Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

Obec Hlína u Ivančic -> Základní INFO -> OBEC HLÍNA -> Hlína na křižovatce střed.cest

Hlína byla důležitou křižovatkou dálkových středověkých cest

Důležitá středověká cesta nedaleko Ivančic vedla přes osadu Hlína a nazývala se Uherská. V úseku Hustopeče – Polná se častěji nazývala Dobytčí, neboť hlavním zbožím, které se po této cestě přepravovalo, byl dobytek. Stáda byla hnaná většinou mimo obydlená místa po pastviskách a polních cestách. Pro orientaci sloužily u cest Boží muka. Při dobytčí cestě stojí ještě dnes Boží muka trojhranná.

Na Hlínu vedla cesta od Pavlova, kde byla rovněž důležitá křižovatka dálkových cest. Křížila se zde cesta od Znojma na Brno s cestou Dobytčí. Ta pak pokračovala po kounicko-mělčanských hranicích až na severní okraj Mělčan a odtud na bývalý dvůr Karlov, který sloužil jako odpočinková stanice s dostatkem vody pro dobytek. Od Karlova klesala dobytčí cesta do údolí, kde dnes vede železnice a silnice (naproti vede silnice na Hlínu). Dřívější cesta nešla trasou silnice, ale vedla vlevo od ní. Bylo zde několik vyježděných úvozů, které se zavážely a po terénních úpravách přeměňovaly na pole. Směrem k Hlíně se zachovalo až sedm viditelných úvozů.

Na Hlíně bývala i odpočinková stanice v zájezdní hospodě, která měla průjezdní dvůr s dlouhou kůlnou, postavenou na pilířích. Na dvoře byly stáje a hlavně hluboká studna s dostatkem vody. Hospoda sloužila jako odpočivní a nocovací místo.

Výrazným bodem na Hlíně bývala pozdně barokní Boží muka z 19. století stojící na vyvýšenině na konci vesnice, doposud zachovalá a dobře udržovaná.. Z Hlíny vedla cesta západním směrem na Neslovice. Po necelých 2 km byla křižovatka se středověkou Znojemskou cestou, která vycházela od Ivančic z nynější dnešní tratě Brněnka, a přes Kopaniny mířila do lesa na Střelice a dál na Brno.

Dobytčí cesta pokračovala k Neslovicím, kde před klesáním do obce stojí na pravé straně trojboká Boží muka z období kolem roku 1800.

O čilém ruchu na Dobytčí cestě a možnosti úkrytu v blízkých lesích svědčí i živý zájem lapků. Ke zločinům na Hlíně se přiznal v roce 1557 Beneš Chadalka, řečený Drábek. Ten spolu s tovaryši zabil jednoho člověka a oloupil jej o 11 zlatých. V roce 1571 přiznal Jan z Bitýšky, že zabil s tovaryši na Hlíně řemeslníka a vzali mu dva zlaté.

Z Hlíny vedla Dobytčí cesta do Neslovic, přes Kratochvílku k Velké Bíteši a dále na Polnou, k cíli cesty. Ještě před 1. světovou válkou se přes Hlínu honívala stáda bagounů (plemeno prasat dokrmovaných na sádlo). Úseku silnice od Brněnky podél lesa k Neslovicím se dodnes říká „U zabitýho“, což souviselo s Dobytčí cestou.

Zmiňovaná zájezdní hospoda na Hlíně bývala s největší pravděpodobností v místech, kde stojí současná hospoda, která je dnes již poněkud upravená. Dlouhou kůlnu na pilířích již neuvidíme. Studna ve dvoře byla, ale dnes už je zasypána.

 

Z materiálů Jar. Vašulína „Jak šel čas“

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies