Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Hlína v úterý 27.9. od 18.00 hod na OÚ.                                                                                  

AKTUALITY

11.ročník DRAKIÁDY v neděli 2.10.2016 ve 14.00 hod. Více v pozvánce

Na úředních deskách obce zveřejněna informace o konání voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje a třetiny Senátu Parlamentu ČR - k nahlédnutí také zde a zastupitelstvem obce nově vydaná vyhláška o nočním klidu - k seznámení také zde.

 Na úředních deskách obce zveřejněna veřejná vyhláška " Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Hlína a o konání veřejného projednání". V tomto dokumentu je uvedeno, že návrh ÚP Hlína je zveřejněn k nahlížení na elektronické úřední desce Města Ivančice, v tištěné podobě potom na úřadech v Ivančicích a na Hlíně, kde si jej každý v době úředních hodin může prohlédnout. Veřejné projednání návrhu ÚP Hlína s odborným výkladem projektanta se uskuteční v úterý 27.září 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu na Hlíně a přijměte mé pozvání k projednávání tohoto dokumentu. Miloš Dostalý - starosta obce Hlína.

Na základě usnesení Vlády ČR číslo 1074 ze dne 21. prosince 2015 se ve dnech 30. srpna – 20. září 2016 uskuteční na území ČR ve spolupráci s členskými státy NATO mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2016.
V souvislosti s cvičením lze proto očekávat možný nárůst počtu letů nad některým územím Jihomoravského kraje, což může mít za důsledek zvýšení hlukové zátěže. Z těchto důvodu se omlouváme za způsobené potíže. Leták a mapa cvičení zde

Upozornění pro veřejnost  - epidemie infekční žloutenky virové hepatitidy typu A, v Brně a jeho okolí. Více zde

Úplná uzavírka ulice Na Brněnce v Ivančicích od 22.8.2016 do 30.11.2016. Více zde

INFORMACE OHLEDNĚ KOMPOSTÉRŮ

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko vloni na podzim zjišťoval předběžný zájem občanů na území ORP Ivančice o zapojení do společného projektu, jehož cílem je pořízení domácích kompostérů, které by byly bezplatně zapůjčeny k užívání do domácností. Děkujeme všem zájemcům, kteří projevili zájem účastnit se tohoto projektu.Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že zájem občanů je nejvyšší v menších obcích. Zjistili jsme, že celkový zájem je dostatečný, aby byl projekt realizován. V současné době Mikroregion Ivančicko pracuje na přípravě projektu a jeho realizace je závislá na vypsání vhodných dotačních výzev, které by předběžně mohly být na podzim letošního roku.

O dalším vývoji bude Mikroregion Ivančicko včas informovat.

 

S ohledem na provádění rekonstrukce provozního střediska VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. na ulici B. M. Kuldy 20 v Ivančicích bude v termínu od 4. 4. 2016 do poloviny roku 2017 provozní středisko přesunuto na ČOV Ivančice, Kounická 1598/78.


Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích otevírá novou půjčovnu kompenzačních pomůcek Eden. Nabízíme Vám k zapůjčení polohovací postele, invalidní vozíky, antidekubitní matrace, chodítka, klozetové židle, nástavce na WC atd. Více zde

  Informace o změně místního poplatku

V roce 2016 dojde ke změně místního poplatku za provoz systému komunálních odpadů, dle dodatku č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Hlína č.1/2012 , schválené na veřejném zasedání č.9/2015 ze dne 18.12.2015.

  • 450,- Kč / dospělá osoba na rok
  • 250,- Kč / dítě na rok

 

Změna možnosti uvádět u jednotlivých stránek své diskusní příspěvky 

Vážení návštěvníci těchto stránek, dovolte, abych Vás informoval o změně, která nastává v možnosti uvádět u jednotlivých stránek své diskusní příspěvky. K této změně dochází především proto, že jednotlivé příspěvky se roztříštili do různých částí a nebyla možnost na ně pružně reagovat (mám na mysli zejména příspěvky u rubriky "Rozhledna" a " Divadlo v lesním prostředí").

Další z důvodů této změny je, ať už se to někomu líbí nebo ne, obsahová náplň příspěvků a nedodržování nastavených pravidel diskuse. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo toto téma velmi bouřlivě probíráno a převážná většina diskutujících se přikláněla k názoru veškerou diskusi na obecních stránkách zrušit. Vedení obecního úřadu a i já mám názor trochu odlišný a domnívám se, že nějaká možnost dát spoluobčanům, ale i jiným návštěvníkům prostor k výjádření, je důležitá a potřebná. Ale musí splňovat dané podmínky a pak bude mít i svůj význam a smysl.

Proto na obecních stránkách byla vytvořena nová stránka s názvem "Diskusní fórum" a do ní můžete vkládat své názory, připomínky, kritiku, ale i pochvaly, zkrátka vyjadřovat se k tomu co se na obci děje. Z naší strany potom bude probíhat kontrola příspěvků a ty které budou v rozporu s danými pravidly budou mazány. Dosud jsme žádný příspěvek neodstranili a tak, aby jste o tu minulou diskusi nepřišli, bude mít nová stránka podstránku s názvem "archiv diskusních příspěvků" a tam bude dosavadní diskuse převedena.

Věřím, že tato změna bude prospěšná pro nás všechny a přispěje k lepší a kvalitnější komunikaci mezi občany a obecním úřadem.

Miloš Dostalý - strosta obce

Rozklikávací rozpočet obce Hlína 2015 

Novinky

11.ročník DRAKIÁDY v neděli 2.10.2016 ve 14.00 hod. Více v pozvánce

Upozornění pro veřejnost  - epidemie infekční žloutenky virové hepatitidy typu A, v Brně a jeho okolí. Více zde

Úplná uzavírka ulice Na Brněnce v Ivančicích od 22.8.2016 do 30.11.2016. Více zde


V roce 2016 dojde ke změně místního poplatku za provoz systému komunálních odpadů, dle dodatku č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Hlína č.1/2012, schválené na veřejném zasedání č.9/2015 ze dne 18.12.2015.450,-Kč/ dospělá osoba na rok
250,-Kč/ dítě na rok

Rozklikávací rozpočet Obce Hlína 

Provozováno CMS / Eshop (c)2016 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu