vyplatí s prap. Kristynou Rosa de Pauli
 • 31. 5. Den dětí u rozhledny - Pirátské odpoledne, výprava skupinek dětí se vydala plnit úkoly a po projití sedmi stanovišť na ně čekal ukrytý poklad
 • 6. 6. Soutěž hasičů v obci Hlína - soutěže se zúčastnily 3 družstva mužů a tři družstva žen, mužské družstvo z Hlíny obsadilo 2. místo s časem 20,69sec
 • 4. 7., 5. 7., 1. 8. a 2. 8. Hudební pohádka amatérských hlínských ochotníků s názvem "Tři bratři"
 • 8. 8. 10. ročník tradičního Nohejbalového turnaje - celkem se přihlásilo 5 družstev, druhé a třetí místo obsadila družstva z Hlíny
 • 11. 9. Hudební pohádka amatérských hlínksých ochotníků s názvem "Tři bratři" byla odehrána v zámeckém parku v Dukovanech
 • 4. 10. Drakiáda u rozhledny
 • 9. - 10. 10. Babinec uspořádal tradiční Podzimní bazárek, kde se prodalo oblečení a hračky za 8225,- a 16. 10. se ženy pod vedením Věry Salnekové daly do tvoření z keramické hlíny
 • 17. 10. Branný den - v obci Hlína se uskutečnil první branný den pořádaný SDH okrsek č. 24 Dolní Kounice, v mladší kategorii vyhrálo družstvo z Hlíny
 • 27. 11. Babinec vyráběl vánoční dekorace a adventní věnce
 • 29. 11. 5. Vítání občánků - obec přivítala 2 dívky
 • 5. 12. Průvod andělů na Hlíně - průvod obcí Hlína, u obecního úřadu si děti vypustily lampion štěstí s přáním pro Ježíška
 • 13. 12. Adventní koncert v Kostele sv. Kunhuty - přítomní se zaposlouchali do příjemných melodií a písní v podání žáků a učitelů ze Základní umělecké školy Oslavany
 • 24. 12. Zpívání u kostela - zpívání vánočních koled před Kostelem sv. Kunhuty s přáním krásných Vánoc

 

ROK 2016

 • Výměna garážových vrat a oprava fasády na hasičce
 • Oprava věže a čelní fasády na Kostele sv. Kunhuty
 • Úprava terénu a výsadba zeleně, umístění herních prvků pro děti, dosazení mobiliáře a oplocení prostranství kolem rozhledny
 • Na rozhledně byly vyměněny okenice a nevyhovující dřevěné části
 • Byl proveden kompletní nový nátěr všech venkovních a vnitřních částí a obložení soklu kamenem na rozhledně
 • 1. 1. Výšlap - místní obyvatelé se zúčastnili Novoročního výšlapu k pomníčku, kde 15. 3. 1965 tragicky zahynul npor. letectva Rostislav Minks
 • 3. 1. Tříkrálový koncert v Kostele sv. Kunhuty a Tříkrálová sbírka, kde se vybralo 14379,-
 • 27. 1. Babinec - Občanské sdružení Vodící pes s paní Veronikou Hoklovou
 • 30. 1. Masopustní rej masek s masopustní zábavou
 • 12. 3. 10. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek - hodnotilo 21 lidí z 22 vzorků
 • 26. 2. Babinec pletl košíky z přírodního pedigu pod vedením Soni Štossové a 18. 3. se v Babinci trénovala paměť s lektorkou Míšou Nešporovou
 • 1. - 2. 4. uskutečnil Babinec Jarní bazárek, kde se prodalo zboží v hodnotě 8500,- a 22. 4. ženy provedl po Argentině Jaroslav Procházka
 • 7. 5. Hasiči Hlína - nultý ročník branného závodu pro děti. Družstvo starších se umístilo na prvním místě a družstvo mladších na třetím místě.
 • 8. 5. Hlínské děti oslavily s maminkami jejich svátek v Pohostinství Nadi Koudelné, kde pro ně bylo připraveno pásmo písniček a básniček
 • 4. 6. Den dětí za Obecním úřadem Hlína s názvem Cesta za pokladem Apačů
 • 11. 6. 1. ročník Branného závodu - hlínští mladší žáci skončili na 1. místě a starší na 2. místě
 • 17. 6. Babinec - povídání s kosmetičkou Carol Kániovou jak pečovat o problematickou pleť při slunečním záření
 • 2. 7., 3. 7., 5. 7., 30. 7. a 31. 7. sehrál Spolek ochotníků z Hlíny při SDH Hlína divadelní představení "Mrazík" v lesním prostředí
 • 16. 7. Myslivecká zábava za Obecním úřadem na Hlíně
 • 6. 8. Tradiční nohejbalový turnaj - již po jedenácté se uskutečnil turnaj za obecním úřadem, tentokrát se přihlásilo 11 družstev
 • 21. 23. 8. Tradiční rozmarýnové hody - na tradičních hodech zahrála kapela Blučiňáci a No Problem
 • 2. 9. sehrál Spolek ochotníků z Hlíny divadelní představení "Mrazík" v zámeckém parku v Dukovanech
 • 23. 9. Babinec - zažehlovací korálky
 • 1. 10. se hasičské družstvo dětí zúčastnilo Branného závodu v Hostěnicích
 • 21. 10. zorganizoval Babinec Podzimní bazárek, kde se prodaly věci za necelých sedm tisíc korun
 • 20. 11. 6. Vítání občánků - obec přivítala celkem 3 děti (2 dívky a 1 chlapce)
 • 25. 11. Babinec - Adventní věnce
 • 26. 11. Závody v Hrušovanech v uzlování - účast hasičského družstva dětí
 • 4. 12. Průvod andělů na Hlíně - průvod obcí Hlína zakončený vypouštěním lampionů štěstí
 • 11. 12. Adventní koncert v Kostele sv. Kunhuty - zahrát a zazpívat přijeli učitelé a žáci ze Základní umělecké školy v Oslavanech
 • 24. 12. Vánoční zpívání u Kostela sv. Kunhuty na Hlíně

 

ROK 2017

 • Oprava verandy na budově bývalé školy
 • Výměna veřejného osvětlení na hlavní pozemní komunikaci v obci Hlína
 • 1. 1. Novoroční výšlap - obyvatelé Hlíny si udělali procházku k pomníku, kde tragicky zemřel npor. letectva Rostislav Minks
 • 8. 1. Tříkrálový koncert v Kostele sv. Kunhuty se zpěvy Blahoslava Hajnce a Tříkrálová sbírka, kde se vybralo 13266,-
 • 20. 1. Babinec - setkání u kávy a 17. 2. Babinec zavzpomínal na doby dávno minulé - ukázky klobouků z té doby pod záštitou paní Marie Pávkové
 • 18. 2. Masopustní rej masek - průvod obcí a večerní zábava v místním pohostinství
 • 10. 3. Babinec - představení BIO výrobků firmy I. R.
 • 18. 3. 11. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek - 11 hodnotících vybíralo ze 12 vzorků
 • 31. 3. velikonoční Babinec - batika pomocí horkého vosku na výfukách vajíček za pomoci výtvarnice Zdeny Kristové a 8. 4. Jarní bazárek, kde se prodalo zboží za 4500,-
 • 30. 4. 10. výročí otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně - oslava výročí rozhledny s celodenním kulturním programem
 • 13. 5. Hasičské závody Dolní Kounice s účastí hlínských dětí
 • 14. 5. Oslava svátku Dne matek v Pohostinství u Hošků - po pásmu písniček a básniček zpestřila odpoledne maminkám paní Lena
 • 20. 5. Hasičské závody Silůvky s účastí hlínských dětí
 • 26. 5. Babinec - květiny z křišťálů pod vedením Kateřiny Kandové
 • 3. 6. Den dětí za obecním úřadem s názvem Cesta kolem světa
 • 1. 7., 2. 7., 29. 7. a 30. 7. hlínští amatérští ochotníci za podpory SDH Hlína sehráli divadelní představení "Dařbuján a Pandrhola"
 • 20. - 22. 8. Tradiční rozmarýnové hody - k tanci a poslechu Blučiňáci a No Problem
 • 8. 9. hlínští amatérští ochotníci sehráli divadelní představení "Dařbuján a Pandrhola" v zámeckém parku v Dukovanech
 • 30. 9. Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně přivítala stotisícího návštěvníka. Stal se jím pan Jan Laža ze Střelic. Od obce Hlína získal dalekohled a upomínkové předměty obce Hlína.
 • 7. 10. Okresní závod požární všestrannosti mladých hasičů na Hlíně - celkem se zúčastnilo 32 družstev mladších žáků a 25 družstev starších žáků
 • 13. 10. Babinec - ukázky sebeobrany a odpovědi na dotazy ženám zodpovídal pan Mirek Slavík a 4. 11. se konal Podzimní bazárek
 • 5. 11. Vítání občánků na Hlíně - celkem obec přivítala 1 dívku a 4 chlapce
 • 1. 12. Babinec - výroba adventních věnců a dekorací
 • 10. 12. Adventní koncert v Kostele sv. Kunhuty na Hlíně
 • 24. 12. Vánoční zpívání před Kostelem sv. Kunhuty na Hlíně

 

ROK 2018

 • Postavení zídky a rozšíření vstupu do sběrného dvora
 • Oprava fasády ze strany hřbitova na Kostele sv. Kunhuty
 • vybudování víceúčelového hřiště za Obecním úřadem Hlína
 • 1. 1. Novoroční výšlap k pomníčku, kde tragicky zahynul npor. letectva Rostislav Minks ve věku 25 let
 • 7. 1. Tříkrálová sbírka - celkem se podařilo vybrat částku 14655,-
 • 3. 2. Masopustní rej masek - průvod masek obcí Hlína s večerní zábavou v Pohostinství u Hošků
 • 16.2. Babinec - posezení u kávy a společné plánování akcí v Babinci v roce 2018
 • .24.2. Zabíjačkové hody - možnost zakoupení zabíjačkových specialit před hasičskou zbrojnicí.
 • 16.3. Babinec - výroba velikonočního vajíčka pomocí vodního skla pod vedením Kateřiny Kandové
 • 23.-24.3. Babinec - jarní bazárek převážně dětského, ale i dospělého oblečení a hraček, kde se zboží prodalo v hodnotě 8000,-.
 • 27.4. Babinec - přednáška o bylinkách s paní Denisou z Květinářství Magnolie Ořechov
 • 30.4. Pálení čarodějnic pro děti za obecním úřadem
 • 11.5. Babinec - trénování paměti, které vedla lektorka Michaela Nešporová
 • 13.5. Den matek na Hlíně - básničky a písničky pro maminky v podání hlínských dětí v Pohostinství Hoškovi
 • 27.5. Hasičské závody pro děti v obci Silůvky
 • 3.6. Den dětí na Hlíně na téma Z pohádky do pohádky. Trasa vedla od rozhledny přes lesní divadlo.
 • 6.7., 7.7., 8.7., 28.7. a 29.7. sehrál Spolek hlínských ochotníků za podpory SDH Hlína pohádku v lesním prostředí s názvem Lotrando a Zubejda
 • 19. - 21.8. Tradiční rozmarýnové hody na Hlíně - hrála kapela Blučina a Bez kofeinu
 • 31.8. Spolek hlínských ochotníků sehrál pohádku Lotrando a Zubejda v zámecké zahradě v Dukovanech
 • 8.9.. 13. ročník tradičního nohejbalového turnaje za obecním úřadem, tentokrát se slavnostním otevřením multifunkčního hřiště
 • 14.9. Babinec - setkání po prázdninách
 • 20.-21.10. - Podzimní bazárek - prodalo se dětské oblečení a hračky za 6000,-
 • 3.11.8. ročník Vítání občánků (celkem obec přivítala 4 děti - 1 dívku a 3 chlapce
 • 9.11. Babinec - Decoupage (ubrousková technika) na dřevěné čajové krabičky
 • 30.11. Babinec - tradiční výroba adventních věnců
 • 2.12. Průvod andělů se slavnostním rozsvícením vánočního stromu
 • 9.12. Adventní koncert v kostele sv. Kunhuty - vystupoval sbor Cecilia ze ZUŠ Oslavany a Scholka neslovické farnosti
 • 24.12. tradiční vánoční zpívání u Kostela sv. Kunhuty

 

ROK 2019

 • Vyčištění nádrže na "Paloučkách" v měsíci březnu
 • Vybudování chodníku kolem hlavní silnice
 • Oprava chodníku a dešťové kanalizace na místním hřbitově
 • Realizace dětského hřiště za OÚ
 • 1.1. Novoroční výšlap k pomníčku tragicky zesnulého letce Rostislava Minkse
 • 6.1. Tříkrálová sbírka v obci Hlína, kde se vybralo celkem 15 496,-
 • 11.1. Babinec - přátelské posezení a oslava životního jubilea
 • 2.2. Vepřové hody - možnost zakoupení zabíjačkových specialit v hasičské zbrojnici
 • 15.2. Babinec - přátelské posezení a oslava životního jubilea
 • 2.3. Masopustní rej masek, dětský karneval a mladé hody - masopustní odpoledne s průvodem, soutěžemi a zábavou
 • 22.3. Babinec - povídání s profesionálním hasičem Kamilem Ujem
 • 23.3. Košt slivovice a jiných pálenek - hodnitilo 15 lidí ze 14 pálenek. 1. místo obsadil J. Bubelíny
 • 12.-13.4. Babinec - jarní bazárek převážně dětského, ale i dospělého oblečení a hraček. Celkem se prodalo zboží v hodnotě 7000,-
 • 30.4. Pálení čarodějnic za OÚ - akce nejen pro děti, "Dračí stezka odvahy"
 • 12.5. Den matek na Hlíně - pásno písniček a básniček místních dětí
 • 1.6. Den dětí na  Hlíně - na téma Cesta do pravěku
 • 5.7., 6.7., 7.7., 4.8. sehrál Spolek hlínských ochotníků za podpory SDH Hlína pohádku v lesním prostředí s názvem S čerty nejsou žerty
 • 10.8. 14. ročník tradičního nohejbalového turnaje za obecním úřadem, zúčastnilo se 7 týmů
 • 25.-27.8. Hasičcské rozmarýnové hody - poprvé v obci  párů stárků, hrála kapela Blučiňáci a BezKOFEINu
 • 13.10. 11. ročník Drakiády u Rozhledny Vladimíra Menšíka - zúčastnilo se 31 dětí s rodiči
 • 17.11. 9. ročník Vítání občánků na Hlíně - celkem obec přivítala 4 děti (2 děvčata a 2 chlapce)
 • 29.11. Babinec - tradiční výroba adventních věnců
 • 1.12. Průvod andělů se slavnostním rozsvícením vánočního stromu
 • 8.12. 14. ročník Adventního koncertu v Kostele sv. Kunhuty na Hlíně - Adventní koncert ZUŠ Oslavany
 • 24.12. Tradiční vánoční zpívání u Kostela sv. Kunhuty na Hlíně

 

ROK 2020

 • 1.1. Novoroční výšlap k pomníčku tragicky zesnulého letce Rostislava Minkse
 • 5.1. Tříkrálová sbírka v obci Hlína, kde se vybralo celkem 15 902,-
 • 8.2. Masopustní rej masek v obci Hlína
 • 21.2. Babinec - proutěné podnosy z pedigu pod vedením paní Soni Štossové
 • 8.8. 15. ročník tradičního nohejbalového turnaje za úřadem, zúčastnilo se 5 týmů
 • 23.- 25.8. Hasičské rozmarýnové hody - hrála kapela Blučiňáci a BezKOFEINu
Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies