Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                    

Obec Hlína u Ivančic -> Základní INFO -> OBEC HLÍNA -> Události v obci od roku 1998
 
Významné události v naší obci od roku 1998
 
(Použito materiálů z obecní kroniky  a od pana Jaroslava Vašulína, postupně doplňováno) 

 

                                            
ROK 1998
 
 • Nový zvon pro kostel sv. Kunhuty -Kostel sv. Kunhuty, vysoký 23 metrů v době minulé měl dva zvony. O oba zvony ve válečných letech přišel. Jeden ze zvonů byl kostelu vrácen neporušen a ozýval se z kostela až do roku 1997, kdy bylo navrhnuto pořídit zvon druhý. Přispěli věřící, občané, obec i firmy. Nový zvon váží 219 kg a je zasvěcen Panně Marii Matce církve. Celkové náklady na pořízení i instalaci zvonu činily 132 000 korun.
 
ROK 1999
 
 • Úpravy hřbitova - na místním hřbitově položena nová zámková dlažba a nově byla omítnuta vnitřní zeď
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „Co Čech, to muzikant“
 • Srpnové hody na Hlíně
 • Na Kozích horkách byl postaven dům č. 125
 • U Rozhledny byl postaven dům č. 126
 • Na místě domu č. 21 v Dědině byl postaven nově dům opět s číslem 21.
 
ROK 2000
 
 • Na výstavě „Velká Morava“ v Brně se těšila velké pozornosti socha sv. Kateřiny z kostela sv. Kunhuty na Hlíně. Jedná se o pozdně gotickou dřevořezbu z 80. let 15. století. Před výstavou byla zrekonstruována a z obav před odcizením uložena v církevním depozitáři v Brně.
 • Na toku říčky Šatava km 31 katastrální území Hlína, vybudovala společnost Madrev rybník.
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „U svatého Antoníčka“
 • Srpnové hody na Hlíně
 
ROK 2001
 
 • Výměna dveří do kostela - do kostela sv. Kunhuty byla dány nové vchodové dveře a byla poležena nová dlažba na vstupní schody. Náklady téměř 20 000 korun.
 • Dostaven obecní úřad na Hlíně
 • 27.5.2001 - Slavnostní poklep základního kamene budoucí rozhledny Vladimíra Menšíka
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „Slovácká princezna“
 • Obecní úřad zakoupil pro potřeby místního SDH nákladní vozidlo Avia 
 • Na základě soudního rozhodnutí získala obec Hlína zpět do vlastnictví budovu obecní školy na Hlíně
 • Srpnové hody na Hlíně
 • Na „Paloučkách“ začala celková oprava vodní nádrže
 
ROK 2002
 
 • Zrušení obchodu Jednota pro nedostatečnou rentabilitu
 • Postavena nová hřbitovní zeď
 • Započata postupná oprava budovy obecní školy
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „ Uličnice“
 
 
ROK 2003
 
 • Mladé hody na Hlíně
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „Nezapřeš nikdy ženy své“
 • Červen 2003 – vloupání do budovy Obecního úřadu na Hlíně se škodou 45 000 korun
 • Červenec 2003 – opětovné vloupání do obecního úřadu se škodou 145 000 korun
 • Zemědělské družstvo Klas ukončilo v drůbežárně na Hlíně výkrm brojlerů a kuřat.
 • Hlína se stala součástí Mikroregionu Ivančicko spolu s dalšími 10 obcemi.
 • Srpnové hody na Hlíně
 • 19.6.2003 – Starosta obce  přejímá Dekret o udělení znaku a praporu obci Hlína
 • Nová vazba a krytina na zakristii kostela
 • Zahájena stavba vodovodu na Hlíně, celkové  náklady 13,5 milionu korun
 • Směrem na „Paloučky“ byl postaven nový dům s bazénem
 • Postaven nový dům u silnice na začátku Přelíska
 • Hořela suchá tráva na Vaverkově kopci. Místní hasiči oheň zlikvidovali za pomocí lopat.
 
ROK 2004
 
 • Provedeny vodovodní přípojky do domácností
 • U brány na hřbitov byly nainstalovány lucerny s elektrickým osvětlením
 • Oslava 80. výročí založení SDH na Hlíně
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „Divá Bára“
 • Oprava vodní nádrže na Paloučkách – SDH a někteří občané
 • Srpnové hody na Hlíně
 • Hořela suchá tráva kolem bývalé drůbežárna. Hasičský dorost toto rychle uhasil, za pomoci vodovodního hydrantu před hasičskou zbrojnicí.
 • Společnost Madrev obnovila na Myslivcově louce původní rybník
 • Na místě zbořené stodoly vedle domu č. 48 se započalo s výstavbou nového domu.
 • Na zahradě bývalé obecní školy byl zřízen sběrný dvůr na sběr šrotu a komunálního odpadu
  
 
ROK 2005
 
 • Byla zahájena stavba rozhledny na Hlíně
 • Bývalý obchod Jednota na Hlíně koupil v dražbě občan Hlíny pan Popovič
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „ Na letním bytě aneb jak chudá holka ke štěstí přišla“
 • Srpnové hody na Hlíně
 • Před obecním úřadem bylo vybudováno dětské hřiště
 • Spolek Babinec uspořádal první vánoční zpívání před kostelem na Štědrý den
 
ROK 2006
 
 • Pokračuje rekonstrukce bývalé obecní školy.
 • První slet čarodějnic na Hlíně – s občerstvením za obecním úřadem.
 • Opravena Boží muka.
 • Svatba v kostele sv. Kunhuty na Hlíně po 21 letech. Vdávala se Lenka Musilová.
 • Oslava svátku Dne matek v místním pohostinství s bohatým programem.
 • Soutěžní odpoledne na Den dětí za obecním úřadem
 • Červenec 2006 – obec byla napojena na integrovaný dopravní systém Jmk. Do obce jezdí více spojů a také o víkendech je zajištěna doprava do a z obce.
 • Společnost Net Stone zavedla bezdrátové připojení k síti internet do obce. Antény pro příjem jsou nainstalovány na obecním úřadě a na hasičské zbrojnici.
 • Divadelní kroužek za podpory SDH sehrál divadelní představení „ Slečna ‚Tu-Ťu-Ťu“
 • Slavnostní otevření obecní knihovny v prostorách bývalé školy
 • Srpen 2006 – postavení Rozhledny Vladimíra Menšíka
 • Vysvěcení nového hasičského agregátu po 59 letech.
 • Srpnové hody na Hlíně  
 • SDH  Hlína uspořádal první ročník nohejbalu za účasti 9 družstev
 • V ulici do Zajíčka byla zahájena oprava prašné cesty. Cesta nová bude zpevněna a dostane bezprašný povrch.
 • Říjen 2006 – volby do zastupitelstva obce Hlína
 • První Drakiáda na Hlíně u rozhledny. Organizováno spolkem Babinec.
 • Mikulášská besídka v místním pohostinství organizovaná obecním úřadem a Babincem.
 • Prosinec 2006 – 1. adventní koncert na Hlíně – zpívá a hraje dětský chrámový sbor z Oslavan.
 • Hlína má poprvé vánoční strom s osvětlením. Strom je umístěn naproti kostelu.
 • Druhé vánoční zpívání před kostelem na Štědrý den.
  
 
ROK 2007
 
 • masopustní posezení – 17.2.2007 – OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě masopustní posezení pro děti i dospělé s ochutnávkou tradičních masopustních koblihů a cukroví.
 • 15. března 2007 obec zadala do opravy kříž u kostela. Po celkové opravě kříže tento bude vrácen na své místo nejpozději do 1.8.2007.
 • první košt slivovice a dalších ovocných pálenek na Hlíně – 24.3.2007 - OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě košt ovocných pálenek. Soutěžilo celkem 19 vzorků pálenek.
 • 27.3.2007 – proběhnula kolaudace Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně.
 • 31.3.2007 – na žádost OÚ provedl SDH Hlína a další dobrovolníci čistění nádrže na Paloučkách.
 • 29. 4.2007 - slavnostní otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně
 • SDH Hlína zahájil stavbu WC za místní hasičkou
 • 13.5.2007 - Den matek na Hlíně - oslava v místním pohostinství pro všechny ženy - matky z Hlíny
 • 26.5.2007 - přátelské posezení pro všechny občany Hlíny, kteří se podíleli na slavnostním otevření rozhledny - pořádal OÚ
 • 3.6.2007 - Den dětí na Hlíně - akci pořádal Babinec ve spolupráci s SDH a  OÚ
 • 23. 6.2007 - Soutěž požárních družstev na Hlíně. Hlínští hasiči získali třetí místo.
 • 6. 7. 2007 – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál divadelní představení s názvem „Na tý louce zelený“ v lesním prostředí. Přišlo 340 návštěvníků. 
 • 2. 8. 2007 – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál divadelní představení s názvem „Na tý louce zelený“ v letním kině v Židlochovicích. Přišlo 150 návštěvníků.
 • 5. 8. 2007 – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál potřetí divadelní představení s názvem „Na tý louce zelený“, tentokrát opět v lesním prostředí na Hlíně s návštěvností 360 lidí.
 • 5. 8. 2007 – Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně přivítala desetitisícového návštěvníka. Stala se jí paní Tomášková z Litomyšle. Od obce Hlína získala dalekohled, knihu a dekret k doživotnímu bezplatnému vstupu na rozhlednu.
 • 11. 8. 2007 – SDH Hlína ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádali na Hlíně 2. ročník nohejbalového turnaje. Zúčastnilo se 10 družstev. Hlínští nohejbalisté vybojovali třetí a první místo.
 • 19. - 21.8.2007 - tradiční Rozmarýnové hody na Hlíně
 • 1. 9. 2007 - SDH ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádal přátelské posezení pro děti na ukončení prázdnin, pro členy SDH a pro všechny, kdo pomáhali s přípravou hodů.
 • 21.10.2007 - II. hlínská drakiáda u rozhledny
 • neznámí vandalové poničili kříže a Boží muka v blízkosti naší obce
 • 8. 12.2007 – Andělé na Hlíně – pochod andělů obcí a mikulášskou nadílkou pro děti
 • 9.12. 2007 – tradiční adventní koncert v kostele Sv. Kunhuty – hraje a zpívá Dětský chrámový sbor z Oslavan
 • 24.12.2007 – Vánoční zpívání u kostela na Hlíně 

ROK  2008

 •  Rej masek s večerní zábavou – 16.2. – OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali průvod masek společně s harmonikářem obcí a poté s večerní zábavou v místním pohostinství.
 •  Druhý košt slivovice a dalších ovocných pálenek na Hlíně – 22.3. - OÚ, Babinec a SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě košt ovocných pálenek. Soutěžilo celkem 25 vzorků pálenek k poslechu i tanci hrála hudba.
 •  SDH prováděl rekonstrukci horní části hasičské zbrojnice – vybudování topení
 •  4. 5. – oslava prvního výročí otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně – s kulturním programem za účasti asi 1500 návštěvníků.
 •  18.5. - Den matek na Hlíně - oslava v místním pohostinství pro všechny ženy – matky s kulturním vystoupením místních dětí.
 •  1.6. - Den dětí na Hlíně a Den otevřených dveří na obecním úřadě, v budově bývalé obecní školy a na hasičské zbrojnici - akci pořádal Babinec ve spolupráci s SDH a OÚ.
 •  12.6.- obec navštívila a posuzovala hodnotící komise z Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s přihlášením obce do soutěže Vesnice roku 2008.
 •  21. 6. - Soutěž požárních družstev na Hlíně. Nově soutěžilo i družstvo žen hasiček z Hlíny, které si odneslo hlavní výhru, muži (Hlína A) skončili na druhém místě.
 •  6. 7. – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál divadelní představení s názvem „Noc na Karlštejně v lesním prostředí s obrovským úspěchem a rekordní návštěvností více jak 900 diváků.
 •  1. 8. 2007 – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál večerní divadelní představení s názvem „Noc na Karlštejně v lesním prostředí
 •  3. 8. – Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál odpolední divadelní představení s názvem „Noc na Karlštejně v lesním prostředí
 •  7. 8. - hráli divadelníci z Hlíny výše uvedené představení v letním kině v Židlochovicích
 •  9. 8. – SDH Hlína ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádali na Hlíně 3. ročník nohejbalového turnaje.
 •  24. - 26.8. - tradiční Rozmarýnové hody na Hlíně
 •  25. 8. – obec obdržela ocenění za Divadlo v přírodním prostředí v soutěži Vesnice roku 2008
 •  12.9. - se pro velký úspěch a zájem diváků konalo další divadelní představení, ale tentokráte již poslední, které bylo sehrálo v lesním prostředí na Hlíně.
 •  17.-18.10. – volby do zastupitelstev krajů. Na Hlíně volilo 121 voličů z celkového počtu 198.
 •  18.10. - III. hlínská drakiáda u rozhledny
 •  20.10. – divadelní spolek se účastnil s populární hrou Noc na Karlštejně soutěže amatérských divadel v Bučovicích
 •  6. 12. – Andělé na Hlíně – pochod andělů obcí a mikulášskou nadílkou pro děti
 •  14.12. – tradiční adventní koncert v kostele Sv. Kunhuty – hraje a zpívá Pěvecký sbor  Cecilia z Oslavan
 •  24.12. – vánoční zpívání u kostela na Hlíně

 

ROK 2009

 • V obci se pokračovalo u budování a úpravě cest a chodníků
 • Provedla se výměna starých oken za plastová na budově bývalé obecní školy a na hasičské zbrojnici, také se měnily i vstupní dveře.
 • Obec nechala opravit sochu sv. Josefa, která se opět vrátila do zahrádky u kostela.
 • Byl zbudován nový bezdrátový rozhlas.
 • Na obecním úřadě bylo zprovozněno pracoviště CZECH POINT
 • 7. února se uskutečnil tradiční masopustní rej masek na Hlíně s večerní zábavou
 • 28. března se konal již třetí ročník koštu slivovice a ostatních pálenek, soutěžilo celkem 18 vzorků pálenek
 • Na velikonoční pondělí nechybělo tradiční fotbalové utkání – ženatí proti svobodným, kdy vyhráli v prodloužení ženatí.
 • Oslava svátku dne matek proběhnula 10. května v místním pohostinství s hudebním doprovodem.
 • Děti svůj svátek oslavily na Hlíně hned dvakrát, 6. června v koňském sedle pod vedením manželů Šnyrchových a pak společně 7. června u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně, kde na děti čekaly soutěže, sportovní disciplíny i tanec.
 • Hlínský sbor dobrovolných hasičů oslavil 13. června již 85. let od svého založení a tato oslava byla spojena se soutěží hasičských jednotek. Pánské družstvo hasičů doplnily opět ženy hasičky.
 • V červenci se pak konala již druhá svatba na rozhledně.
 • Na premiéru divadelního představení pohádky Mrazík přijelo na Hlínu do divadla v přírodě 930 návštěvníků.
 • 26. července odehráli hlínští ochotníci pohádku Mrazík i v zámeckém parku v Dukovanech s návštěvností 320 lidí.
 • Mrazík se pak ještě hrál o víkendu 1. a 2. srpna v lesním divadle na Hlíně s návštěvností 380 a 1100 návštěvníků.
 • Nohejbalový turnaj, tedy jeho 4. ročník přilákal devět soutěžních družstev na velkou sportovní podívanou v sobotu 8. srpna.
 • Tradiční rozmarýnové hody opět přilákaly hodně návštěvníků a potěšily dynamickým programem, dobrou hudbou i zajímavou noční scénkou žen a dívek s názvem „sadbové brambory“.
 • 13. září se hlínští ochotníci naposledy rozloučili s pohádkou Mrazík v lesním divadle na Hlíně. Na poslední představení přijelo 780 diváků.
 • V říjnu se hlínské divadlo účastnilo Festivalu amatérských divadel v Bučovicích s pohádkou Mrazík a opět s velkým úspěchem.
 • U rozhledny se konala již počtvrté drakiáda dětí a dospělých.
 • Na podzim byl aktivní i Babinec, který několikrát pletl z pedigu, maloval na hedvábí a tvořil podzimní a vánoční dekorace a výzdobu.
 • V prosinci se uskutečnily tradiční vánoční akce jako 4. adventní koncert v kostele sv. Kunhuty na Hlíně, Průvod andělů s nadílkou Mikuláše a Vánoční zpívání u kostela na Štědrý den.


 

 

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu